Die Heiligen Bücher... Der König des Universums, der König des Jüngsten Tages. Der Herr der Heerscharen, der Erste ohne Beginn und der Letzte ohne Ende. Der Erste mit Beginn und der Letzte mit End

ALLAH´IN ismi ile, O el-Kadir ( İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan), O el-Celil (Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan)

 

Muhakkak Biz, 'Dünya Göğü'nü lambalarla(yıldızlarla) süsleyip-donattık. Bunları, 'şeytanlar' için bir kovulma-taşlama kıldık. Onlar için 'şiddetli ateş azabı' hazırladık.

[MÜLK(67)/5]

(Ey Muhammed) de ki: "Cinlerden bir grubun beni dinlediği bana vahyedildi." (Cinler) dediler ki: "Muhakkak biz, hayret uyandırıcı bir Kur'an dinledik."

"O doğruluğa iletiyor ve ona iman ettik. Elbette Rabb'imize hiç bir kimseyi ortak koşmayacağız."

"Muhakkak Rabb'imiz azamet ve ululuk sahibidir. O bir eş ve evlat edinmemiştir."

"Doğrusu bizim beyinsizimiz(İblis), Allah konusunda saçma şeyler söylüyor."

"Doğrusu biz cinlerin ve insanların Allah'a karşı yalan söylemeyeceğini sanmıştık."

"Muhakkak insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlar, onlar da, onların azgınlıklarını artırırlar."

[CİN(72)/1-6]

 

"O(şeytanlar), cinlerden ve insanlardandır."

[NAS(114)/6]

 

 

Die Verheißung des Heiligen Geistes

 

15Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 

 

16Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: 

 

17den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.

 

18Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. 

 

19Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. 

 

20An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. 

 

21Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.

 

22Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? 

 

23Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. 

 

24Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat.

 

25Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. 

 

26Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

İsrailoğullarina bu düsmanlık neden ?

Allahu Teala hakkında cimri´dir diyenlerden bu yana kuşaklar geçti, bugünkü Israiloğulları Alemlerin Rabbinin kanunu ve yasası gereği sorumluluk altına degil, olamaz, üstelik öyle bir iddia´da bulunacaklarınıda sanmıyorum çünkü çok zenginler.

Kitap ehli ümmetleri yerlerinden, yurtlarından, kutsal kentlerinden´de etmiş değiller, Allahu Teala´ya şirk koşmuyorlar, isimlerini kendilerine yakıştırmıyorlar, kendilerine uygun görmüyorlar, kuranda anlaşıldığı kadarı ile Allahu Teala´ya Baba ünvanı ile seslenenler  O´na iftira ediyor fakat kafir olanların üçlübirlikcilerin ve Isa Mesih´e Ilah diyenlerin olduğu bildiriliyor.

Meyve veren ağaç taşlanır derler, seçilmis ırk Allahu Teala tarafından zaten cezasını cekmıs, sizlere ne oluyor, aciz, savunmasız, biçare olmadıkları, basa cıkamadığınız icin mi lanet okuyorsun böyle, laneti bırakında Allahu Teala ve tüm lanet ediciler okusun zahmet olmasa.

 

Sizlerin kilavuzu kim böyle ?

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan- ilmin kapisi diye Peygamberin övgüsüne mazhar olan Alim´iminzin dersine, sözlerine göre, iki islam ordusu birbiri ile carpisirsa ikiside küfre sapar, imandan cikar bakalim kelamullah bu konuda ne buyuruyor, 

 

ALLAH`IN ismi ile, O ALIM, O ALIYY : 

 

Bir fırka, hidayet üzeredir ve bir fırkanın üzerine de, dalalet(sapkınlık) hak olmuştur. Şüphesiz onlar(sapkınlar), Allah'ın dışında şeytanları dostlar edinmişlerdir ve kendilerini doğru yolda sanmaktadırlar.

 

[ARAF(7)/30]

Allahu Teala´nın sözlerini bu derece çocuk oyuncagı haline getiren bir Topluluk bir daha zor gelir piyasaya, bir Ümmet düsünün ki herşeye çare bulmuş, kimsenin şefaatcı olmaya ihtiyacı yok Ümmetin 3´te 3´ü sözde bir Gece´de afvedilmiş veya Allahu Teala adına konuşma cesaretini gösterip estetik ameliyati olanlar hakkında Allahu Teala ki O merhametlilerin en merhametlisi onlar icin  benim öylesi Kullarım yok demiş seviyesine kadar ulaşşlar!

 Ruh hakkında gelişi güzel veya işlerine geldigi gibi acıklamalar´da bulunmuşlar, oysa Yüce Rabbin kelamı aynen bunu buyuruyor!

Bismillah

Sana rûh hakkında soru sorarlar. De ki: “Rûh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.”[295]

Kelamullahı işlerine geldigi gibi yorumlamışlar, ne kendileri Allahu Teala´nin sözlerine boyun bükmüş, teslim olmuş nede başkalarını rahat bırakırlar ki onlar teslim olsun, boyun büksün çünkü kelamullah aynen bunu buyuruyor :

Bismillah

Ey peygamber! Sana inen vahyi acele belleyip ezberlemek için dilini kıpırdatma.

Kur’ân’ın telifi, hâfızana yerleştirilmesi, bütünlük kazandırılarak okunması ve okutulması bize aittir.

Kur’ân’ı bütünlük kazandırarak okuduğumuz zaman, okunuşunu takip et, bütünlüğüne riayet et, Kur’ân ile amel et.

Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da bize aittir.

Anlaşıldıgı gibi kendisi sadece papagan gibi kendisine indirileni tekrar edip yalnız teblig etmek ve uyarmak görevi ile görevlendirilmiş yoksa üçlübirlikci Ülkelerde ne işi olurdu, itaat´in olçüsü bellidir diye bilmeyen yok nede olsa!

ALLAH´IN İSMI ILE OKU

 

BismillahirRahmanirRahim

 

ALLAH´IN İSMİ İLE, O RAHMAN (Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden), O RAHIM (Bağışlayıcı, sevdiklerine; istediğine ve inananlara inandıkları ile amel edene merhamet eden)

 

 

 

 

 

28/KASAS-52: Ellezîne âteynâhumul kitâbe min kablihî hum bihî yu’minûn(yu’minûne).
Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, O'na (Kur'ân-ı Kerim'e) îmân ederler.


28/KASAS-53: Ve izâ yutlâ aleyhim kâlû âmennâ bihî innehul hakku min rabbinâ innâ kunnâ min kablihî muslimîn(muslimîne).
Ve onlara (Kur'ân) okunduğu zaman: "O'na îmân ettik, muhakkak ki O, Rabbimizden haktır. Biz, ondan önce de muhakkak ki (Allah'a) teslim olanlardık." dediler.


28/KASAS-54: Ulâike yu’tevne ecrehum merreteyni bimâ saberû ve yedraûne bil hasenetis seyyiete ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
İşte onlardır ki; onlara sabırları sebebiyle ecirleri (sevapları) iki kat verilir. Ve onlar, seyyiati (kötülüğü) hasenat (iyilik) ile savarlar. Ve onlara verdiğimiz (manevî) rızıktan infâk ederler.


28/KASAS-55: Ve izâ semiûllagve a’radû anhu, ve kâlû lenâ a’mâlunâ ve lekum a’mâlukum selâmun aleykum lâ nebtegîl câhilîn(câhilîne).
Ve onlar, boş lâf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve: "Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selâm sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle (beraber olmak) istemeyiz (ilgilenmeyiz)." dediler.

Im Namen Allahs, des Ersten ohne Beginn, des Letzten ohne Ende.

Sie fragen dich nach dem Geist. Sag: Der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch aber ist vom Wissen gewiß nur wenig gegeben.

17:85 Und sie fragen dich nach dem Geist. Sprich: Der Geist ist vom Befehl meines Herrn. Und euch ist vom Wissen nur wenig zugekommen.

Er sendet die Engel mit dem Geist von Seinem Befehl herab, auf wen von Seinen Dienern Er will: „Warnt (und verkündet), daß es keinen Gott gibt außer Mir; darum fürchtet Mich (allein).“

16:2 Er sendet die Engel mit dem Geist von seinem Befehl herab, auf wen von seinen Dienern Er will: »Warnt (und verkündet), daß es keinen Gott gibt außer Mir. Ihr sollt Mich (allein) fürchten.«

87. Wir gaben Moses fürwahr das Buch und ließen Gesandte folgen in seinen Fußstapfen; und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben Wir offenkundige Zeichen und stärkten ihn mit dem Geiste der Heiligkeit. Wollt ihr denn, jedesmal da ein Bote zu euch kommt mit dem, was ihr selbst nicht wünschet, hoffärtig sein und einige als Lügner behandeln und andere erschlagen?

Und Wir gaben bereits Mūsā die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und Wir gaben ʿĪsā, dem Sohn Maryams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. War es nicht (so), daß jedesmal, wenn euch (Juden) ein Gesandter etwas überbrachte, was euren Neigungen nicht entsprach, ihr euch hochmütig verhieltet, indem ihr eine Gruppe (der Gesandten) der Lüge bezichtigtet und eine (andere) Gruppe tötetet?

2:87 Und Wir ließen dem Mose das Buch zukommen und nach ihm die Gesandten folgen. Und Wir ließen Jesus, dem Sohn Marias, die deutlichen Zeichen zukommen und stärkten ihn mit dem Geist der Heiligkeit. Wollt ihr euch denn jedesmal, wenn euch ein Gesandter etwas bringt, was ihr nicht mögt, hochmütig verhalten und einen Teil (von ihnen) der Lüge zeihen und einen (anderen) Teil töten?

Dies sind die Gesandten; einige von ihnen haben Wir vor anderen bevorzugt. Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat, und einige, die Er um Rangstufen erhöht hat. Und ʿĪsā, dem Sohn Maryams, gaben Wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Aber sie waren uneinig: Unter ihnen gab es manche, die glaubten und andere, die ungläubig waren. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft. Doch Allah tut, was Er will.

253. Jene Gesandten haben Wir erhöht, einige über die andern: darunter sind die, zu denen Allah sprach; und einige hat Er erhöht um Rangstufen. Und Wir gaben Jesus, dem Sohn der Maria, klare Beweise und stärkten ihn mit dem Geist der Heiligkeit. Und wäre es Allahs Wille, dann hätten die, welche nach ihnen kamen, nicht miteinander gestritten, nachdem ihnen deutliche Zeichen zuteil geworden; doch sie waren uneins. Es waren solche unter ihnen, die glaubten, und solche, die ungläubig waren. Und wäre es Allahs Wille, sie würden nicht miteinander gestritten haben; doch Allah führt durch, was Er plant.

2:253 Das sind die Gesandten. Wir haben die einen von ihnen vor den anderen bevorzugt. Unter ihnen sind welche, mit denen Gott gesprochen hat. Einige von ihnen hat Er um Rangstufen erhöht. Und Wir haben Jesus, dem Sohn Marias, die deutlichen Zeichen zukommen lassen und ihn mit dem Geist der Heiligkeit gestärkt. Und wenn Gott gewollt hätte, hätten diejenigen, die nach ihnen lebten, einander nicht bekämpft, nachdem die deutlichen Zeichen zu ihnen gekommen waren. Aber sie sind uneins geworden. Unter ihnen sind solche, die geglaubt haben, und solche, die ungläubig geworden sind. Und wenn Gott gewollt hätte, hätten sie einander nicht bekämpft. Aber Gott tut, was Er will.

171. O Volk der Schrift, übertreibt nicht in eurem Glauben und saget von Allah nichts als die Wahrheit. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter Allahs und eine frohe Botschaft von Ihm, die Er niedersandte zu Maria, und eine Gnade von Ihm. Glaubet also an Allah und Seine Gesandten, und saget nicht: «Drei.» Lasset ab – ist besser für euch. Allah ist nur ein Einiger Gott. Fern ist es von Seiner Heiligkeit, daß Er einen Sohn haben sollte. Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist; und Allah genügt als Beschützer.

171. O Volk der Schrift, übertreibt nicht in eurem Glauben und saget von Allah nichts als die Wahrheit. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter Allahs und eine frohe Botschaft von Ihm, die Er niedersandte zu Maria, und eine Gnade von Ihm. Glaubet also an Allah und Seine Gesandten, und saget nicht: «Drei.» Lasset ab - ist besser für euch. Allah ist nur ein Einiger Gott. Fern ist es von Seiner Heiligkeit, daß Er einen Sohn haben sollte. Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist; und Allah genügt als Beschützer.

4:171 O ihr Leute des Buches, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt über Gott nur die Wahrheit. Christus Jesus, der Sohn Marias, ist doch nur der Gesandte Gottes und sein Wort, das Er zu Maria hinüberbrachte, und ein Geist von Ihm. So glaubt an Gott und seine Gesandten. Und sagt nicht: Drei. Hört auf, das ist besser für euch. Gott ist doch ein einziger Gott. Preis sei Ihm, und erhaben ist Er darüber, daß Er ein Kind habe. Er hat, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Gott genügt als Sachwalter.

110. Wenn Allah sagen wird: «O Jesus, Sohn der Maria, gedenke Meiner Gnade gegen dich und gegen deine Mutter; wie Ich dich stärkte mit der heiligen Offenbarung – du sprachest zu den Menschen sowohl im Kindesalter wie auch im Mannesalter; und wie Ich dich die Schrift und die Weisheit lehrte und die Thora und das Evangelium; und wie du bildetest aus Ton, wie ein Vogel bildet, auf Mein Geheiß, dann hauchtest du ihm (einen neuen Geist) ein und es wurde ein beschwingtes Wesen nach Meinem Gebot; und wie du die Blinden heiltest und die Aussätzigen auf Mein Gebot; und wie du die Toten erwecktest auf Mein Geheiß; und wie Ich die Kinder Israels von dir abhielt, als du mit deutlichen Zeichen zu ihnen kamest, die Ungläubigen unter ihnen aber sprachen: “Das ist nichts als offenkundige Täuschung”.»

5:110 Und als Gott sprach: »O Jesus, Sohn Marias, gedenke meiner Gnade zu dir und zu deiner Mutter, als Ich dich mit dem Geist der Heiligkeit stärkte, so daß du zu den Menschen in der Wiege und als Erwachsener sprachst; und als Ich dich das Buch, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte; und als du aus Ton etwas wie eine Vogelgestalt mit meiner Erlaubnis schufest und dann hineinbliesest und es mit meiner Erlaubnis zu einem Vogel wurde; und als du Blinde und Aussätzige mit meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit meiner Erlaubnis herauskommen ließest; und als Ich die Kinder Israels von dir zurückhielt, als du mit den deutlichen Zeichen zu ihnen kamst, worauf diejenigen von ihnen, die ungläubig waren, sagten: >Das ist nichts als eine offenkundige Zauberei.

102. Sprich: «Der Geist der Heiligkeit hat ihn (den Koran) herabgebracht von deinem Herrn mit der Wahrheit, auf daß Er die festige, die da glauben, und zu einer Führung und einer frohen Botschaft für die Gottergebenen.»

Sag: Offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit, um diejenigen, die glauben, zu festigen, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die (Allah) Ergebenen.

102. Sprich: «Der Geist der Heiligkeit hat ihn (den Koran) herabgebracht von deinem Herrn mit der Wahrheit, auf daß Er die festige, die da glauben, und zu einer Führung und einer frohen Botschaft für die Gottergebenen.»

16:102 Sprich: Herabgesandt hat ihn der Geist der Heiligkeit von deinem Herrn mit der Wahrheit, um diejenigen, die glauben, zu festigen, und als Rechtleitung und Frohbotschaft für die Gottergebenen.

Wer an den Koran glaubt ist sich dessen sicher!

Im Koran steht nämlich geschrieben, 

im Namen Gottes, dem Ersten ohne Beginn, dem Letzten ohne Ende


5/48. Wir haben dir das Buch hinabgesandt mit der Wahrheit, als Erfüllung dessen, was schon in dem Buche war, und als Wächter darüber. Richte darum zwischen ihnen nach dem, was Allah hinabgesandt hat, und folge nicht ihren bösen Neigungen gegen die Wahrheit, die zu dir gekommen ist. Einem jeden von euch haben Wir eine klare Satzung und einen deutlichen Weg vorgeschrieben. Und hätte Allah gewollt, Er hätte euch alle zu einer einzigen Gemeinde gemacht, doch Er wünscht euch auf die Probe zu stellen durch das, was Er euch gegeben. Wetteifert darum miteinander in guten Werken. Zu Allah ist euer aller Heimkehr; dann wird Er euch aufklären über das, worüber ihr uneinig wart.

2/213. Das Menschengeschlecht war eine Gemeinde; dann erweckte Allah Propheten als Bringer froher Botschaft und als Warner und sandte hinab mit ihnen das Buch mit der Wahrheit, daß Er richte zwischen den Menschen in dem, worin sie uneins waren. Und gerade jene wurden darüber uneins, denen es gegeben worden – nachdem ihnen doch deutliche Zeichen zuteil geworden waren -, aus gegenseitigem Neid. Also leitete Allah durch Sein Gebot die Gläubigen zu der Wahrheit, über die jene anderen uneins waren; und Allah leitet, wen Er will, auf den geraden Weg.

5/15. O Volk der Schrift, nunmehr ist Unser Gesandter zu euch gekommen, der euch vieles enthüllt, was ihr von der Schrift verborgen hieltet, und vieles übergeht. Gekommen ist zu euch fürwahr ein Licht von Allah und ein klares Buch.

5/68. Sprich: «O Volk der Schrift, ihr fußet auf nichts, ehe ihr nicht die Thora und das Evangelium befolgt und das, was zu euch herabgesandt ward von eurem Herrn.» Aber gewiß, was von deinem Herrn zu dir hinabgesandt ward, wird gar viele von ihnen zunehmen lassen an Aufruhr und Unglauben; so betrübe dich nicht über das ungläubige Volk.

3/65. O Volk der Schrift, warum streitet ihr über Abraham, wo die Thora und das Evangelium erst nach ihm herabgesandt wurden? Wollt ihr denn nicht begreifen?

3/66. Seht doch! Ihr seid es ja, die über das stritten, wovon ihr Kenntnis hattet. Warum streitet ihr denn über das, wovon ihr durchaus keine Kenntnis habt? Allah weiß, ihr aber wisset nicht.

3/67. Abraham war weder Jude noch Christ; doch er war immer (Gott) zugeneigt und (Ihm) gehorsam, und er war nicht der Götzendiener einer.

5/65. Wenn das Volk der Schrift geglaubt hätte und gottesfürchtig gewesen wäre, Wir hätten gewiß ihre Übel von ihnen hinweggenommen und Wir hätten sie gewiß in die Gärten der Wonne geführt.

5/82. Du wirst sicherlich finden, daß unter allen Menschen die Juden und die Götzendiener die erbittertsten Gegner der Gläubigen sind. Und du wirst zweifellos finden, daß die, welche sagen: «Wir sind Christen», den Gläubigen am freundlichsten gegenüberstehen. Dies, weil unter ihnen Gottesgelehrte und Mönche sind und weil sie nicht hoffärtig sind.

2/41. Und glaubet an das, was Ich hinabsandte, Bestätigung dessen, was bei euch ist, und seid nicht die ersten, ihm den Glauben zu versagen, und verhandelt nicht Meine Zeichen für einen armseligen Preis, und suchet Schutz bei Mir allein.

5/59. Sprich: «O Volk der Schrift, ihr tadelt uns nur deswegen, weil wir glauben an Allah und an das, was zu uns herabgesandt ward und was schon vorher herabgesandt wurde, oder weil die meisten von euch Empörer sind.»

2/256. Es soll kein Zwang sein im Glauben. Gewiß, Wahrheit ist nunmehr deutlich unterscheidbar von Irrtum; wer also sich von dem Verführer nicht leiten läßt und an Allah glaubt, der hat sicherlich eine starke Handhabe ergriffen, die kein Brechen kennt; und Allah ist allhörend, allwissend.

18/29. Und sprich: «Die Wahrheit ist es von eurem Herrn: darum laß den gläubig sein, der will, und den ungläubig sein, der will.» Siehe, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, dessen Zelt sie umschließen wird. Wenn sie dann um Hilfe schreien, so wird ihnen geholfen werden mit Wasser gleich geschmolzenem Blei, das die Gesichter verbrennt. Wie schrecklich ist der Trank, und wie schlimm ist das (Feuer) als Lagerstatt!

 

17/81. Und sprich: «Gekommen ist die Wahrheit und dahingeschwunden ist das Falsche. Siehe, das Falsche schwindet schnell.»

 

26/225. Hast du nicht gesehen, wie sie verwirrt in jedem Tal umherwandern,

226. Und wie sie reden, was sie nicht tun?

227. Die ausgenommen, die glauben und gute Werke verrichten und Allahs häufig gedenken und sich (nur) verteidigen, nachdem ihnen Unbill widerfuhr. Und die Frevler werden bald erfahren, zu welchem Ort sie zurückkehren werden.

Die Weisheit ruft
17 Ich liebe den, der mich liebt; wer sich um mich bemüht, der wird mich finden.

20 Wo Menschen gut und gerecht miteinander umgehen und nach Gottes Willen fragen, bin ich zu Hause; 21 alle, die mich lieben, beschenke ich mit Reichtum, ja, ich vergrößere ihr Vermögen!
22 Der Herr schuf mich vor langer Zeit, ich war sein erstes Werk, noch vor allen anderen. 
23 In grauer Vorzeit hat er mich geschaffen; und so war ich schon da, als es die Erde noch nicht gab. 
24 Lange bevor das Meer entstand, wurde ich geboren. Zu dieser Zeit gab es noch keine Quellen, 
25 und es standen weder Berge noch Hügel. 
26 Ich war schon da, bevor Gott die Erde mit ihren Feldern erschuf. 
27 Ich war dabei, als Gott den Himmel formte, als er den Horizont aufspannte über dem Ozean, 
28 als die Wolken entstanden und die Quellen aus der Tiefe hervorsprudelten, 
29 als er das Meer in die Schranken wies, die das Wasser nicht überschreiten durfte, als er das Fundament der Erde legte - 30 da war ich als Kind an seiner Seite. Ich erfreute mich an Gott und seinen Werken, 
31 ich spielte auf seiner Erde und war glücklich über die Menschen.

35 Wer mich findet, der findet das Leben und wird von Gott geliebt. 
36 Wer mich aber verachtet, der zerstört sein Leben; wer mich hasst, der liebt den Tod."

Matthaeus 10
37Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. 38Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert.…

Lukas 14
25Es ging aber viel Volks mit ihm; und er wandte sich und sprach zu ihnen: 26So jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. 27Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.…

Der Prophet gilt nichts im eigenen Land
1 Bald darauf verließ Jesus diese Gegend und kehrte mit den Jüngern in seinen Heimatort Nazareth zurück. 2 Am Sabbat ging er in die Synagoge, um dort zu lehren. Die Leute, die ihm zuhörten, staunten über ihn und fragten: "Wie ist so etwas nur möglich? Woher hat er diese Weisheit? Wer gibt ihm die Macht, solche Wunder zu tun? 3 Er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern leben alle unter uns." Sie ärgerten sich über ihn. 4 Da sagte Jesus: "Nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie."

Offenbarung 12:11
Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod.

Allah´in ismi ile, 

O  el-Raşit Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran. 

O el-ValiBu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.

O el-Cami İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

 

O el-Hamid  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.

 

 

Buna benzeyen misalleri çoğaltabiliriz: Biz senden önce hangi memlekete sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın şımarık, varlıklı, ileri gelenleri:

'Biz, babalarımızı veraseten sahip oldukları bir dinî geleneği yaşarlarken, işleyen müesseseleri varken gördük. Biz de, yalnız onların izlerinden gideriz.' derlerdi.

 

İşte böyle senden önce hangi beldeye bir uyarıcı gönderdiysek muhakkak oranın varlıklıları: 'Biz atalarımızı bir din üzere bulduk ve biz onların izlerine uymaktayız' demişlerdir.

 

Senden önce, peygamber gönderdiğimiz bütün beldelerin şımarıkları da aynı şekilde, “Şüphesiz biz babalarımızı bir yol üzerinde bulduk, biz de onların izlerini takip ediyoruz” demişlerdi.

 

İşte böyle, senden önce de (herhangi) bir memlekete bir elçi göndermiş olmayalım, mutlaka onun 'refah içinde şımarıp azan önde gelenleri' (şöyle) demişlerdir: "Gerçekten biz, atalarımızı bir ümmet (din) üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine (eserlerine) uymuş kimseleriz."

 

Senden önce de bir beldeye uyarıcı gönderdiğimizde hemen oranın refahtan şımarmış ileri gelenleri: -Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinden gidiyoruz, demişlerdi.

 

İşte böylece senden önce, uyarıcı bir resul gönderdiğimiz hiçbir şehir yoktur ki oraların varlıklı kişileri: "Biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerine uyduk!" demiş olmasınlar.

 

İşte böyle, senden önce de hangi kente uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın varlıklıları: "Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız." dediler.

 

43/ZUHRÛF-23

 

Biz senden önce, hiçbir Rasül ve Nebi göndermedik ki, o bir dilek ve arzuda bulunduğu zaman veya birşey okumak istediği zaman şeytan onun dileğine bir kuşku veya sapma unsuru bırakmış olmasın. Ama Allah şeytanın katmak istediği şeyi iptal eder ve kendi ayetlerini, peygamberinin kalbinde ve zihninde sağlamolarak yerleştirir. Allah yaptığını yerli yerince yapandır ve sınırsız bilge      sahibidir. 

 

Bizim, senden önce, gönderdiğimiz istisnasız bütün Rasüller ve nebiler tebliğlerine müsbet sonuç alma ümidi içindelerken, şeytan, şeytanî güçler, insanların gönüllerinde şüphe uyandırarak peygamberlerin gerçekleştirmek istediği amaçlarına, ülkülerine gölge düşürmüşlerdir. Allah şeytanın, şeytanî güçlerin karıştırdığı vesveseyi çabucak giderir. Sonra da, âyetlerini muhkem kılar, güçlendirir, sağlamlaştırır. Allah her şeyi bilir. Hikmet sahibi ve hükümrandır.

 

(Ey Rasûlüm), biz senden evvel hiç bir Rasûl ve hiç bir Peygamber göndermedik ki, o bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun arzusuna şübheler karıştırmasın. (Ancak Allah peygamberleri vahy sureti ile korur). Bunun üzerine Allah, şeytanın bıraktığı şüphe ve fitneyi giderir. Sonra da Allah, ayetlerini tesbit eder, kuvvetleştirir Allah, Alîm’dir= her şeyi bilir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir.

 

22/HACC-52 

 

Kim doğru yolu bulursa ancak kendisi için bulmuştur ve kim doğru yoldan sapmışsa kendisini sapıtmıştır ve kimse, bir başkasının yükünü yüklenmez ve biz, peygamber göndermedikçe hiçbir topluluğu azaplandırmayız.

 

Kim doğru yolu bulursa, ancak kendisi için bulmuştur ve kim de doğru yoldan sapmışsa, kendisi sapmıştır ve kimse bir başkasının yükünü yüklenmez. Ve biz bir peygamber göndermedikçe, hiçbir topluluğa azap etmeyiz.

 

Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.

 

17/İSRÂ-15 

 

Ey iman edenler! Şeytana ayak uydurmayın. Kim şeytanın izinden giderse, şunu bilsin ki, o edepsizlikleri ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde, Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse, günahlardan temize çıkamazdı. Fakat dilediği kimseyi arındıran ve temize çıkaran Allah'tır. Çünkü Allah, herşeyi işiten ve bilendir.

 

Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği (yüzkızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.

 

Ey âmenû olanlar, şeytanın adımlarına tâbî olmayın! Ve kim şeytanın adımlarına tâbî olursa o taktirde (şeytanın adımlarına uyduğu taktirde) muhakkak ki o (şeytan), fuhşu (her çeşit kötülüğü) ve münkeri (inkârı ve Allah'ın yasak ettiklerini) emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı (nefsinizin kalbine yerleşmeseydi), içinizden hiçbiri ebediyyen nefsini tezkiye edemezdi. Lâkin Allah, dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ve Allah, Sem'î'dir (en iyi işitendir) Alîm'dir (en iyi bilendir).

 

24/NÛR-21 

 

 

 
Offenbarung 5
…12und sie sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. 13Und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer, und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Stuhl sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! 14Und die vier Tiere sprachen: Amen! Und die vierundzwanzig Ältesten fielen nieder und beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
 
Offenbarung 22
1Und er zeigte mir einen lautern Strom des lebendigen Wassers, klar wie ein Kristall; der ging aus von dem Stuhl Gottes und des Lammes. 2Mitten auf ihrer Gasse auf beiden Seiten des Stroms stand Holz des Lebens, das trug zwölfmal Früchte und brachte seine Früchte alle Monate; und die Blätter des Holzes dienten zu der Gesundheit der Heiden.…

Offenbarung 22
6Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig; und der HERR, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muß. 7Siehe, ich komme bald. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch.…

Offenbarung 22
…7Siehe, ich komme bald. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. 8Und ich bin Johannes, der solches gehört hat. Und da ich's gehört und gesehen, fiel ich nieder, anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir solches zeigte. 9Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht! denn ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, der Propheten, und derer, die da halten die Worte dieses Buchs. Bete Gott an!…

Offenbarung 22
…10Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch; denn die Zeit ist nahe! 11Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. 12Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden.…

Offenbarung 22
…13Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. 14Selig sind, die seine Gebote halten, auf daß sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. 15Denn draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Totschläger und die Abgöttischen und alle, die liebhaben und tun die Lüge.…

Offenbarung 22
18Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: So jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. 19Und so jemand davontut von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil von Holz des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in diesem Buch geschrieben ist.…
 
Özdeyişler 21
 
1  Kralın yüreği RAB'bin elindedir, Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir. 
2  İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır, Ama niyetlerini tartan RAB'dir. 
3  RAB kendisine kurban sunulmasından çok, Doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister. 
4  Küstah bakışlar ve kibirli yürek Kötülerin çırası ve günahıdır. 
5  Çalışkanın tasarıları hep bollukla, Her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır. 
6  Yalan dolanla yapılan servet, Sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır. 
7  Kötülerin zorbalığı kendilerini süpürüp götürür, Çünkü doğru olanı yapmaya yanaşmazlar. 
8  Suçlunun yolu dolambaçlı, Pak kişinin yaptıklarıysa dosdoğrudur. 
9  Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa, Damın köşesinde oturmak yeğdir. 
10 Kötünün can attığı kötülüktür, Hiç kimseye acımaz. 
11  Alaycı cezalandırılınca bön kişi akıllanır, Bilge olan öğretilenden bilgi kazanır. 
12  Adil Olan, kötünün evini dikkatle gözler Ve kötüleri yıkıma uğratır. 
13  Yoksulun feryadına kulağını tıkayanın Feryadına yanıt verilmeyecektir. 
14  Gizlice verilen armağan öfkeyi, Koyna sokuşturulan rüşvet de kızgın gazabı yatıştırır. 
15  Hak yerine gelince doğru kişi sevinir, Fesatçı dehşete düşer. 
16  Sağduyudan uzaklaşan, Kendini ölüler arasında bulur. 
17  Zevkine düşkün olan yoksullaşır, Şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz. 
18  Kötü kişi doğru kişinin fidyesidir, Hain de dürüstün. 

19  Çölde yaşamak, Can sıkıcı ve kavgacı kadınla yaşamaktan yeğdir.

Yeni Yeruşalim

1  Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. 
2  Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. 
3  Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: ‹‹İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. 
4  Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.›› 
5  Tahtta oturan, ‹‹İşte her şeyi yeniliyorum›› dedi. Sonra, ‹‹Yaz!›› diye ekledi, ‹‹Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.›› 
6  Bana, ‹‹Tamam!›› dedi, ‹‹Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben'im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. 
7  Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. 
8  Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.›› 
9  Son yedi belayla dolu yedi tası taşıyan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. ‹‹Gel!›› dedi, ‹‹Kuzu'ya eş olacak gelini sana göstereyim.›› 
10-11  Sonra melek beni Ruh'un yönetiminde büyük, yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten, Tanrı'nın yanından inen ve O'nun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti, Yeruşalim'i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu. 
12  Büyük ve yüksek surları ve on iki kapısı vardı. Kapıları on iki melek bekliyordu. Kapıların üzerine İsrailoğulları'nın on iki oymağının adları yazılmıştı. 
13  Doğuda üç kapı, kuzeyde üç kapı, güneyde üç kapı, batıda üç kapı vardı. 
14  Kenti çevreleyen surların on iki temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde Kuzu'nun on iki elçisinin adları yazılıydı. 
15  Benimle konuşan meleğin elinde kenti ve kent kapılarıyla surları ölçmek için altın bir ölçü kamışı vardı. 
16  Kent kare biçimindeydi, uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü, her bir yanı 12 000 ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. 
17  Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre 144 arşındı. 
18  Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise, cam duruluğunda saf altındandı. 
19-20  Kent surlarının temelleri her tür değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikincisi laciverttaşı, üçüncüsü akik, dördüncüsü zümrüt, beşincisi damarlı akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu topaz, onuncusu sarıca zümrüt, on birincisi gökyakut, on ikincisi ametistti. 
21  On iki kapı on iki inciydi; kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin anayolu cam saydamlığında saf altındandı. 
22  Kentte tapınak görmedim. Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağıdır. 
23 Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. 
24  Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. 
25  Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak, orada gece olmayacak. 
26  Ulusların görkemi ve zenginliği oraya taşınacak. 

 

27  Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu'nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek.

Hezekiel 20
44 Ey İsrail halkı, kötü yollarınıza, yozlaşmış uygulamalarınıza göre değil, adım uğruna sizinle ilgilendiğimde, benim YHVH olduğumu anlayacaksınız. Egemen YHVH böyle diyor."

 

Hezekiel 36
23 Uluslar arasında kirlenen, onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtladığımda, uluslar benim YHVHolduğumu anlayacaklar. YHVH ADONAY böyle diyor.

 

Hezekiel 39
7 "'Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim İsrail'de kutsal olan YHVH olduğumu anlayacaklar.

 

Hezekiel 39
25 "Bundan ötürü YHVH ADONAY şöyle diyor: Yakup'un sürgündeki soyunu geri getirecek, İsrail halkına acıyacağım. Kutsal adımı kıskançlıkla koruyacağım.

 

Malaki 1
11 Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak! Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak!" diyor YHVH ADONAY.

 

Malaki 1
14 "Sürüsünden adadığı erkek hayvan yerine Rab'be kusurlu hayvan kurban eden aldatıcıya lanet olsun! Çünkü ben büyük bir kralım" diyor YHVH ADONAY, "Ve uluslar adımdan korku duyacak."

 

Malaki 2
2 YHVH ADONAY diyor ki, söz dinlemez, adımı onurlandırmaya istekli olmazsanız, üzerinize lanet yağdırıp hayırdualarınızı lanete çevireceğim. Lanetledim bile. Çünkü beni onurlandırmaya istekli değilsiniz.

 

Malaki 4
2 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.

Sevgili kardeşler, 

 

20  Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler'inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz!››

 

35  Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, ‹‹Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu yapmanı istiyoruz›› dediler. 36  İsa onlara, ‹‹Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?›› diye sordu. 37  ‹‹Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver›› dediler. 38  ‹‹Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz›› dedi İsa. ‹‹Benim içeceğim kâseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?›› 39-40  ‹‹Evet, olabiliriz›› dediler. İsa onlara, ‹‹Benim içeceğim kâseden siz de içeceksiniz, benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız›› dedi. ‹‹Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır.›› 

 

Bilgeliğe Kulak Ver

1  Bilgelik çağırıyor, Akıl sesini yükseltiyor. 2  Yol kenarındaki tepelerin başında, Yolların birleştiği yerde duruyor o. 3  Kentin girişinde, kapıların yanında, Sesini yükseltiyor: 4  ‹‹Ey insanlar, size sesleniyorum, Çağrım insan soyunadır! 5  Ey bön kişiler, ihtiyatlı olmayı öğrenin; Sağduyulu olmayı öğrenin, ey akılsızlar! 6  Söylediğim yetkin sözleri dinleyin, Ağzımı doğruları söylemek için açarım. 7  Ağzım gerçeği duyurur, Çünkü dudaklarım kötülükten iğrenir. 8  Ağzımdan çıkan her söz doğrudur, Yoktur eğri ya da sapık olanı. 9  Apaçıktır hepsi anlayana, Bilgiye erişen, doğruluğunu bilir onların. 10  Gümüş yerine terbiyeyi, Saf altın yerine bilgiyi edinin. 11  Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir, Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. 12  Ben bilgelik olarak ihtiyatı kendime konut edindim. Bilgi ve sağgörü bendedir. 13  RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir. Kibirden, küstahlıktan, Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim. 14  Öğüt ve sağlam karar bana özgüdür. Akıl ve güç kaynağı benim. 15  Krallar sayemde egemenlik sürer, Hükümdarlar adil kurallar koyar. 16  Önderler, adaletle yöneten soylular Sayemde yönetirler. 17  Beni sevenleri ben de severim, Gayretle arayan beni bulur. 18  Zenginlik ve onur, Kalıcı değerler ve bolluk bendedir. 19  Meyvem altından, saf altından, Ürünüm seçme gümüşten daha iyidir. 20  Doğruluk yolunda, Adaletin izinden yürürüm. 21  Böylelikle, beni sevenleri servet sahibi yapar, Hazinelerini doldururum. 22  RAB yaratma işine başladığında İlk beni yarattı, 23  Dünya var olmadan önce, Ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım. 24  Enginler yokken, Suları bol pınarlar yokken doğdum ben. 25-26  Dağlar daha oluşmadan, Tepeler belirmeden, RAB dünyayı, kırları Ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum. 27  RAB gökleri yerine koyduğunda oradaydım, Engin denizleri ufukla çevirdiğinde, 28  Bulutları oluşturduğunda, Denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde, 29  Sular buyruğundan öte geçmesinler diye Denize sınır çizdiğinde, Dünyanın temellerini pekiştirdiğinde, 30  Baş mimar olarak O'nun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım, Huzurunda hep coştum. 31  O'nun dünyası mutluluğum, İnsanları sevincimdi. 32  Çocuklarım, şimdi beni dinleyin: Yolumu izleyenlere ne mutlu! 33  Uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun, Görmezlikten gelmeyin onları. 34  Beni dinleyen, Her gün kapımı gözleyen, Kapımın eşiğinden ayrılmayan kişiye ne mutlu! 35  Çünkü beni bulan yaşam bulur Ve RAB'bin beğenisini kazanır. 36  Beni gözardı edense kendine zarar verir, Benden nefret eden, ölümü seviyor demektir.››

 

Beşinci Görüm: Kandillik ve Zeytin Ağaçları

1  Benimle konuşan melek yine geldi ve uykudan uyandırır gibi beni uyandırdı. 2  ‹‹Ne görüyorsun?›› diye sordu. ‹‹Som altın bir kandillik görüyorum›› diye yanıtladım, ‹‹Tepesinde zeytinyağı için bir tas, üzerinde yedi kandil, kandillerde yedişer oluk var. 3  Ayrıca kandilliğin yanında, biri zeytinyağı tasının sağında, öbürü solunda iki zeytin ağacı da var.›› 4  Benimle konuşan meleğe, ‹‹Bunların anlamı nedir, efendim?›› diye sordum. 5  Melek, ‹‹Bunların anlamını bilmiyor musun?›› diye karşılık verdi. ‹‹Hayır, efendim›› dedim. 6  Bunun üzerine şöyle dedi: ‹‹RAB Zerubbabil'e, ‹Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın› diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 7  Sen kim oluyorsun, ey ulu dağ? Zerubbabil'in önünde bir düzlük olacaksın! O tapınağın son taşını çıkarırken, halk da, ‹Ne güzel, ne güzel!› diye bağıracak.›› 8  RAB bana yine seslendi: 9  ‹‹Bu tapınağın temelini Zerubbabil'in elleri attı, tapınağı tamamlayacak olan da onun elleridir. O zaman beni size Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız. 10  ‹‹Küçük işleri yapma gününü kim küçümsüyor? İnsanlar Zerubbabil'in elinde çekülü görünce sevinecekler. -‹‹Bu yedi kandil RAB'bin bütün yeryüzünde dolaşan gözleridir.››- 11  Meleğe, ‹‹Kandilliğin sağındaki ve solundaki bu iki zeytin ağacı nedir?›› diye sordum, 12  ‹‹Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu iki zeytin dalı nedir?›› 13  ‹‹Bunların anlamını bilmiyor musun?›› diye karşılık verdi. ‹‹Hayır, efendim›› dedim. 14  Melek, ‹‹Bunlar bütün dünyanın Rabbi'ne hizmet eden, zeytinyağıyla kutsanmış iki kişidir›› diye açıkladı.

 

 

İki Tanık

1  Bana değneğe benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi: ‹‹Git, Tanrı'nın Tapınağı'nı ve sunağı ölç, orada tapınanları say! 
2  Tapınağın dış avlusunu bırak, orayı ölçme. Çünkü orası, kutsal kenti kırk iki ay ayaklarıyla çiğneyecek olan uluslara verildi. 
3  İki tanığıma güç vereceğim; çul giysiler içinde bin iki yüz altmış gün peygamberlik edecekler.›› 
4  Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir. 
5  Biri onlara zarar vermeye kalkışırsa, ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir. 
6  Peygamberlik ettikleri sürece yağmur yağmasın diye göğü kapamaya yetkileri vardır. Suları kana dönüştürme ve yeryüzünü, kaç kez isterlerse, her türlü belayla vurma yetkisine sahiptirler. 
7  Tanıklık görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çıkan canavar onlarla savaşacak, onları yenip öldürecek. 
8 Cesetleri, simgesel olarak Sodom ve Mısır diye adlandırılan büyük kentin anayoluna serilecek. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti. 
9  Her halktan, oymaktan, dilden, ulustan insan üç buçuk gün cesetlerini seyredecek, cesetlerinin mezara konulmasına izin vermeyecekler. 
10  Yeryüzünde yaşayanlar onların bu durumuna sevinip bayram edecek, birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde yaşayanlara çok eziyet etmişti. 
11  Üç buçuk gün sonra iki peygamber, Tanrı'dan gelen yaşam soluğunu alınca ayağa kalktılar. Onları görenler dehşete kapıldı. 
12  İki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin, ‹‹Buraya çıkın!›› dediğini işittiler. Sonra düşmanlarının gözü önünde bir bulut içinde göğe yükseldiler. 
13  Tam o saatte şiddetli bir deprem oldu, kentin onda biri yıkıldı. Depremde yedi bin kişi can verdi. Geriye kalanlar dehşete kapılıp gökteki Tanrı'yı yücelttiler. 

 

14  İkinci ‹‹vay›› geçti. İşte, üçüncü ‹‹vay›› tez geliyor.

Haben diese Worte ihre Pflichten erfüllt ?

Sabbatheiligung öffnet auch Fremden die Tür zum Volk Gottes
1 Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch! 
2 Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten! 
3 Neigt euer Ohr und kommt zu mir! Hört, und eure Seele wird leben! Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnadenerweisen an David. 
4 Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. 
5 Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst; und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen wegen des HERRN, deines Gottes, und wegen des Heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. 
6 Sucht den HERRN, während er sich finden lässt! Ruft ihn an, während er nahe ist. 
7 Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken! Und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung! 
8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR1. 
9 Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 
10 Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, 
11 so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. 
12 Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen, und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. 
13 Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen, und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem HERRN zum Ruhm2, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird.

 

Der Erlöser bzw. der Wegweiser von Kindern Israels, ein Depp bis zum geht nicht mehr!

Segen und Fluch
1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der HERR, dein Gott, dich als höchste über alle Nationen der Erde stellen. 2 Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst. 3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt, und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. 4 Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. 5 Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 6 Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. 7 Der HERR wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen, und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. 8 Der HERR wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand, und er wird dich segnen in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt. 9 Der HERR wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des HERRN, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst. 10 Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des HERRN über dir ausgerufen ist, und sie werden sich vor dir fürchten. 11 Und der HERR wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehes und an der Frucht deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der HERR deinen Vätern geschworen hat. 12 Der HERR wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen. 13 Und der HERR wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und du wirst nur immer aufwärtssteigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des HERRN, deines Gottes, gehorchst, die zu bewahren und zu tun ich dir heute befehle, 14 und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. 15 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. 16 Verflucht wirst du sein in der Stadt, und verflucht wirst du sein auf dem Feld. 17 Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. 18 Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. 19 Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. 20 Der HERR wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden in allem Geschäft deiner Hand, das du tust, bis du vernichtet bist und bis du schnell umkommst wegen der Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. 21 Der HERR wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. 22 Der HERR wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung und mit Dürre und mit Getreidebrand und mit Vergilben des Korns, und sie werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. 23 Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein, und die Erde, die unter dir ist, Eisen. 24 Der HERR wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Vom Himmel wird es auf dich herabkommen, bis du umgekommen bist. 25 Der HERR wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen, und du wirst zum Schreckbild1 für alle Königreiche der Erde werden. 26 Und deine Leiche wird allen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden, und niemand wird sie wegscheuchen. 27 Der HERR wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Krätze und mit Grind, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. 28 Der HERR wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung2. 29 Und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finstern tappt, und du wirst keinen Erfolg haben auf deinen Wegen. Und du wirst alle Tage nur unterdrückt und beraubt sein, und niemand wird helfen. 30 Eine Frau wirst du dir verloben, aber ein anderer Mann wird mit ihr schlafen. Ein Haus wirst du bauen, aber nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber du wirst ihn nicht nutzen3. 31 Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet, und du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinem Gesicht geraubt und nicht zu dir zurückkehren. Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben, und du wirst niemanden haben, der hilft. 32 Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben, und deine Augen werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tag; aber du wirst machtlos sein4. 33 Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst; und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. 34 Und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick dessen, was deine Augen erblicken müssen. 35 Der HERR wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und an den Schenkeln, von deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. 36 Der HERR wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation wegführen, die du nicht gekannt hast, du und deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern, Göttern aus Holz und Stein, dienen. 37 Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern, wohin der HERR dich wegtreiben wird. 38 Viel Samen wirst du aufs Feld hinausbringen, aber wenig einsammeln, denn die Heuschrecke wird es abfressen. 39 Weinberge wirst du pflanzen und bearbeiten; aber Wein wirst du weder trinken noch einsammeln, denn der Wurm wird ihn abfressen. 40 Ölbäume wirst du in deinem ganzen Gebiet haben; aber mit Öl wirst du dich nicht salben, denn deine Oliven fallen ab. 41 Söhne und Töchter wirst du zeugen; aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. 42 Alle deine Bäume und die Frucht deines Ackerlandes wird die Grille5 in Besitz nehmen. 43 Der Fremde, der in deiner Mitte wohnt, wird höher und höher über dich emporsteigen, und du, du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. 44 Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen können; er wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz. 45 Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich erreichen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Ordnungen zu bewahren, die er dir befohlen hat. 46 Und sie werden zum Zeichen und zum Wunder6 sein an dir und an deinen Nachkommen für ewig. 47 Dafür, dass du dem HERRN, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast wegen des Überflusses an allem, 48 wirst du deinen Feinden, die der HERR gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vernichtet hat. 49 Der HERR wird von ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation über dich bringen. Wie der Adler fliegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst, 50 eine Nation mit hartem Gesicht, die für den Alten keine Rücksicht kennt7 und für den Jungen keine Gnade, 51 und die die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren wird, bis du vernichtet bist, die dir weder Getreide, Most oder Öl noch den Wurf deiner Rinder oder den Zuwachs deiner Schafe übrig lassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat. 52 Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der HERR, dein Gott, dir gegeben hat. 53 Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der HERR, dein Gott, dir gegeben hat in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. 54 Der weichlichste und am meisten verzärtelte Mann bei dir, dessen Auge wird missgünstig auf seinen Bruder blicken und auf die Frau an seinem Busen8 und auf seine übrig gebliebenen Kinder, die er übrig behalten hat. 55 Keinem von ihnen gibt er etwas vom Fleisch seiner Kinder, das er isst, weil ihm nichts übrig geblieben ist in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dein Feind dich bedrängen wird in all deinen Toren. 56 Die Weichlichste bei dir und die Verzärteltste, die vor Verzärtelung und vor Verweichlichung nie versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, deren Auge wird missgünstig auf den Mann an ihrem Busen9 blicken und auf ihren Sohn und auf ihre Tochter 57 wegen ihrer Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorkommt, und wegen ihrer Kinder, die sie gebiert. Denn sie wird sie aus Mangel an allem im Geheimen aufessen in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dein Feind dich bedrängen wird in deinen Toren. - 58 Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den HERRN, deinen Gott, fürchtest, 59 dann wird der HERR deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen außergewöhnlich machen: große und andauernde Plagen und böse und andauernde Krankheiten. 60 Und er wird alle Seuchen Ägyptens gegen dich wenden, vor denen du dich fürchtest, und sie werden an dir haften bleiben. 61 Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, - der HERR wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. 62 Als ein geringes Häuflein10 werdet ihr übrig bleiben, statt dass ihr wie die Sterne des Himmels an Menge geworden wärt, weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorcht hast. - 63 Und es wird geschehen: Wie der HERR sich über euch freute, euch Gutes zu tun und euch zahlreich werden zu lassen, so wird der HERR sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und euch zu vernichten. Und ihr werdet aus dem Land herausgerissen werden, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. 64 Und der HERR wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum andern Ende der Erde. Und du wirst dort andern Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter - Göttern aus Holz und Stein. 65 Und unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen, und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und der HERR wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. 66 Und dein Leben wird in Gefahr schweben11, du wirst dich Nacht und Tag fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. 67 Am Morgen wirst du sagen: Wäre es doch Abend!, und am Abend wirst du sagen: Wäre es doch Morgen! - wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst, und wegen des Anblicks dessen, was deine Augen erblicken müssen. 68 Und der HERR wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückkehren lassen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe: Du sollst ihn nie mehr wiedersehen! Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Sklaven und als Sklavinnen zum Kauf anbieten, aber es wird kein Käufer da sein. 69 Das sind die Worte des Bundes, von dem der HERR dem Mose befohlen hatte, er solle ihn mit den Söhnen Israel im Land Moab schließen neben dem Bund, den er am Horeb mit ihnen geschlossen hatte.

 

Ne dersin keriz ?

 

 

 

Mahnung der Weisheit, sie zu befolgen - Ihre Zusagen

1 Ruft nicht die Weisheit? Die Einsicht, lässt sie nicht ihre Stimme erschallen? 
2 Oben auf den Höhen am Weg, da wo die Pfade sich kreuzen1, hat sie sich wartend aufgestellt.
3 Neben den Toren, am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforten schreit sie: 
4 An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf, und meine Stimme an die Menschenkinder. 
5 Lernt2 Klugheit, ihr Einfältigen3, und ihr Toren, bringt euer Herz zur Einsicht! 
6 Hört zu! Denn Vortreffliches rede ich, und das Öffnen meiner Lippen ist Aufrichtigkeit. 
7 Denn Wahrheit verkündet mein Gaumen, und ein Gräuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. 
8 In Gerechtigkeit ergehen alle Worte meines Mundes; nichts in ihnen ist verschlagen oder falsch. 
9 Sie alle sind recht4 dem Verständigen und redlich für die zur Erkenntnis Gelangten. 
10 Nehmt an meine Zucht und nicht Silber, und Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold! 
11 Denn Weisheit ist besser als Korallen, und alle Kleinode kommen ihr nicht gleich an Wert. 
12 Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit, und besonnene Erkenntnis finde ich. 
13 Die Furcht des HERRN bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. 
14 Mein sind Rat und Hilfe5. Ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. 
15 Durch mich regieren Könige, und Fürsten treffen gerechte Entscheidungen6
16 Durch mich herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Richter7
17 Ich liebe, die mich lieben; und die mich suchen, finden mich. 
18 Reichtum und Ehre sind bei mir, stattlicher8 Besitz und Gerechtigkeit. 
19 Besser ist meine Frucht als Gold und gediegenes Gold, und mein Ertrag besser als auserlesenes Silber. 
20 Auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehe ich, mitten auf den Steigen des Rechts, 
21 dass ich Besitz vererbe allen, die mich lieben, und ihre Vorratskammern fülle ich.

 

Die Weisheit als Gottes ewiger Besitz

22 Der HERR hat mich geschaffen als Anfang9 seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. 
23 Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, vor10 den Uranfängen der Erde.
24 Als es noch keine Fluten11 gab, wurde ich geboren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser. 
25 Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren, 
26 als er noch nicht gemacht die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. 
27 Als er die Himmel feststellte, war ich dabei12. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe13
28 als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte14 die Quellen der Tiefe15
29 als er dem Meer seine Schranke setzte, damit das Wasser seinen Befehl16nicht übertrat, als er die Grundfesten der Erde abmaß: 
30 da war ich Schoßkind bei ihm17 und war seine Wonne Tag für Tag, spielend vor ihm allezeit, 
31 spielend auf dem weiten Rund seiner Erde, und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern18.

 

Vorzüge der Weisheit und Nachteile der Torheit

32 Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, denn glücklich sind, die meine Wege wahren! 
33 Hört auf Zucht und werdet weise, lasst sie niemals fahren! 
34 Glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet! 
35 Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem HERRN.19 

 

36 Wer mich aber verfehlt20, tut sich selbst21 Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod.

Ephesus
Bekannteste Aussage: „Aber ich habe gegen dich, daß du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke!“ (Offb 2,4-5 NGÜ)

Smyrna
Bekannteste Aussage: „Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut – du bist aber reich“ (Offb 2,9 NGÜ) und „Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“ (Offb 2,10 NGÜ)

Pergamon
Bekannteste Aussage: „Ich weiß, wo du wohnst: da, wo der Thron des Satans ist; und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet.“ (Offb 2,13 NGÜ)

Thyatira
Bekannteste Aussage: „Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin, und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen.“ (Offb 2,20 NGÜ)

Sardes
Bekannteste Aussage: „Du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot. Werde wach und stärke das andre, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott.“ (Offb 3,1-2 NGÜ)

Philadelphia
Bekannteste Aussage: „Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen“ (Offb 3,8 NGÜ)
„Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird.“

Laodicea
Bekannteste Aussage: „Und an den Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat – der lässt ´der Gemeinde` sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust; ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst! Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. (Offb 3,14-16 NGÜ)“ und „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.“ (Offb 3,20 NGÜ).

 

 

 

Der Gekreuzigte und die Seinen!

34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!
35 Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt. (Jesaja 58.7) 
36 Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. 
37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist? oder durstig und haben dich getränkt? (Matthäus 6.3) 
38 Wann haben wir dich als einen Gast gesehen und beherbergt? oder nackt und dich bekleidet? 
39 Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen? 
40 Und der König wird antworten und sagen zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Sprüche 19.17) (Matthäus 10.42) (Hebräer 2.11) 

Dann gibst da natürlich noch diejenigen welche verflucht sind, ich frage mich was für die bereitet worden ist von Anbeginn der Welt!

41 Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! (Offenbarung 20.10) (Offenbarung 20.15) 
42 Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränkt. 
43 Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. 
44 Da werden sie ihm antworten und sagen: HERR, wann haben wir dich gesehen hungrig oder durstig oder als einen Gast oder nackt oder krank oder gefangen und haben dir nicht gedient? 
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. 
46 Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben.


İman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman ettik" derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: "Şüphesiz, sizinle beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz." (2/14)


Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır. (2/168)


Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (2/268)


Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: "Alım-satım da ancak faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır. (2/275)


İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın, eğer mü'minlerseniz, Ben'den korkun. (3/175)


Fakat onu doğurduğunda -Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken- dedi ki: "Rabbim, doğrusu bir kız (çocuğu) doğurdum. Erkek ise, kız gibi değildir. Ona Meryem adını koydum. Ben onu ve soyunu o taşa tutulmuş (kovulmuş) şeytandan Sana sığındırırım." (3/36)


Onlar, O'nu bırakıp da (birtakım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar. (4/117)


Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Allah'a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olursa, artık ne kötü bir arkadaştır o. (4/38)


İman edenler Allah yolunda savaşırlar; inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır. (4/76)


Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım, en olmadık hülyalara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır. (Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'detmez. (4/119-120)


Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? (5/90-91)


Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla başbaşa bırak. (6/112)


Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin; çünkü bu fısk'tır (yoldan çıkıştır). Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli-çağrılarda bulunurlar. Onlarla itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz. (6/121)


Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi. (6/43)


Ayetlerimiz konusunda ‘alaylı tartışmalara dalanlar:' -onlar bir başka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa, bu durumda hatırlamadan sonra, artık zulmeden toplulukla beraber oturma. (6/68)


Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı. (Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." (Allah:) "Öyleyse ordan in, orda büyüklenmen senin (hakkın) olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen, küçük düşenlerdensin." O da: "(İnsanların) dirilecekleri güne kadar beni gözle(yip ertele.)" dedi. (Allah:) "Sen gözlenip-ertelenenlerdensin" dedi. Dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar(ı insanları saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağım." "Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." (Allah) Dedi: "Kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak ordan çık. Andolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduracağım." Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan, kendilerinden ‘örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir." Ve: "Gerçekten ben size öğüt verenlerdenim" diye yemin de etti. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: "Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?" (7/11-22)


Ey Ademoğulları, şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek için, elbiselerini sıyırtarak, onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları, (kendilerini göremeyeceğiniz yerden) sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları, inanmayacakların dostları kıldık. (7/27)


Kimine hidayet verdi, kimi de sapıklığı haketti. Çünkü bunlar, Allah'ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi. Ve gerçekten onları doğru yolda saymaktadırlar. (7/30)


Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Allah'tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. (Şeytan'ın) Kardeşleri ise, onları sapıklığa sürüklerler, sonra peşlerini bırakmazlar. (7/200-202)


O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara: "Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım" demişti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu (karşılaştı) o, iki topuğu üstünde geri döndü ve: "Şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum, ben Allah'tan da korkuyorum" dedi. Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. (8/48)


(Babası) Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır." (12/5)


İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu, Allah, size gerçek olan va'di va'detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtacak değilim, siz de beni kurtacak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, zalimlere acı bir azab vardır." (14/22)Im Namen Allahs, der Führung gebende, der Schaden zufügende.

 

Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Sulaimāns (den Menschen) verlasen. Nicht Sulaimān war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die (beiden) engel(haften Männer) in Babel, Hārūt und Mārūt, herabgesandt worden war. Und sie (beide) unterwiesen niemanden (in der Zauberei), ohne zu sagen: „Wir sind nur eine Versuchung; so werde (darum) nicht ungläubig.“ Und so lernten sie von ihnen (beiden) das (Zaubermittel), womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nicht nützt. Und sie wußten doch, daß, wer es erkaufte, am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie (es) nur wüßten!

 

2:102 -

 

Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkâr edip kâfir olmadı, lakin o şeytanlar kâfirlik ettiler; insanlara sihir öğretiyorlar ve Bâbil'de Harut ve Marut'a, bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi "biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayın!" demeden kimseye birşey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkiyle bilselerdi, uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi.

 

And they followed [instead] what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut. But the two angels do not teach anyone unless they say, "We are a trial, so do not disbelieve [by practicing magic]." And [yet] they learn from them that by which they cause separation between a man and his wife. But they do not harm anyone through it except by permission of Allah . And the people learn what harms them and does not benefit them. But the Children of Israel certainly knew that whoever purchased the magic would not have in the Hereafter any share. And wretched is that for which they sold themselves, if they only knew.

 

 

Im Namen Allahs, der Führung gebende, der Schaden zufügende.

 

Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Sulaimāns (den Menschen) verlasen. Nicht Sulaimān war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die (beiden) engel(haften Männer) in Babel, Hārūt und Mārūt, herabgesandt worden war. Und sie (beide) unterwiesen niemanden (in der Zauberei), ohne zu sagen: „Wir sind nur eine Versuchung; so werde (darum) nicht ungläubig.“ Und so lernten sie von ihnen (beiden) das (Zaubermittel), womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nicht nützt. Und sie wußten doch, daß, wer es erkaufte, am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie (es) nur wüßten!

 

2:102 -

 

Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkâr edip kâfir olmadı, lakin o şeytanlar kâfirlik ettiler; insanlara sihir öğretiyorlar ve Bâbil'de Harut ve Marut'a, bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi "biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayın!" demeden kimseye birşey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkiyle bilselerdi, uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi.

 

And they followed [instead] what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut. But the two angels do not teach anyone unless they say, "We are a trial, so do not disbelieve [by practicing magic]." And [yet] they learn from them that by which they cause separation between a man and his wife. But they do not harm anyone through it except by permission of Allah . And the people learn what harms them and does not benefit them. But the Children of Israel certainly knew that whoever purchased the magic would not have in the Hereafter any share. And wretched is that for which they sold themselves, if they only knew.

 

 

21 “Bana, ‘Ya Rab, ya Rab!’ diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği’ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir. 
22 O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?’ 
23 O zaman ben de onlara açıkça, ‘Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!’ diyeceğim.”


Esinleme 11


3 İki tanığıma güç vereceğim; çuldan giysiler içinde bin iki yüz altmış gün peygamberlik edecekler.»

4 Bunlar, yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacı ve iki kandilliktir.

5 Biri onlara zarar vermeye kalkışırsa, ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir.

6 Peygamberlik ettikleri sürece yağmur yağmasın diye göğü kapamaya yetkileri vardır. Suları kana dönüştürme ve yeryüzünü, kaç kez isterlerse, her türlü bela ile vurma yetkisine sahiptirler.

7 Tanıklık görevlerisona erince dipsiz derinliklerden çıkan canavar onlarla savaşacak, onları yenip öldürecek.

8 Cesetleri, simgesel olarak Sodom ve Mısır diye adlandırılan büyük kentin ana yoluna serilecek. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti.


Vahiy 17/14 Kuzu'ya karşı savaşacaklar, ama Kuzu onları yenecektir. Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, kralların Kralı'dır. O'nunla birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O'na sadık kalmış olanlardır.»


Mezmur 110:1 “RAB Rabbime “Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur” diyor.” 

Matta 22:41-45 “Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: “Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?” Onlar da, “Davut'un Oğlu” dediler. İsa şöyle dedi: “O halde nasıl oluyor da Davut, Ruh'tan esinlenerek O'ndan ‘Rab' diye söz ediyor?

Şöyle diyor Davut: ‘Rab Rabbim'e dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur.' Davut O'ndan Rab diye söz ettiğine göre, O nasıl Davut'un Oğlu olur?”


Hezekiel’de en çok kullanılan ifade Tanrı “Benim Egemen Rab olduğumu anlayacaksınız” diyor.


 Romalılar 6:17-18 “Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Ama şükürler olsun Tanrı'ya! Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz.”


Mezmur 123:1-2 Gözlerimi sana kaldırıyorum, Ey göklerde taht kuran! Nasıl kulların gözleri efendilerinin, Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa, Bizim gözlerimiz de RAB Tanrımız'a öyle bakar, O bize acıyıncaya dek.”


In jener Zeit traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? 
Sie sagten zu ihm: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den andern links neben dir sitzen. 
Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. 
Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. 
Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. 
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.

Ich sage euch mal was über die Christliche Lehre!

Gottes Gebote neu erfüllen

17 "Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. 18 Denn das sage ich euch: Auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange Himmel und Erde bestehen. 19 Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes neuer Welt nichts bedeuten. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird in Gottes neuer Welt großes Ansehen haben. 20 Ich warne euch: Wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr nicht in Gottes neue Welt."

10 Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt: Christus. 11 Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. 12 Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden."

6Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. 7Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.…

22 Der Herr schuf mich vor langer Zeit, ich war sein erstes Werk, noch vor allen anderen. 23 In grauer Vorzeit hat er mich geschaffen; und so war ich schon da, als es die Erde noch nicht gab. 24 Lange bevor das Meer entstand, wurde ich geboren. Zu dieser Zeit gab es noch keine Quellen, 25 und es standen weder Berge noch Hügel. 26 Ich war schon da, bevor Gott die Erde mit ihren Feldern erschuf. 27 Ich war dabei, als Gott den Himmel formte, als er den Horizont aufspannte über dem Ozean, 28 als die Wolken entstanden und die Quellen aus der Tiefe hervorsprudelten, 29 als er das Meer in die Schranken wies, die das Wasser nicht überschreiten durfte, als er das Fundament der Erde legte - 30 da war ich als Kind an seiner Seite. Ich erfreute mich an Gott und seinen Werken, 31 ich spielte auf seiner Erde und war glücklich über die Menschen. 32 Darum hört auf mich, ihr jungen Männer! Richtet euch nach mir, und ihr werdet glücklich. 33 Nehmt Belehrung an und weist sie nicht zurück, werdet vernünftig! 34 Glücklich ist, wer auf mich hört und mich immerzu erwartet! 35 Wer mich findet, der findet das Leben und wird von Gott geliebt. 36 Wer mich aber verachtet, der zerstört sein Leben; wer mich hasst, der liebt den Tod."

12Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. 13Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. 14Selig sind, die seine Gebote halten, auf daß sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt.…

…17Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter; und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 18und der Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. 19Schreibe, was du gesehen hast, und was da ist, und was geschehen soll darnach.…

3 Ich werde ihnen meine zwei Zeugen schicken. Sie kommen in Trauerkleidung und werden in diesen 1260 Tagen verkünden, was Gott ihnen eingegeben hat." 4 Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Welt stehen. 5 Wer es wagt, sie anzugreifen, wird durch Feuer aus ihrem Mund getötet. Ja, wer sich an ihnen vergreift, der wird sterben. 6 Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regnet, solange sie im Auftrag Gottes sprechen. Ebenso liegt es in ihrer Macht, jedes Gewässer in Blut zu verwandeln und Unheil über die Erde zu bringen, so oft sie wollen. 7 Wenn sie Gottes Auftrag ausgeführt haben, wird aus dem Abgrund der Hölle ein Tier heraufsteigen und gegen sie kämpfen. Es wird siegen und die beiden Zeugen töten. 8 Ihre Leichen wird man auf dem Platz der großen Stadt zur Schau stellen, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Diese Stadt ist wie ein neues "Sodom" oder "Ägypten". 9 Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden die Toten sehen, die dort dreieinhalb Tage lang liegen. Denn man wird es nicht erlauben, die Toten zu bestatten. 10 Alle Menschen auf der Erde werden über den Tod der beiden Zeugen so erleichtert sein, dass sie Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke machen. Denn diese beiden Propheten haben großes Leid über die Menschen auf der ganzen Welt gebracht. 11 Nach dreieinhalb Tagen aber gab Gottes Geist ihnen neues Leben, und sie standen wieder auf! Alle, die das sahen, waren wie gelähmt vor Angst und Schrecken. 12 Dann forderte eine gewaltige Stimme vom Himmel die beiden Zeugen auf: "Kommt herauf!" Vor den Augen ihrer Feinde wurden sie in einer Wolke zum Himmel hinaufgehoben. 13 In demselben Augenblick gab es ein schweres Erdbeben. Ein Zehntel der Stadt stürzte ein, und siebentausend Menschen kamen ums Leben. Die Überlebenden waren entsetzt. Sie fürchteten sich und unterwarfen sich endlich der Herrschaft Gottes. 14 Aber das Unheil ist noch immer nicht vorüber. Der zweiten Schreckenszeit wird sehr bald eine dritte folgen.

13 Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel, das A und das O2. 14 Glücklich werden alle sein, die ihre Kleider rein gewaschen haben. Sie dürfen durch die Tore in die Stadt hineingehen und die Früchte von den Bäumen des Lebens essen. 15 Draußen vor den Toren der Stadt müssen alle Feinde Gottes bleiben: alle, die sich mit Zauberei abgeben, die sexuell zügellos leben, die Mörder, alle, die anderen Göttern nachlaufen, die gerne lügen und betrügen. 16 Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus der Familie Davids. Ich bin der helle Morgenstern." 17 Der Geist und die Braut sagen: "Komm!" Und wer das hört, soll auch rufen: "Komm!" Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. 18 Wer auch immer die prophetischen Worte dieses Buches hört, den warne ich nachdrücklich: Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott all das Unheil zufügen, das in diesem Buch beschrieben wurde. 19 Und wer etwas von diesen prophetischen Worten wegnimmt, dem wird Gott auch seinen Anteil an den Bäumen des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. 20 Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt: "Ja, ich komme bald!" Amen! Ja, komm, Herr ! 21 Möge unser Herr euch allen seine Gnade schenken!

5 Und der auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht zu mir: Schreibe; denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiß! 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst.

11-12 Ich fragte weiter: "Was bedeuten die zwei Ölbäume rechts und links vom Leuchter und die beiden Zweige neben den zwei goldenen Röhren, die das Olivenöl vom Baum herableiten?" 13 Der Engel entgegnete: "Weißt du es wirklich nicht?" Als ich wieder verneinte, 14 erklärte er mir: "Das sind die beiden Männer, die der Herr der ganzen Welt mit Öl gesalbt hat. Er hat sie dazu erwählt, ihm zu dienen."

MfG
Taner Ögüt

Hier ist darauf Acht zu geben das es nur der Herr der ganzen Welt ist und nicht der Herr des Universums! Do you know what i mean ?

Rivayet edildiğine göre bir adam yedi meseleyi öğrenmek için bir Bilge´nin arkasından yediyüz mil yürüdü. Bu kadar mesafe katettikten sonra, bilge ona dönünce, adam şöyle dedi:

“— Allah’ın sana vermiş olduğu ilmi bana öğret!”

1-                      Göklerden daha ağır ve büyük olan nedir?

2-                      Yerden daha geniş olan nedir?

3-                      Taştan daha katı olan nedir?

4-                      Ateşten daha yakıcı olan nedir?

5-                      Zemherirden daha soğuk olan nedir?

6-                      Denizden daha zengin olan nedir?

7-                      Yetimden daha aşağı olan nedir?

Bilge bu sorulara şöyle cevap verdi:

1-                      Namuslu bir kişiye iftira atmak, göklerden daha büyüktür.

2-                      Hak, (doğruluk) yerden daha geniştir.

3-                      İmansızın kalbi taştan daha katıdır.

4-                      Hırs ve hased ateşten daha yakıcıdır.

5-                      Muzdarip olanın kalbi, zemheririn soğuğundan daha soğuktur.

6-                      Kanaatkâr olanın kalbi denizden de zengindir.

Söz taşımacılığı yapanlar yetimlerden de zelildir.

Musa (a.s.)’ın kavmine kıtlık geldiği bir zaman Hz. Musa (a.s.) yağmur duasına çıkarak Allah’tan yağmur istedi. Yağmur yağmadı. Allah Musa (a.s.)’ya şöyle bildirdi:

“İçinizde söz taşıyan insanlar var oldukça duanız kabul edilmez!”

Hz. Musa (a.s.):

“— Ey Allah’ım, söz taşıyanı bildir de onu aramızdan çıkaralım.”

Allah (c.c.) buyurdu ki:

“— Ey Musa size söz taşımayı yasaklıyorum. O’nun ismini vererek söz taşıyıcı mı olayım?”

Bunun üzerine Musa (a.s.) kavmini topladı ve hep beraber tevbe ettiler. Allah tevbelerini kabul etti ve hayırlara nail oldular.

Allahin ismi ile, o Nur, O Vahid!

 

O gün her ümmete kendilerinden bir şâhid göndeririz ve seni de (Ey Muhammed!) bunlar üzerine şâhid oiarak getiririz. Sana her şeyi açıklayıp ortaya koyan, doğru yolu gösteren, rahmeti yansıtan ve Müslümanlara müjde olan bu kitabı indirdik.

 

Und (gedenke) des Tages, da Wir in jeder Gemeinschaft einen Zeugen über sie aus ihren eigenen Reihen erwecken. Dich bringen Wir als Zeugen über diese da herbei. Und Wir haben dir das Buch offenbart als klare Darlegung von allem und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die (Allah) Ergebenen.

 

Adetlerle, geleneklerle, törelerle yüzlerce sene yürürlükte olan sacmaligi ne güzel isliyor diye oldugu gibi birakmakta neyin nesi, neyin pesine düstünüz böyle ? 

 

 

 

 

Ein Leuchter und zwei Olivenbäume

Dann kehrte der Engel, der mit mir geredet hatte, zurück und weckte mich auf, wie man jemanden aus dem Schlaf aufweckt. 
»Was siehst du jetzt?«, fragte er mich. Ich antwortete: »Ich sehe einen Leuchter aus massivem Gold mit einer Ölschale oben darauf. Auf ihr sind sieben Lampen, und jede Lampe hat sieben Röhren für die Dochte. 
Und ich sehe zwei Olivenbäume, einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite der Ölschale.« 
Ich fragte den Engel, der mit mir redete: »Was bedeutet das alles, mein Herr?«
»Weißt du nicht, was es bedeutet?«, fragte mich der Engel, der mit mir redete. »Nein, mein Herr«, entgegnete ich. 
Da sagte er zu mir: »So spricht der Herr zu Serubbabel: `Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist´, spricht der Herr, der Allmächtige. 
`Wer bist du, großer Berg, vor Serubbabel? Du wirst zur Ebene werden! Dann wird Serubbabel den Schlussstein einsetzen, und das Volk wird jubeln: Er sei gesegnet! Er sei gesegnet!´« 
Und ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn: 
»Serubbabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt, und er wird ihn auch vollenden.« Dann werdet ihr1 erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich zu euch gesandt hat. 
10 »Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Serubbabels Hand sehen. Diese sieben Lampen verkörpern die Augen des Herrn, die die ganze Welt durchstreifen.« 
11 Da fragte ich den Engel: »Was bedeuten die beiden Olivenbäume auf der rechten und der linken Seite des Leuchters?« 
12 Und ich fragte ihn weiter: »Und was bedeuten die beiden Olivenzweige neben den zwei goldenen Röhren, durch die das goldene Öl herunterfließt?« 
13 »Weißt du nicht, was sie bedeuten?«, fragte er mich. »Nein, mein Herr«, antwortete ich. 
14 Da sagte er: »Sie verkörpern die beiden Gesalbten, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen.«
 
 
 

Die zwei Zeugen aus Offenbarung 11

Offb 11:3: "Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet.
V. 4: Diese sind die zwei ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen.

 

Das Evangelium nach Thomas 

(1) Dies sind die geheimen Worte, die Jesus, der Lebendige, sprach und die 

Didymus Judas Thomas niedergeschrieben hat. 

Und er sprach: „Wer die Bedeutung [έρµηνεία] dieser Worte findet, wird 

den Tod nicht schmecken.“  

(2) Jesus sprach: „Wer sucht, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet; 

und wenn er findet, wird er erschrocken sein; und wenn er erschrocken ist, 

wird er verwundert sein, und er wird über das All herrschen.“ 

(3) Jesus sprach: „Wenn die, die euch führen, euch sagen: Seht, das 

Königreich ist im Himmel, so werden die Vögel des Himmels euch 

vorangehen. Wenn sie euch sagen: es ist im Meer, so werden die Fische 

euch vorangehen. Aber das Königreich ist in euch, und es ist außerhalb von 

euch.  

Wenn ihr euch erkennen werdet, dann werdet ihr erkannt, und ihr werdet 

wissen, daß ihr die Söhne des lebendigen Vaters seid. Aber wenn ihr euch 

nicht erkennt, dann seid ihr in der Armut, und ihr seid die Armut.“ 

(4) Jesus sprach: „Der betagte Mensch wird nicht zögern, ein kleines Kind 

von sieben Tagen zu fragen nach dem Ort [τόπος] des Lebens, und er wird 

leben. Denn viele Erste werden Letzte werden, und sie werden ein einziger 

werden.“ 

(5) Jesus sprach: „Erkenne, was vor dir ist, und was dir verborgen ist, wird 

dir enthüllt werden. Denn es gibt nichts Verborgenes, was nicht offenbar 

werden wird.“  

(6) Seine Jünger [µαθητής] fragten ihn und sprachen zu ihm: „Willst du, daß 

wir fasten? Und wie sollen wir beten und Almosen geben? Und von 

welchen Speisen sollen wir uns fernhalten?“  

Jesus sprach: „Lügt nicht, und, was ihr haßt, das tut nicht; denn alles ist 

offenbar im Angesicht des Himmels. Denn es gibt nichts Verborgenes, das 

nicht offenbar wird, und es gibt nichts Bedecktes, das bleibt, ohne enthüllt 

zu werden.“  

 

 

(7) Jesus sprach: „Selig [µακάριος] ist der Löwe, den der Mensch ißt, und 

der Löwe wird Mensch werden. Und verflucht sei der Mensch, den der 

Löwe frißt, und der Löwe wird Mensch werden.“ 

(8) Und er sprach: „Der Mensch gleicht einem weisen Fischer, der sein Netz 

ins Meer warf. Er zog es aus dem Meer voll von kleinen Fischen; unter 

ihnen fand er einen großen, schönen Fisch, der weise Fischer. Er warf alle 

kleinen Fische zurück ins Meer und wählte den großen Fisch ohne 

Bedenken. Wer Ohren hat zu hören, möge hören!“ 

(9) Jesus sprach: „Siehe, da ging ein Sämann hinaus, füllte seine Hand und 

warf [die Samen]. Ein Teil davon fiel auf den Weg, die Vögel kamen, sie 

aufzusammeln. Andere fielen auf den Felsen, und sie schlugen keine 

Wurzeln in der Erde und brachten keine Ähren hervor zum Himmel. Und 

andere fielen auf die Dornen, sie erstickten die Saat, und der Wurm fraß sie. 

Und andere fielen auf die gute Erde, und sie brachte gute Frucht hervor; sie 

brachte sechzig Maß und hundertzwanzig Maß.“  

(10) Jesus sprach: „Ich habe ein Feuer auf die Welt [κόσµος] geworfen, und 

siehe, ich bewache es, bis es brennt.“  

(11) Jesus sprach: „Dieser Himmel wird vergehen, und der über ihm wird 

vergehen. Und die Toten sind nicht lebendig, und die Lebendigen werden 

nicht sterben. In den Tagen, in denen ihr aßet von dem, was tot ist, machtet 

ihr daraus, was lebendig ist. Wenn ihr im Licht sein werdet, was werdet ihr 

tun? An dem Tag, als ihr eins wart, seid ihr zwei geworden. Aber wenn ihr 

zwei werdet, was werdet ihr tun?“ 

(12) Die Jünger sprachen zu Jesus: „Wir wissen, daß du uns verlassen wirst. 

Wer ist es, der groß über uns werden soll?“  

Jesus sprach zu ihnen: „Wo auch immer ihr herkommt, geht zu Jakobus, 

dem Gerechten, dessentwegen Himmel und Erde entstanden sind.“ 

(13) Jesus sprach zu seinen Jüngern: „Vergleicht mich, sagt mir, wem ich 

gleiche.“  

Simon Petrus sprach zu ihm: „Du gleichst einem gerechten [δίκαιος] Engel 

[άγγελος ̉ ].“  

 

Matthäus sprach zu ihm: „Du gleichst einem weisen Philosophen.“  

Thomas sprach zu ihm: „Meister, mein Mund ist völlig unfähig 

auszusprechen, wem du gleichst.“  

Jesus sprach: „Ich bin nicht dein Meister. Da du getrunken hast, bist du 

trunken geworden von der sprudelnden Quelle, die ich vermessen habe.“  

Und er nahm ihn und zog sich zurück und sagte ihm drei Worte.  

Als Thomas aber zu seinen Gefährten zurückkehrte, fragten sie ihn: „Was 

hat dir Jesus gesagt?“  

Thomas sprach zu ihnen: „Wenn ich euch eines der Worte sage, die er mir 

gesagt hat, werdet ihr Steine nehmen und sie nach mir werfen, und ein Feuer 

wird aus den Steinen hervorkommen und euch verbrennen.“ 

(14) Jesus sprach zu ihnen: „Wenn ihr fastet, werdet ihr euch eine Sünde 

erschaffen; und wenn ihr betet, werdet ihr verurteilt werden; und wenn ihr 

Almosen gebt, werdet ihr an euren Geistern [πνευµ̃ α] Schlechtes [κακόν] 

tun.  

Wenn ihr in irgendein Land geht und in den Gebieten wandert, wenn man 

euch aufnimmt, dann eßt, was man euch vorsetzt, und heilt die Kranken 

unter ihnen. Denn das, was hineingeht in euren Mund, wird euch nicht 

verunreinigen. Aber das, was euren Mund verläßt, das ist es, was euch 

verunreinigen wird.“ 

(15) Jesus sprach: „Wenn ihr den seht, der nicht geboren ist vom Weibe, 

werft euch auf euer Antlitz und verehrt ihn, jener ist euer Vater.“ 

(16) Jesus sprach: „Die Menschen denken wohl, daß ich gekommen bin, um 

Frieden auf die Welt zu bringen. Und sie wissen nicht, daß ich gekommen 

bin, um Zerwürfnisse auf die Erde zu bringen, Feuer, Schwert, Krieg. Denn 

es werden fünf sein in einem Hause: drei werden gegen zwei und zwei 

gegen drei sein, der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. 

Und sie werden allein dastehen.“  

(17) Jesus sprach: „Ich werde euch geben, was kein Auge gesehen und was 

kein Ohr gehört und was keine Hand berührt hat und was nicht im 

menschlichen Sinne aufgekommen ist.“ 

 

4 Das Evangelium nach Thomas 

(18) Die Jünger sprachen zu Jesus: „Sage uns, wie unser Ende sein wird.“  

Jesus sprach: „Habt ihr denn schon den Anfang entdeckt, daß ihr nach dem 

Ende fragt? Denn dort, wo der Anfang ist, dort wird auch das Ende sein. 

Selig, wer am Anfang stehen wird, und er wird das Ende erkennen und den 

Tod nicht schmecken.“ 

(19) Jesus sprach: „Selig ist, wer war, ehe er wurde. Wenn ihr mir zu 

Jüngern werdet und meine Worte hört, werden diese Steine euch dienen. 

Denn ihr habt fünf Bäume im Paradies, die von Sommer und Winter 

unberührt bleiben, und deren Blätter nicht abfallen. Wer sie erkennt, wird 

den Tod nicht schmecken.“ 

(20) Die Jünger sprachen zu Jesus: „Sage uns, wem das Himmelreich 

gleicht.“  

Er sprach zu ihnen: „Es gleicht einem Senfkorn, kleiner als alle Samen. 

Wenn es aber auf beackerte Erde fällt, bringt es einen großen Zweig hervor 

und wird zum Schutz für die Vögel des Himmels.“ 

(21) Mariham sprach zu Jesus: „Wem gleichen deine Jünger?“  

Er sprach: „Sie gleichen kleinen Kindern, die sich auf einem Feld 

niedergelassen haben, das nicht ihnen gehört. Wenn die Besitzer des Feldes 

kommen, werden sie sagen: Gebt uns unser Feld zurück. Sie entkleiden sich 

vor ihnen, damit sie es ihnen überlassen und ihnen ihr Feld zurückgeben.  

Deswegen sage ich: Wenn der Herr des Hauses weiß, daß er kommen wird, 

der Dieb, wird er wachen, ehe er kommt, und wird ihn nicht eindringen 

lassen in das Haus seines Königreiches, damit er seine Sachen hinfortträgt.  

Ihr aber, seit wachsam angesichts der Welt, gürtet eure Lenden mit großer 

Kraft [δύναµις], damit die Räuber keinen Weg finden, zu euch zu kommen. 

Denn der Nutzen [Mangel?], den ihr erwartet, wird eintreten. Möge unter 

euch ein weiser Mann sein. Als die Frucht reifte, kam er schnell mit seiner 

Sichel in der Hand, und mähte sie. Wer Ohren hat zu hören, möge hören.“ 

(22) Jesus sah Kleine, die gesäugt wurden. Er sprach zu seinen Jüngern: 

„Diese Kleinen, die gesäugt werden, gleichen denen, die ins Königreich 

eingehen.“  

Sie sprachen zu ihm: „Werden wir als Kleine ins Königreich eingehen?“  

 

Das Evangelium nach Thomas 5 

Jesus sprach zu ihnen: „Wenn ihr die zwei zu eins macht und wenn ihr das 

Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere 

wie das Untere und wenn ihr das Männliche und das Weibliche zu einem 

einzigen macht, so daß das Männliche nicht männlich und das Weibliche 

nicht weiblich ist, und wenn ihr Augen macht anstelle eines Auges und eine 

Hand anstelle einer Hand und einen Fuß anstelle eines Fußes, ein Bild 

[εικών ̉ ] anstelle eines Bildes, dann werdet ihr in [das Königreich] 

eingehen.“ 

(23) Jesus sprach: „Ich werde euch auswählen, einen aus tausend und zwei 

aus zehntausend, und sie werden als ein einziger dastehen.“ 

(24) Seine Jünger sprachen: „Zeige uns den Ort [τόπος], an dem du bist, da 

es notwendig ist für uns, daß wir ihn suchen.“  

Er sprach zu ihnen: „Wer Ohren hat, möge hören! Es ist Licht drinnen im 

Menschen des Lichts, und er erleuchtet die ganze Welt. Scheint er nicht, ist 

er Finsternis.“ 

(25) Jesus sprach: „Liebe deinen Bruder wie deine Seele [ψυχή], bewache 

ihn wie deinen Augapfel.“ 

(26) Jesus sprach: „Den Splitter im Auge deines Bruders siehst du, den 

Balken aber in deinem Auge siehst du nicht. Wenn du den Balken aus 

deinem Auge ziehst, dann wirst du sehen, um den Splitter aus dem Auge 

deines Bruders zu ziehen.“ 

(27) Jesus sprach: „Wenn ihr euch nicht der Welt enthaltet, werdet ihr das 

Königreich nicht finden. Wenn ihr den Sabbat nicht als Sabbat beachtet, 

werdet ihr den Vater nicht sehen.“  

(28) Jesus sprach: „Ich stand in der Mitte der Welt und erschien ihnen im 

Fleisch [σάρξ]. Ich fand sie alle trunken, ich fand keinen unter ihnen durstig. 

Und meine Seele war betrübt über die Söhne der Menschen, da sie blind in 

ihrem Herzen sind und nicht sehen; denn leer sind sie in die Welt 

gekommen und leer suchen sie, die Welt zu verlassen. Nun aber sind sie 

trunken. Wenn sie ihren Wein abschütteln, werden sie bereuen.“ 

 

(29) Jesus sprach: „Wenn das Fleisch [σάρξ] des Geistes wegen entstanden 

ist, ist es ein Wunder. Wenn aber der Geist des Leibes [σωµ̃ α] wegen 

entstanden ist, ist es ein Wunder der Wunder. Ich aber wundere mich 

darüber, wie dieser große Reichtum sein Heim in dieser Armut genommen 

hat.“ 

(30) Jesus sprach: „Wo drei Götter sind, sind es Götter; wo zwei oder einer 

ist, mit dem bin ich.“ 

(31) Jesus sprach: „Kein Prophet wird in seinem Dorf angenommen, kein 

Arzt heilt die, die ihn kennen.“ 

(32) Jesus sprach: „Eine Stadt, die auf einem hohen Berg gebaut und 

befestigt ist, kann nicht fallen, noch kann sie verborgen werden.“ 

(33) Jesus sprach: „Das, was du mit deinem Ohr und mit dem anderen Ohr 

hörst, predige es von euren Dächern. Denn niemand zündet eine Lampe an, 

und stellt sie unter einen Scheffel, noch stellt er sie an einen verborgenen 

Ort, sondern er setzt sie auf den Leuchter, damit jeder, der eintritt und 

hinausgeht, ihr Licht sieht.“ 

(34) Jesus sprach: „Wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen sie beide in 

eine Grube.“ 

(35) Jesus sprach: „Es ist nicht möglich, daß jemand in das Haus des 

Starken eintritt und es mit Gewalt nimmt, es sei denn, er bände seine Hände; 

dann wird er sein Haus durchwühlen.“  

(36) Jesus sprach: „Sorgt euch nicht von Morgen bis Abend und von Abend 

bis Morgen, was ihr anziehen werdet.“ 

(37) Seine Jünger sprachen: „Wann wirst du uns offenbar werden, und wann 

werden wir dich sehen?“  

Jesus sprach: „Wenn ihr euch entkleidet ohne Scham und eure Kleider 

nehmt und sie unter eure Füße legt wie die kleinen Kinder und auf sie tretet, 

dann werdet ihr den Sohn des Lebendigen [sehen] und ihr werdet euch nicht 

fürchten.“ 

 

(38) Jesus sprach: „Oftmals habt ihr gewünscht, diese Worte zu hören, die 

ich euch sage, und ihr habt keinen anderen, sie von ihm zu hören. Es werden 

Tage kommen, da ihr mich suchen und nicht finden werdet.“  

(39) Jesus sprach: „Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben die 

Schlüssel zur Erkenntnis [γνωσις ̃ ] empfangen und haben sie versteckt. Sie 

sind auch nicht eingetreten, und die, die eintreten wollten, ließen sie nicht. 

Ihr aber, seid klug wie die Schlangen und unschuldig wie die Tauben.“  

(40) Jesus sprach: „Ein Weinstock ist gepflanzt worden außerhalb des 

Vaters, und da er nicht befestigt ist, wird er mit seiner Wurzel ausgerissen 

werden und verdorben.“ 

(41) Jesus sprach: „Wer in seiner Hand hat, dem wird gegeben werden. Und 

wer nicht hat, dem wird auch das Wenige, das er hat, genommen werden.“ 

(42) Jesus sprach: „Werdet Vorübergehende!“ 

(43) Seine Jünger sprachen zu ihm: „Wer bist du, der du uns diese Dinge 

sagst?“  

[Jesus sprach zu ihnen:] „Aus dem, was ich euch sage, erkennt ihr nicht, wer 

ich bin? Aber ihr seid wie die Juden geworden: denn sie lieben den Baum 

und hassen seine Frucht [καρπός], und sie lieben die Frucht und hassen den 

Baum.“ 

(44) Jesus sprach: „Wer den Vater lästert, dem wird vergeben werden, und 

wer den Sohn lästert, dem wird vergeben werden; wer aber den Heiligen 

Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden, weder auf Erden noch im 

Himmel.“  

(45) Jesus sprach: „Trauben werden nicht von Dornensträuchern geerntet, 

noch werden Feigen von Weißdornsträuchern gepflückt, denn sie geben 

keine Frucht. Ein guter [αγαθός ̉ ] Mensch bringt Gutes [αγαθόν ̉ ] aus seinem 

Schatz. Ein schlechter [κακός] Mensch bringt Schlechtheiten [πονηρόν] aus 

seinem schlechten Schatz, der in seinem Herzen ist, und er sagt 

Schlechtheiten, denn aus der Überfülle des Herzens bringt er Schlechtheiten 

hervor.“  

 

(46) Jesus sprach: „Von Adam bis Johannes dem Täufer gibt es unter den 

von Frauen Geborenen keinen Höheren als Johannes der Täufer, daß seine 

Augen nicht [vor ihm] niedergeschlagen werden sollen. Ich aber habe 

gesagt: Wer von euch klein wird, wird das Königreich erkennen und wird 

über Johannes erhoben werden.“ 

(47) Jesus sprach: „Es ist unmöglich, daß ein Mensch zwei Pferde besteigt, 

zwei Bogen spannt. Und es ist unmöglich, daß ein Diener zwei Herren dient, 

oder er wird den einen ehren und den anderen geringschätzen.  

Kein Mensch trinkt alten Wein und wünscht sogleich, neuen Wein zu 

trinken. Und man gießt nicht neuen Wein in alte Schläuche, damit sie nicht 

zerbersten; noch gießt man alten Wein in einen neuen Schlauch, damit er 

ihn nicht verdirbt. Man näht nicht einen alten Flicken auf ein neues 

Gewand, da ein Riß entstehen würde.“ 

(48) Jesus sprach: „Wenn zwei miteinander Frieden schließen in diesem 

einen Hause, werden sie zum Berg sagen: Bewege dich fort, und er wird 

sich fortbewegen.“ 

(49) Jesus sprach: „Selig sind die Einsamen [µοναχός] und Auserwählten, 

denn ihr werdet das Königreich finden, da ihr daraus seid und dorthin 

zurückkehren werdet.“ 

(50) Jesus sprach: „Wenn sie zu euch sagen: ‚Woher kamt ihr?’, sagt zu 

ihnen: ‚Wir kamen aus dem Licht, wo das Licht aus sich selbst entstand und 

sich begründete, und sich in ihrem Bild offenbarte.’  

Wenn sie zu euch sagen: ‚Wer seid ihr?’, sagt: ‚Wir sind seine Söhne, und 

wir sind die Auserwählten des lebendigen Vaters.’  

Wenn sie euch fragen: ‚Welches ist das Zeichen eures Vaters in euch?’, sagt 

zu ihnen: ‚Es ist Bewegung und Ruhe.’“ 

(51) Seine Jünger sprachen zu ihm: „Wann wird die Ruhe der Toten 

eintreten, und wann wird die neue Welt kommen?“  

Er sprach zu ihnen: „Was ihr erwartet, ist gekommen, aber ihr erkennt es 

nicht.“ 

 

(52) Seine Jünger sprachen zu ihm: „Vierundzwanzig Propheten sprachen in 

Israel, und sie alle sprachen in dir.“  

Er sprach zu ihnen: „Ihr habt den Lebendigen, der vor euch ist, ausgelassen 

und habt von den Toten gesprochen.“ 

(53) Seine Jünger sprachen zu ihm: „Nützt die Beschneidung oder nicht?“  

Er sprach zu ihnen: „Wenn sie nützte, würde ihr Vater sie beschnitten aus 

ihrer Mutter zeugen. Aber die wahre Beschneidung im Geiste hat vollen 

Nutzen gehabt.“ 

(54) Jesus sprach: „Selig sind die Armen, denn euer ist das Himmelreich.“ 

(55) Jesus sprach: „Wer seinen Vater nicht haßt und seine Mutter, kann 

nicht mein Jünger werden. Und wer seine Brüder und seine Schwestern 

nicht haßt und wer nicht sein Kreuz nimmt wie ich, wird meiner nicht 

würdig [άξιος ̉ ] sein.“ 

(56) Jesus sprach: „Wer die Welt erkannt hat, hat einen Leichnam [πτω̃µα] 

gefunden; und wer einen Leichnam gefunden hat, ist der Welt überlegen.“ 

(57) Jesus sprach: „Das Königreich des Vaters gleicht einem Menschen, der 

eine gute Saat hatte. Sein Feind kam des nachts und säte Unkraut unter die 

gute Saat. Der Mensch erlaubte ihnen nicht, das Unkraut auszureißen. Er 

sprach zu ihnen: Damit ihr nicht geht, das Unkraut auszureißen, und den 

Weizen mit ihm ausreißt. Denn am Tag der Ernte wird das Unkraut sichtbar 

werden, und es wird ausgerissen und verbrannt werden.“ 

(58) Jesus sprach: „Selig der Mensch, der gelitten hat, er hat das Leben 

gefunden.“ 

(59) Jesus sprach: „Gebt acht auf den Lebendigen, solange ihr lebt, damit 

ihr nicht sterbt und versucht, ihn zu sehen, und nicht werdet sehen können.“ 

(60) Sie sahen einen Samariter, der ein Lamm trug auf dem Weg nach 

Judäa.  

Er sprach zu seinen Jüngern: „Der Mann ist um das Lamm.“  

Sie sprachen zu ihm: „Damit er es schlachte und esse.“  

 

Er sprach zu ihnen: „Solange es lebt, wird er es nicht essen, sondern nur, 

wenn er es geschlachtet hat und es ein Leichnam geworden ist.“  

Sie sprachen: „Anders kann er es nicht tun.“  

Er sprach zu ihnen: „Auch ihr, sucht einen Ort für euch zur Ruhe, damit ihr 

nicht ein Leichnam werdet und gegessen.“ 

(61) Jesus sprach: „Zwei werden ruhen auf einem Bett, einer wird sterben, 

der andere wird leben.“  

Salome sprach: „Wer bist du, Mensch, daß du [...?] auf meine Liege 

gestiegen bist und hast an meinem Tisch gegessen?“  

Jesus sprach zu ihr: „Ich bin der, der aus dem Ungeteilten ist; mir ist von 

dem, was meines Vaters ist, gegeben.“  

[Salome sprach:] „Ich bin deine Jüngerin.“  

[Jesus sprach zu ihr:] „Darum sage ich: wenn er zerstört ist, wird er mit 

Licht gefüllt sein. Wenn er aber geteilt ist, wird er mit Dunkelheit gefüllt 

sein.“ 

(62) Jesus sprach: „Ich sage meine Geheimnisse [µυστήριον] denen, die 

[würdig sind meiner] Geheimnisse. Was deine Rechte tut, soll deine Linke 

nicht erfahren.“ 

(63) Jesus sprach: „Es war ein begüterter Mann, der viel Reichtum hatte. Er 

sprach: Ich werde meine Reichtümer benutzen, um zu säen, zu ernten, zu 

pflanzen, meine Speicher mit Frucht zu füllen, auf daß mir nichts fehle. Das 

war es, was in seinem Herzen dachte. Und in jener Nacht starb er. Wer 

Ohren hat, möge hören.“ 

(64) Jesus sprach: „Ein Mann hatte Gäste; und als er das Mahl zubereitet 

hatte, sandte er seinen Diener, damit er die Gäste einlade.  

Er ging zum ersten und sprach zu ihm: Mein Herr lädt dich ein. Der sprach: 

Ich habe Geld bei Kaufleuten, sie werden heute abend zu mir kommen, ich 

werde gehen und ihnen Anweisungen geben. Ich entschuldige mich für das 

Mahl.  

Er ging zu einem anderen und sprach zu ihm: Mein Herr hat dich 

eingeladen. Er sprach zu ihm: Ich habe ein Haus gekauft, und man verlangt 

für einen Tag nach mir. Ich werde keine Zeit haben.  

 

Er ging zu einem anderen und sprach zu ihm: Mein Herr lädt dich ein. Er 

sprach zu ihm: Mein Freund wird heiraten, und ich werde ein Mahl bereiten. 

Ich werde nicht kommen können. Ich entschuldige mich für das Mahl.  

Er ging zu einem anderen und sprach zu ihm: Mein Herr lädt dich ein. Er 

sprach zu ihm: Ich habe ein Gut gekauft und gehe, den Pachtzins zu 

erhalten. Ich werde nicht kommen können. Ich entschuldige mich.  

Der Diener ging und sprach zu seinem Herrn: Die du eingeladen hast zum 

Mahl, lassen sich entschuldigen. Der Herr sprach zu seinem Diener: Geh 

hinaus auf die Straßen, bringe die, die du findest, damit sie speisen. Die 

Geschäftsleute und Händler werden die Orte meines Vaters nicht betreten.“ 

(65) Er sprach: „Ein rechtschaffener [χρηστός] Mann hatte einen Weinberg. 

Er gab ihn Winzern, damit sie in ihn bearbeiteten und er die Frucht von 

ihnen erhielte. Er schickte seinen Diener, damit die Winzer ihm die Frucht 

des Weinbergs gäben. Sie ergriffen seinen Diener, schlugen ihn und hätten 

ihn fast erschlagen. Der Diener ging und sagte es seinem Herrn. Sein Herr 

sprach: Vielleicht hat er sie nicht erkannt. Er schickte einen anderen Diener 

und die Winzer schlugen auch diesen. Dann schickte der Herr seinen Sohn. 

Er sprach: Vielleicht werden sie Achtung haben vor meinem Sohn. Die 

Winzer, da sie erfuhren, daß er der Erbe des Weinbergs war, packten ihn 

und töteten ihn. Wer Ohren hat, möge hören.“ 

(66) Jesus sprach: „Zeigt mir den Stein, den die Bauleute verworfen haben: 

Er ist der Eckstein.“ 

(67) Jesus sprach: „Wer das All erkennt, sich selbst aber verfehlt, verfehlt 

das Ganze.“ 

(68) Jesus sprach: „Selig seid ihr, wenn ihr gehaßt und verfolgt werdet, und 

sie werden keinen Ort finden dort, wo man euch verfolgt hat.“ 

(69) Jesus sprach: „Selig sind, die verfolgt worden sind in ihrem Herzen; 

diese sind es, die den Vater wahrhaft erkannt haben.  

Selig sind die Hungrigen, denn der Bauch dessen, der es wünscht, wird 

gefüllt werden.“ 

 

(70) Jesus sprach: „Wenn ihr das hervorbringt in euch, wird das, was ihr 

habt, euch retten. Wenn ihr das nicht habt in euch, wird das, was ihr nicht 

habt in euch, euch töten.“ 

(71) Jesus sprach: „Ich werde dieses Haus [zerstören], und niemand wird es 

aufbauen können.“ 

(72) [Ein Mann sprach] zu ihm: „Sage meinen Brüdern, daß sie die 

Besitztümer meines Vaters teilen sollen mit mir.“  

Er sprach zu ihm: „O Mann, wer hat mich zu einem Teiler gemacht?“  

Er wandte sich seinen Jüngern zu und sprach ihnen: „Bin ich denn ein 

Teiler?“ 

(73) Jesus sprach: „Die Ernte ist zwar groß, der Arbeiter aber sind wenige. 

Bittet aber den Herrn, daß er Arbeiter sende für die Ernte.“ 

(74) Er sprach: „Herr, es sind viele um die Trinkmulde, aber nichts ist in der 

Zisterne.“ 

(75) Jesus sprach: „Viele stehen an der Tür, aber die Einsamen [µοναχός] 

sind es, die in das Brautgemach eintreten werden.“ 

(76) Jesus sprach: „Das Königreich des Vaters gleicht einem Kaufmann, der 

Ware hatte und eine Perle fand. Jener Kaufmann war schlau. Er verkaufte 

die Ware und kaufte sich die Perle allein. Sucht auch ihr den zuverlässigen 

und dauerhaften Schatz, dort, wo keine Motte hinkommt, um zu fressen, und 

wo kein Wurm zerstört.“ 

(77) Jesus sprach: „Ich bin das Licht, das über ihnen allen ist. Ich bin das 

All, das All ist aus mir hervorgegangen, und das All ist bis zu mir 

ausgedehnt. Spaltet ein Holz, ich bin da. Hebt den Stein auf, und ihr werdet 

mich dort finden.“ 

(78) Jesus sprach: „Warum seid ihr ausgezogen in die Wüste? Um ein 

Schilfrohr im Winde schwanken zu sehen? Und um einen Menschen zu 

sehen, der weiche Kleider anhat [wie eure] Könige und Vornehmen? Sie 

haben weiche Kleider an, und sie können die Wahrheit nicht erkennen.“ 

 

(79) Eine Frau aus der Menge sprach zu ihm: „Gesegnet der Schoß, der dich 

getragen hat, und die Brüste, die dich genährt haben.“  

Er sprach zu ihr: „Gesegnet sind die, die das Wort des Vaters gehört haben 

und die es wahrhaft bewahrt haben. Denn es werden Tage kommen, da ihr 

sagen werdet: Gesegnet der Schoß, der nicht empfangen hat, und die Brüste, 

die nicht Milch gegeben haben.“ 

(80) Jesus sprach: „Wer die Welt [κόσµος] erkannt hat, hat den Leib [σωµ̃ α] 

gefunden. Aber wer den Leib gefunden hat, dessen ist die Welt nicht 

würdig.“ 

(81) Jesus sprach: „Wer reich geworden ist, soll König sein, und wer die 

Macht [δύναµις] besitzt, soll sie aufgeben.“ 

(82) Jesus sprach: „Wer mir nahe ist, der ist dem Feuer nahe, und wer fern 

ist von mir, ist fern vom Königreich.“ 

(83) Jesus sprach: „Die Bilder [εικών ̉ ] sind dem Menschen offenkundig, und 

das Licht in ihnen ist verborgen im Bilde des Lichtes des Vaters. Er wird 

sich offenbaren, und sein Bild ist verborgen durch sein Licht.“ 

(84) Jesus sprach: „Wenn ihr eure Ebenbilder seht, freut ihr euch. Wenn ihr 

aber eure Bilder seht, die vor euch entstanden sind, die weder sterben noch 

sich offenbaren, wie viel werdet ihr dann ertragen?“ 

(85) Jesus sprach: „Adam entstand aus einer großen Kraft und einem großen 

Reichtum, aber er wurde eurer nicht würdig; denn wenn er würdig [άξιος ̉ ] 

geworden wäre, [hätte er] den Tod nicht [geschmeckt].“ 

(86) Jesus sprach: „[Die Füchse haben ihre Höhlen] und die Vögel haben 

ihre Nester. Der Sohn des Menschen aber hat keinen Ort, um sein Haupt 

hinzulegen und sich auszuruhen.“ 

(87) Jesus sprach: „Elend ist der Leib, der von einem Leibe abhängt; und 

elend ist die Seele, die abhängt von diesen beiden.“ 

(88) Jesus sprach: „Die Engel und die Propheten werden zu euch kommen, 

und sie werden euch geben, was euer ist. Und auch ihr, was in euren Händen 

 

ist, gebt es ihnen und sagt euch: Wann werden sie kommen und das ihre 

empfangen?“ 

(89) Jesus sprach: „Warum wascht ihr das Äußere des Bechers? Versteht ihr 

nicht, daß der, der das Innere gemacht hat, auch der ist, der das Äußere 

gemacht hat?“ 

(90) Jesus sprach: „Kommt zu mir, denn leicht [χρηστός] ist mein Joch und 

meine Herrschaft ist mild, und ihr werdet Ruhe für euch finden.“  

(91) Sie sprachen zu ihm: „Sage uns, wer du bist, damit wir an dich glauben 

[πιστεύειν].“  

Er sprach zu ihnen: „Ihr prüft das Antlitz des Himmels und der Erde, und 

den, der vor euch ist, habt ihr nicht erkannt, und dieses Nu [καιρός] wißt ihr 

nicht zu prüfen?“ 

(92) Jesus sprach: „Sucht, und ihr werdet finden. Aber worum ihr mich in 

jenen Tagen fragtet und was ich euch nicht sagte, jetzt will ich es sagen, und 

ihr fragt nicht danach.“ 

(93) Jesus sprach: „Gebt nicht, was heilig ist, den Hunden, damit sie es nicht 

auf den Misthaufen werfen. Werft die Perlen nicht vor die Schweine, damit 

sie sie nicht [zu Dreck machen?].“ 

(94) Jesus [sprach]: „Wer sucht, wird finden; [und wer anklopft,] dem wird 

geöffnet werden.“ 

(95) [Jesus sprach:] „Wenn ihr Geld habt, verleiht es nicht mit Zins, sondern 

gebt dem, von dem ihr es nicht zurückerhalten werdet.“ 

(96) Jesus sprach: „Das Königreich des Vaters gleicht einer Frau. Sie nahm 

ein wenig Sauerteig, [verbarg] ihn im Teig und machte große Brote davon. 

Wer Ohren hat, möge hören.“  

(97) Jesus sprach: „Das Königreich des [Vaters] gleicht einer Frau, die 

einen [Krug] voller Mehl trug. Während sie auf einem weiten Weg ging, 

brach der Henkel des Kruges, das Mehl rann hinter ihr auf den Weg. Sie bemerkte es nicht, sie hatte kein Unheil wahrgenommen. Als sie in ihr Haus 

kam, stellte sie den Krug nieder und fand ihn leer.“ 

(98) Jesus sprach: „Das Königreich des Vaters gleicht einem Mann, der 

einen mächtigen Mann töten wollte. Er zog das Schwert in seinem Haus und 

stieß es in die Wand, um herauszufinden, ob seine Hand stark genug wäre. 

Dann tötete er den Mächtigen.“ 

(99) Die Jünger sprachen zu ihm: „Deine Brüder und deine Mutter stehen 

draußen.“  

Er sprach zu ihnen: „Diese hier, die den Willen meines Vaters tun, diese 

sind meine Brüder und meine Mutter, sie sind es, die ins Königreich meines 

Vaters eingehen werden.“  

(100) Sie zeigten Jesus eine Goldmünze und sprachen zu ihm: „Caesars 

Leute verlangen Steuern von uns.“  

Er sprach zu ihnen: „Gebt, was Caesars ist, Caesar. Gebt, was Gottes ist, 

Gott. Und was mein ist, gebt mir.“ 

(101) Jesus sprach: „Wer seinen Vater nicht haßt und seine Mutter wie ich, 

kann nicht mein [Jünger] werden. Und wer [seinen Vater nicht] liebt und 

seine Mutter wie ich, kann nicht mein [Jünger] werden. Denn meine Mutter 

[...?], meine wahre Mutter aber gab mir das Leben.“ 

(102) Jesus sprach: „Wehe den Pharisäern, denn sie gleichen einem Hund, 

der im Futtertrog der Rinder schläft; denn weder frißt er, noch läßt er die 

Rinder fressen.“  

(103) Jesus sprach: „Selig der Mensch, der weiß, wo die Diebe einsteigen 

werden, daß er aufstehe, seinen Besitz sammle und sich die Lenden gürte, 

ehe sie einsteigen.“ 

(104) Sie sprachen [zu Jesus]: „Komm, laß uns heute beten und fasten.“  

Jesus sprach: „Welches ist denn die Sünde, die ich begangen habe, oder 

worin bin ich besiegt worden? Aber wenn der Bräutigam das Brautgemach 

verläßt, dann laßt sie fasten und beten.“

 

(105) Jesus sprach: „Wer den Vater und die Mutter kennt, wird Sohn einer 

Hure genannt werden.“ 

(106) Jesus sprach: „Wenn ihr die zwei zu eins macht, werdet ihr Söhne des 

Menschen werden. Und wenn ihr sagt: Berg, bewege dich fort, wird er sich 

fortbewegen.“ 

(107) Jesus sprach: „Das Königreich gleicht einem Hirten, der hundert 

Schafe hatte. Eines, von ihnen, das größte, verirrte sich. Er verließ die 

neunundneunzig und suchte nach dem einen, bis er es fand. Nachdem er 

sich so abgemüht hatte, sprach er zu dem Schaf: ich liebe dich mehr als die 

neunundneunzig.“ 

(108) Jesus sprach: „Wer von meinem Munde trinkt, wird werden wie ich, 

und ich selbst werde er werden, und das Verborgene wird ihm offenbart 

werden.“ 

(109) Jesus sprach: „Das Königreich gleicht einem Menschen, der in seinem 

Acker einen Schatz hatte, von dem er nichts wußte. Und als er gestorben 

war, hinterließ er ihn seinem [Sohn], der davon nichts wußte. Er nahm 

diesen Acker und verkaufte ihn. Und der ihn gekauft hatte, ging pflügen und 

[fand] den Schatz. Er begann, Geld denen gegen Zins zu verleihen, die er 

wollte.“ 

(110) Jesus sprach: „Wer die Welt gefunden hat und reich geworden ist, der 

soll auf die Welt verzichten.“ 

(111) Jesus sprach: „Die Himmel werden aufgerollt werden und die Erde in 

eurer Gegenwart, und der Lebendige aus dem Lebendigen wird den Tod 

nicht sehen. Denn Jesus spricht: Wer sich selbst findet, dessen ist die Welt 

nicht würdig.“ 

(112) Jesus sprach: „Wehe dem Fleisch [σάρξ], das von der Seele [ψυχή] 

abhängt; wehe der Seele, die vom Fleisch abhängt.“ 

(113) Seine Jünger sprachen zu ihm: „Das Königreich, wann wird es 

kommen?“ 

 

Jesus sprach: „Es wird nicht kommen, wenn es erwartet wird. Man wird 

nicht sagen: Seht, hier, oder seht, dort. Sondern das Königreich des Vaters 

ist ausgebreitet über die Erde, und die Menschen sehen es nicht.“ 

(114) Simon Petrus sprach zu ihnen: „Mariham soll von uns fortgehen, denn 

die Frauen sind des Lebens nicht würdig.“  

Jesus sprach: „Seht, ich werde sie führen, um sie männlich zu machen, daß 

auch sie ein lebendiger Geist [πνευµ̃ α] wird, der euch Männern gleicht. 

Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Königreich des 

Himmels eingehen.“ 

 

„Mit Jesus gehen, um zu sterben"

Ein drittes Mal tritt Thomas vor der Auferweckung des Lazarus auf. Als sich Jesus in einem kritischen Augenblick seines Lebens entschloss, nach Betanien zu gehen, um Lazarus wiederzuerwecken, begab er sich in Gefahr, da er sich damit Jerusalem näherte (Mk 10,32). Dann sagte Thomas zu den anderen Jüngern: „Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben“ (Joh 11,16).

 

Das Evangelium nach Thomas. 

 

Thomas, genannt Didymus (Zwilling), einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“

henüz İncil kaleme alınmıs iken, İsa Mesih´in yazılı olan Peygamberler Kitabları hakkında söylediklerine ve Peygamberlerin 

 

Kutsal Yasa

17  ‹‹Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. 

 

18  Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. 

 

19  Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde büyük sayılacak.

 

20  Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler'inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz!››

 

 

Bilgeliğe Kulak Ver

1  Bilgelik çağırıyor, Akıl sesini yükseltiyor. 
 2  Yol kenarındaki tepelerin başında, Yolların birleştiği yerde duruyor o. 
 3  Kentin girişinde, kapıların yanında, Sesini yükseltiyor: 
 4 ‹‹Ey insanlar, size sesleniyorum, Çağrım insan soyunadır! 
 5  Ey bön kişiler, ihtiyatlı olmayı öğrenin; Sağduyulu olmayı öğrenin, ey akılsızlar! 
6  Söylediğim yetkin sözleri dinleyin, Ağzımı doğruları söylemek için açarım. 
 7  Ağzım gerçeği duyurur, Çünkü dudaklarım kötülükten iğrenir. 
 8  Ağzımdan çıkan her söz doğrudur, Yoktur eğri ya da sapık olanı. 
9 Apaçıktır hepsi anlayana, Bilgiye erişen, doğruluğunu bilir onların. 
 10  Gümüş yerine terbiyeyi, Saf altın yerine bilgiyi edinin. 
 11  Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir, Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. 
12  Ben bilgelik olarak ihtiyatı kendime konut edindim. Bilgi ve sağgörü bendedir. 
 13  RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir. Kibirden, küstahlıktan, Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim. 
 
14  Öğüt ve sağlam karar bana özgüdür. Akıl ve güç kaynağı benim. 
 
15  Krallar sayemde egemenlik sürer, Hükümdarlar adil kurallar koyar. 
 
16  Önderler, adaletle yöneten soylular Sayemde yönetirler. 
 
17  Beni sevenleri ben de severim, Gayretle arayan beni bulur. 
 
18  Zenginlik ve onur, Kalıcı değerler ve bolluk bendedir. 
 
19  Meyvem altından, saf altından, Ürünüm seçme gümüşten daha iyidir. 
 
20  Doğruluk yolunda, Adaletin izinden yürürüm. 
21  Böylelikle, beni sevenleri servet sahibi yapar, Hazinelerini doldururum. 
 
22  RAB yaratma işine başladığında İlk beni yarattı, 
 
23  Dünya var olmadan önce, Ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım.
 
24  Enginler yokken, Suları bol pınarlar yokken doğdum ben. 
 
25-26  Dağlar daha oluşmadan, Tepeler belirmeden, RAB dünyayı, kırları Ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum. 
 
27  RAB gökleri yerine koyduğunda oradaydım, Engin denizleri ufukla çevirdiğinde, 
 
28  Bulutları oluşturduğunda, Denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde, 
29  Sular buyruğundan öte geçmesinler diye Denize sınır çizdiğinde, Dünyanın temellerini pekiştirdiğinde, 
30  Baş mimar olarak O'nun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım, Huzurunda hep coştum. 
 
31  O'nun dünyası mutluluğum, İnsanları sevincimdi. 
 
32  Çocuklarım, şimdi beni dinleyin: Yolumu izleyenlere ne mutlu! 
 
33  Uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun, Görmezlikten gelmeyin onları. 
 
34  Beni dinleyen, Her gün kapımı gözleyen, Kapımın eşiğinden ayrılmayan kişiye ne mutlu! 
 
35  Çünkü beni bulan yaşam bulur Ve RAB'bin beğenisini kazanır. 
 
36  Beni gözardı edense kendine zarar verir, Benden nefret eden, ölümü seviyor demektir.››
 
 

Beşinci Görüm: Kandillik ve Zeytin Ağaçları

1  Benimle konuşan melek yine geldi ve uykudan uyandırır gibi beni uyandırdı. 
 
2  ‹‹Ne görüyorsun?›› diye sordu. ‹‹Som altın bir kandillik görüyorum›› diye yanıtladım, ‹‹Tepesinde zeytinyağı için bir tas, üzerinde yedi kandil, kandillerde yedişer oluk var. 
 
3  Ayrıca kandilliğin yanında, biri zeytinyağı tasının sağında, öbürü solunda iki zeytin ağacı da var.›› 
 
4 Benimle konuşan meleğe, ‹‹Bunların anlamı nedir, efendim?›› diye sordum. 
5  Melek, ‹‹Bunların anlamını bilmiyor musun?›› diye karşılık verdi. ‹‹Hayır, efendim›› dedim. 
 
6  Bunun üzerine şöyle dedi: ‹‹RAB Zerubbabil'e, ‹Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın› diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 
 
7  Sen kim oluyorsun, ey ulu dağ? Zerubbabil'in önünde bir düzlük olacaksın! O tapınağın son taşını çıkarırken, halk da, ‹Ne güzel, ne güzel!› diye bağıracak.›› 
 
8  RAB bana yine seslendi: 
9  ‹‹Bu tapınağın temelini Zerubbabil'in elleri attı, tapınağı tamamlayacak olan da onun elleridir. O zaman beni size Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız. 
 
10  ‹‹Küçük işleri yapma gününü kim küçümsüyor? İnsanlar Zerubbabil'in elinde çekülü görünce sevinecekler. -‹‹Bu yedi kandil RAB'bin bütün yeryüzünde dolaşan gözleridir.››- 
 
11  Meleğe, ‹‹Kandilliğin sağındaki ve solundaki bu iki zeytin ağacı nedir?›› diye sordum, 
 
12  ‹‹Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu iki zeytin dalı nedir?›› 
 
13  ‹‹Bunların anlamını bilmiyor musun?›› diye karşılık verdi. ‹‹Hayır, efendim›› dedim. 
 
14  Melek, ‹‹Bunlar bütün dünyanın Rabbi'ne hizmet eden, zeytinyağıyla kutsanmış iki kişidir›› diye açıkladı.
 
 
Bu durumda zeytinyağıyla kutsanmış iki kişi vardır, iste buna en gecerli delil !
 

İki Tanık

1  Bana değneğe benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi: ‹‹Git, Tanrı'nın Tapınağı'nı ve sunağı ölç, orada tapınanları say! 
 
2  Tapınağın dış avlusunu bırak, orayı ölçme. Çünkü orası, kutsal kenti kırk iki ay ayaklarıyla çiğneyecek olan uluslara verildi. 
 
3  İki tanığıma güç vereceğim; çul giysiler içinde bin iki yüz altmış gün peygamberlik edecekler.›› 
 
4  Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir. 
5  Biri onlara zarar vermeye kalkışırsa, ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir. 
 
6  Peygamberlik ettikleri sürece yağmur yağmasın diye göğü kapamaya yetkileri vardır. Suları kana dönüştürme ve yeryüzünü, kaç kez isterlerse, her türlü belayla vurma yetkisine sahiptirler. 
 
7  Tanıklık görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çıkan canavar onlarla savaşacak, onları yenip öldürecek. 
 
8  Cesetleri, simgesel olarak Sodom ve Mısır diye adlandırılan büyük kentin anayoluna serilecek. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti. 
 
9  Her halktan, oymaktan, dilden, ulustan insan üç buçuk gün cesetlerini seyredecek, cesetlerinin mezara konulmasına izin vermeyecekler. 
10  Yeryüzünde yaşayanlar onların bu durumuna sevinip bayram edecek, birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde yaşayanlara çok eziyet etmişti. 
 
11  Üç buçuk gün sonra iki peygamber, Tanrı'dan gelen yaşam soluğunu alınca ayağa kalktılar. Onları görenler dehşete kapıldı. 
 
12  İki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin, ‹‹Buraya çıkın!›› dediğini işittiler. Sonra düşmanlarının gözü önünde bir bulut içinde göğe yükseldiler. 
 
13  Tam o saatte şiddetli bir deprem oldu, kentin onda biri yıkıldı. Depremde yedi bin kişi can verdi. Geriye kalanlar dehşete kapılıp gökteki Tanrı'yı yücelttiler. 
 
14  İkinci ‹‹vay›› geçti. İşte, üçüncü ‹‹vay›› tez geliyor.

 
Saygilarla
Taner Ögüt

Islam Dini üçlübirligi inkar eden, Kral´a Baba diye hitap etmeyen aksine O benim Rabbim´dir diyen, Üzeyri ve Isa Mesihi Peygamber ve Allahu Teala´nın kulları kabul etmek anlamına gelmiyor mu ?

Ayrılığa düştükleri konularda  uyarılmışlar, Incil, Zebur ve Tevrat ise doğrulanıp, teyit edildiğine göre, sorun nerde ?

Sakın sahte Peygamberler, dolandırıcı, sahtekar Imamlar, sözde Evliyalar işin içinde olmasın!

Merak ettim Beyler ve Hanımlar, Allahu Teala nurunu ne zaman tamamladıda, ümmetler birbirleri ile hayır adına rekabette bulundu ve içlerinden biri Garip kaldı ?

Dinden, imandan cikmis demek dogru olmaz belki cünkü merhametliler merhametlisi ve tövbeleri kabul eden bir Yüce Yaradan var, isimleri saygi ile anilsin ama büyücü sihirbazlar sayesinde kimse yüzüme bakmaya cesaret edemiyor yahut utanclarindan dolayi mi bakamiyorlar, herneyse iste önemli olan böylesi asagilik soyagaclarinin asla ve katiyen Kutsal Topraga inecek olan Kutsal mekana yani kuzunun gelini diye gecen kentte ayak basamayacak olmalari. Ancak civarlarinda dolasip, oralarida kusatmaya kalkarlar tabi onunda cezasi bildirimemis degil hani. Eh hertürlü yirtici vahsi hayvanlarda sonucta birer can, hem o kadar nankör ve hain olduklarini ise hic sanmiyorum!

Jesu Geburt

18 Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist.
19 Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen.
20 Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist.
21 Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.
22 Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Jesaja 7,14):
23 »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns.
24 Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
25 Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus.
 
18  İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı.
19  Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi.
20  Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: ‹‹Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır.
21  Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.››
22  Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu:
23  ‹‹İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.›› İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.
24  Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı.
25  Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
 

Joseph Accepts Jesus as His Son

18 This is how the birth of Jesus the Messiah came about4: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit.
19 Because Joseph her husband was faithful to the law, and yet5 did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly.
20 But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.
21 She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus,6 because he will save his people from their sins.”
22 All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet:
23 “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel”7 (which means “God with us”).
24 When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife.
25 But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.
 

Рождение Иисуса Христа

18 История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа.
19 Жених Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая дело огласке, чтобы не опозорить ее.
20 Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал: – Иосиф, сын Давидов! Не бойся взять Марию в жены, потому что Младенец, что в ней, – от Святого Духа.
21 Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус3, потому что Он спасет народ Свой от грехов!
22 Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка:
23 «Вот, дева забеременеет и родит Сына, и назовут Его Еммануил», что значит: «С нами Бог».
24 Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа,
25 но супружеской близости между ними не было до тех пор, пока она не родила Сына. Он назвал Его Иисусом.
 
 
18 耶 稣 基 督 降 生 的 事 记 在 下 面 : 他 母 亲 马 利 亚 已 经 许 配 了 约 瑟 , 还 没 有 迎 娶 , 马 利 亚 就 从 圣 灵 怀 了 孕 。
19 他 丈 夫 约 瑟 是 个 义 人 , 不 愿 意 明 明 的 羞 辱 他 , 想 要 暗 暗 的 把 他 休 了 。
20 正 思 念 这 事 的 时 候 , 有 主 的 使 者 向 他 梦 中 显 现 , 说 : 大 卫 的 子 孙 约 瑟 , 不 要 怕 ! 只 管 娶 过 你 的 妻 子 马 利 亚 来 , 因 他 所 怀 的 孕 是 从 圣 灵 来 的 。
21 他 将 要 生 一 个 儿 子 , 你 要 给 他 起 名 叫 耶 稣 , 因 他 要 将 自 己 的 百 姓 从 罪 恶 里 救 出 来 。
22 这 一 切 的 事 成 就 是 要 应 验 主 藉 先 知 所 说 的 话 ,
23 说 : 必 有 童 女 怀 孕 生 子 ; 人 要 称 他 的 名 为 以 马 内 利 。 ( 以 马 内 利 翻 出 来 就 是 神 与 我 们 同 在 。 )
24 约 瑟 醒 了 , 起 来 , 就 遵 着 主 使 者 的 吩 咐 把 妻 子 娶 过 来 ;
25 只 是 没 有 和 他 同 房 , 等 他 生 了 儿 子 ( 有 古 卷 : 等 他 生 了 头 胎 的 儿 子 ) , 就 给 他 起 名 叫 耶 稣 。
 
Public Domain
 

Promessa della nascita di Gesù

18 Ecco in che modo nacque Gesù Cristo. Sua madre, Maria, era fidanzata con Giuseppe, ma prima di unirsi si trovo incinta per opera dello Spirito Santo.
19 Giuseppe, da uomo di giusti principi qual era, decise di rompere il fidanzamento, di nascosto pero, perché non voleva svergognarla pubblicamente.
20 Ma, mentre pensava questo, gli apparve in sogno un angelo del Signore. "Giuseppe, discendente di Davide", disse l'angelo, "non esitare a sposare Maria, perché il suo bambino è stato concepito dallo Spirito Santo.
21 Maria dovrà partorire un figlio al quale metterai nome Gesù perché è lui che salverà il popolo dai suoi peccati.
22 Questo accadrà affinché si realizzi cio che il Signore ha detto tramite il suo profeta:
23 "Ascoltate: la vergine sarà incinta! Partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele che significa 'Dio è con noi'".
24 Quando Giuseppe si sveglio, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato; sposo Maria e la porto a casa sua,
25 ma non ebbe con lei rapporti matrimoniali, finché non ebbe partorito il figlio che Giuseppe chiamo Gesù.
 
La Parola è Vita
 
18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit.
19 Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l’exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle.
20 Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: «Joseph, descendant de David, n’aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu’elle porte vient du Saint-Esprit.
21 Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus2 car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.»
22 Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète:
23 La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l’appellera Emmanuel3, ce qui signifie «Dieu avec nous».
24 A son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui,
25 mais il n'eut pas de relations conjugales avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils [premier-né] auquel il donna le nom de Jésus.
 

Nacimiento de Jesucristo

18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo.
19 Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.
20 Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.
21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,3 porque él salvará a su pueblo de sus pecados.»
22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta:
23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»4 (que significa «Dios con nosotros»).
24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa.
25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo,5 a quien le puso por nombre Jesús.

 

Allahu Teala bir mekana gazap edecegi zaman Kuru´nun yanında yaş, kötü´nün yanında iyi´de nasibini alır, muhterem zatların sayısı 30´u dahi bulmuyor olsa gerek ama sadece uyarmak ve tebliğ etmek için seçilen piç kuruları, zamanın salihleri belli ki sadece ümmetlerini yitirmekle memnun olmuyorlar, isterseniz El-Mutekebbir´den c.c. baska kimseyi yüceltmeyelim, buna O´nun sularda dalgalanan Ruhu´da dahil, sonra kahbe oğullarını imrendirecek efendileri nerde buluruz. Kelamullahı dahi yok olacak ümmetleri ve kendileri gibi bir tutuyor, kıyaslıyorlar olmalı yolunu kaybetmiş aşağılık sibidiler.

Artıçok mu Film izlediler, çok mu şarkı dinlediler veyahut haddinden fazla kitap mi okudular bilmiyorum ama belli ki birşeylerden bayagı bi etkilenmişler, sahi etkisi altında kaldığınışarkı sözü veya film sahnesi hangisi yoksa sadece bir Dizi mi ?

Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe.

 

Gruß an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Lobpreis Jesu Christi

4 Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind.
 
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben; und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde8! Ja, Amen.
8 Ich bin das A und das O9, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige.
 
10 Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune,
11 die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte! und: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea!
16 Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft.
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte
18 und der Lebende; und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches11 und des Todes.
19 Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem geschehen soll:
20 das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel12 der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden.

Der Messias, der Knecht des Herrn

1 Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt; er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen.
2 Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen.
3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen; wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen.
4 Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat, und die Inseln werden auf seine Lehre1 warten.
5 So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln:
6 Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand; und ich will dich behüten und dich zum Bund2 für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden;
7 daß du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen.
8 Ich bin der Herr, das ist mein Name; und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen!
9 Siehe, das Frühere ist eingetroffen, und Neues verkündige ich; ehe es hervorsproßt, lasse ich es euch hören.

Die Frauen

 

156. Und ihres Unglaubens willen und wegen ihrer Rede – einer schweren Verleumdung gegen Maria;

157. Und wegen ihrer Rede: «Wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den “Gesandten” Allahs, getötet»; während sie ihn doch weder erschlugen noch den Kreuzestod erleiden ließen, sondern er erschien ihnen nur gleich (einem Gekreuzigten); und jene, die in dieser Sache uneins sind, sind wahrlich im Zweifel darüber; sie haben keine (bestimmte) Kunde davon, sondern folgen bloß einer Vermutung; und sie haben darüber keine Gewißheit.

158. Vielmehr hat ihm Allah einen Ehrenplatz bei Sich eingeräumt, und Allah ist allmächtig, allweise.

159. Es ist keiner unter dem Volk der Schrift, der nicht vor seinem Tod daran glauben wird; und am Tage der Auferstehung wird er (Jesus) ein Zeuge wider sie sein.

160. Deshalb, wegen der Sünde der Juden, haben Wir ihnen reine Dinge verboten, die ihnen erlaubt waren, wie auch, weil sie viele abtrünnig machten von Allahs Weg,

Der Sohn Gottes ist als Retter in die Welt gekommen

14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muß der Sohn des Menschen erhöht werden,
15 damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.
16 Denn so [sehr]4 hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.
17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde.
18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.5
19 Darin aber besteht das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse.
20 Denn jeder, der Böses tut, haßt das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.
21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, daß sie in Gott getan sind.

 

 

Die Selbstoffenbarung der Weisheit

22 Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte4, vor aller Zeit.
23 Ich war eingesetzt5 von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde.
24 Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen.
25 Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren.
26 Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes,
27 als er den Himmel gründete, war ich dabei; als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe,
28 als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe;
29 als er dem Meer seine Schranke setzte6, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte,
30 da war ich Werkmeister7 bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht allezeit;
31 ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern.
32 Und nun, ihr Söhne, hört auf mich! Wohl denen, die meine Wege bewahren!
33 Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht!
34 Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet!
35 Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn;
36 wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an; alle, die mich hassen, lieben den Tod!

 

Das fünfte Nachtgesicht: Der goldene Leuchter und die zwei Ölbäume

1 Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte, und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird.
2 Und er fragte mich: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe, und siehe, ein Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran, und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind,
3 und zwei Ölbäume1 dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken.
4 Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was bedeuten diese?
5 Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach: Nein, mein Herr!
6 Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist! spricht der Herr der Heerscharen.
7 Wer bist du, großer Berg? Vor Serubbabel sollst du zur Ebene werden! Und er wird den Schlußstein2 hervorbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade mit ihm3!
8 Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen:
9 Die Hände Serubbabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden; und du wirst erkennen, daß mich der Herr der Heerscharen zu euch gesandt hat.
10 Denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge4 verachtet? Und jene Sieben werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Serubbabels sehen, die Augen des Herrn; sie sind’s, welche die ganze Erde durchstreifen!
11 Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm: Was sind das für zwei Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters?
12 Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm: Was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene [Öl] fließt?
13 Er sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete: Nein, mein Herr!
14 Da sprach er: Das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen.

 

Es scheint als hätten alle Stifter ihre Gemeinden total unter Kontrolle und kümmern sich um ihre Vorgänger bzw. Nachgänger mitdenen sie, sollten wir die Gebote bzw. die Verbote von der jewaligen Gemeinden vergleichen übertrieben getrennte Gesetze zur befolgen haben.

Damit nicht genug scheinen die Engel keine Lehre daraus gezogen zu haben indem sie an einen abgefallenen Luzifer denken und von einer Rechenschaft eines Großen Königs ebenso wenig etwas halten!

Freie Wahl und Wille einer jedem seins, was soll man noch dazu sagen!

 

Schwarzer Magie oder doch nur billiges Zauber, ist es soooo schwer zu überprüfen ob das Optische mit der Tatsache übereinstimmt, sei es der Blindheit von nur einer der beiden Augen oder der Wahrheit dessen wer Gläubig und wer Ungläubig ist!
Naja, viel erfolg ihr da, die Anwärter oder der Anwärter auf das Heilige Land, auf die Braut des Lammes bzw. nur auf seiner Umgebung der mehrere Etagen tiefer posizioniert ist!
Es sei denn ihr wollt es natürlich nicht ihr da, die zum Lästerung freigegeben worden sind!
Immerhin ist nur von jemand bestimmten die Rede, der ein Buch des Lebens besitzt, ihr könnt euch ja in einer Buch eintragen lassen, dessen Überschrift sowas wie Das Buch des Todes lautet!

Da habt ihr auch sicher mehr etwas wonach ihr fündig werden könnt, nämlich nach eurer gleichen mit bis zur euren 4. Gliedern, doch auch euer Vorfahren ist sicherlich nicht unbedingt besser dran!

Vahiy 17
13  Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler.
14  Kuzu'ya karşı savaşacaklar, ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, kralların Kralı'dır. O'nunla birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O'na sadık kalmış olanlardır.››
15  Bundan sonra melek bana, ‹‹Şu gördüğün sular -fahişenin kenarında oturduğu sular- halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir›› dedi.
16  ‹‹Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar.
17  Çünkü Tanrı, amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki, Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte sözbirliği edecekler.
18  Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir.››
 

Schwarzer Magie oder doch nur billiges Zauber, ist es soooo schwer zu überprüfen ob das Optische mit der Tatsache übereinstimmt, sei es der Blindheit von nur einer der beiden Augen oder der Wahrheit dessen wer Gläubig und wer Ungläubig ist!
Naja, viel erfolg ihr da, die Anwärter oder der Anwärter auf das Heilige Land, auf die Braut des Lammes bzw. nur auf seiner Umgebung der mehrere Etagen tiefer posizioniert ist!
Es sei denn ihr wollt es natürlich nicht ihr da, die zum Lästerung freigegeben worden sind!
Immerhin ist nur von jemand bestimmten die Rede, der ein Buch des Lebens besitzt, ihr könnt euch ja in einer Buch eintragen lassen, dessen Überschrift sowas wie Das Buch des Todes lautet!

Da habt ihr auch sicher mehr etwas wonach ihr fündig werden könnt, nämlich nach eurer gleichen mit bis zur euren 4. Gliedern, doch auch euer Vorfahren ist sicherlich nicht unbedingt besser dran!

Einige weitere Bibelstellen sprechen von Sünden, für die es keine Vergebung gibt (Hebräer 6,4-8; 10,26-29; vgl. 2. Thessalonicher 2,3); sie verwenden dabei nicht den Ausdruck "Sünde gegen den Heiligen Geist".

 

3 Und das wollen wir tun, wenn Gott es zuläßt.
4 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind
5 und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte1 der zukünftigen Weltzeit,
6 und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen!

 

24 und laßt uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken,
25 indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen,9 wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so mehr, als ihr den Tag herannahen seht!
26 Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig,
27 sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird.
28 Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muß er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin;
29 wieviel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat?
2 dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst - weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen -, als sei der Tag des Herrn schon da.
3 Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens.
4 Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienstheißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott.

Peaygamber Babalarina kazik atmislar, peygamber kardeslerini kuyuya atmislar, kim bilir onlarida kendilerine benzetmislerdir hatta kendilerinden beter etmislerdir, meleklerinde sikayeti var cakallar toplaninca benim gücüm Rabbim olsa dahi güc yetiremiyorum diye yakinanlar, böylesi bir asagilik bir zürriyet, kaldi ki bunlara gönderilen örnek elci, hani su her iki cihanda itibarlu olan Meryem Oglu Isa Mesih dahi, cani-gönülden alcakgönüllü ve mütevazi aciklamalari ile benden sonra gelenler benden daha büyük isler basaracak diye kehanetlerde bulunmus. Buda size kapak olsun, yavsaklar! 

sadece sizin dininizi, imaninizi degil, sizlerin erkekliklerini, sizlerin erkekliklerinden türeyen o kaburganizdan olusan karilarinizida sikim, anlarsiniz ya, koclarim benim!

Ein Riese wird auferstehen an einem Auge blind und mit unzähligen Wundern, doch wie David gegen Goliaht wird es nicht ablaufen, drei kleine Steine zusammen fügen und los schleudern wird nicht ausreichen, da braucht Jesus Christus Verstärkung von dem letzten Imam. Unglaublich ein Prophet begibt sich mit einem Imam ab. Dieser Menschensohn hat tatsächlich viele Namen bekommen, der Messias !

İch denke, da der Gekreuzigte 610 Jahre Lang als Jesus Christus galt muss das nicht so problematisch sein ihn weiterhin als Jesus Christus anzuerkennen. Allerdings könnte es dann zu einem Problem werden, wenn dieser vom Himmel herabkommt und euch das abkauft. Darüber hinaus ist der Erste und der Letzte weitaus mehr gefragt als das Licht der Wahrheit und der Weg, gerade dieser Licht hat ihn doch zu seiner Mutter überreicht. Deshalb denke ich reden wir hier immer wieder von der einen und der selben Person doch ich bin mir weiterhin sicher das er nicht der Christus ist und ebenfalls kein Sohn Gottes sondern nur ein Kind der ward eher Abraham ist ! Basta

Der Herr wird sich über Israel erbarmen

25 Darum, so spricht Gott, der Herr: Jetzt will ich das Geschick oder die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich über das ganze Haus Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern.
26 Und sie werden die Verantwortung für ihre Schmach und ihre Treulosigkeit, womit sie sich gegen mich vergangen haben, auf sich nehmen, wenn sie sicher in ihrem Land wohnen und niemand sie aufschreckt,
27 wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich an ihnen heilig erwiesen habe vor den Augen der vielen Heidenvölker.
28 Daran sollen sie erkennen, daß ich, der Herr, ihr Gott bin, weil ich sie unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land versammle und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse.
29 Und ich will künftig mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil oder wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott, der Herr.

 

 

 

Yüksek sesle bağırıyorlardı: “Kurtarış, tahtta oturan Tanrımız`a Ve Kuzu`ya özgüdür!”

 

Kimilerine göre lanetlenmis topraktan olan herhangibi bir Peygamberde yani bir Ademoglu kurtarici ilan edilebilir, buda sizlerin, sizin gibilerin görüsü olsun.

Der Auftrag der beiden Zeugen

1 Nun erhielt ich einen Messstab, der wie ein langes Rohr aussah, und jemand forderte mich auf: "Steh auf und miss den Tempel Gottes aus und den Altar. Zähl alle, die dort beten.
2 Nur den Vorhof draußen vor dem Tempel sollst du nicht messen. Denn ihn werden die Nichtjuden besetzen, wenn sie Gottes heilige Stadt zweiundvierzig Monate lang belagern und zerstören.
3 Ich werde ihnen meine zwei Zeugen schicken. Sie kommen in Trauerkleidung und werden in diesen 1260 Tagen verkünden, was Gott ihnen eingegeben hat."
4 Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Welt stehen.
5 Wer es wagt, sie anzugreifen, wird durch Feuer aus ihrem Mund getötet. Ja, wer sich an ihnen vergreift, der wird sterben.
6 Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regnet, solange sie im Auftrag Gottes sprechen. Ebenso liegt es in ihrer Macht, jedes Gewässer in Blut zu verwandeln und Unheil über die Erde zu bringen, so oft sie wollen.
7 Wenn sie Gottes Auftrag ausgeführt haben, wird aus dem Abgrund der Hölle ein Tier heraufsteigen und gegen sie kämpfen. Es wird siegen und die beiden Zeugen töten.
8 Ihre Leichen wird man auf dem Platz der großen Stadt zur Schau stellen, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Diese Stadt ist wie ein neues "Sodom" oder "Ägypten".
9 Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden die Toten sehen, die dort dreieinhalb Tage lang liegen. Denn man wird es nicht erlauben, die Toten zu bestatten.
10 Alle Menschen auf der Erde werden über den Tod der beiden Zeugen so erleichtert sein, dass sie Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke machen. Denn diese beiden Propheten haben großes Leid über die Menschen auf der ganzen Welt gebracht.
11 Nach dreieinhalb Tagen aber gab Gottes Geist ihnen neues Leben, und sie standen wieder auf! Alle, die das sahen, waren wie gelähmt vor Angst und Schrecken.
12 Dann forderte eine gewaltige Stimme vom Himmel die beiden Zeugen auf: "Kommt herauf!" Vor den Augen ihrer Feinde wurden sie in einer Wolke zum Himmel hinaufgehoben.
13 In demselben Augenblick gab es ein schweres Erdbeben. Ein Zehntel der Stadt stürzte ein, und siebentausend Menschen kamen ums Leben. Die Überlebenden waren entsetzt. Sie fürchteten sich und unterwarfen sich endlich der Herrschaft Gottes.
14 Aber das Unheil ist noch immer nicht vorüber. Der zweiten Schreckenszeit wird sehr bald eine dritte folgen.

Die siebte Posaune

15 Jetzt ertönte die Posaune des siebten Engels. Und im Himmel erklangen mächtige Stimmen: "Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Sohn JesusChristus. Sie werden für immer und ewig herrschen!"
16 Die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich vor ihm nieder. Sie lobten Gott
17 und beteten: "Wir danken dir, Herr, du großer, allmächtiger Gott, der du bist und immer warst. Du hast deine große Macht bewiesen und die Herrschaft übernommen.
18 Die Völker haben sich im Zorn von dir abgewandt. Darum trifft sie jetzt dein Zorn. Die Zeit des Gerichts ist gekommen, und die Toten wirst du richten. Allen wirst du ihren Lohn geben: deinen Dienern, den Propheten, allen, die dir gehören und Ehrfurcht vor dir haben, den Großen wie den Kleinen. Ohne Ausnahme wirst du alle vernichten, die unsere Erde ins Verderben gestürzt haben."
19 Da öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel, und die Bundeslade war zu sehen. Blitze zuckten über den Himmel, und Donner, gewaltige Stimmen, Erdbeben und schwere Hagelstürme erschütterten die Erde.

 

Eine Botschaft an Serubbabel

6 Der Herr beauftragte mich, Serubbabel diese Botschaft mitzuteilen: "Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen: Nein, mein Geist wird es bewirken! Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott.
7 Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wirst du den Schlussstein einsetzen - unter dem Jubel des Volkes!"
8 Weiter sprach der Herr zu mir:
9-10 "Serubbabel hat den Grundstein zu diesem Tempel gelegt, und er wird den Bau auch eigenhändig vollenden! Wer anfangs enttäuscht war, dass der Bau nicht voranging, der wird sich noch von Herzen freuen, wenn er den Schlussstein in Serubbabels Hand sieht!" Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, der allmächtige Gott, mich zu euch gesandt hat.
10 "Die sieben Lampen sind die Augen des Herrn, die alles sehen, was in der Welt geschieht."
11-12 Ich fragte weiter: "Was bedeuten die zwei Ölbäume rechts und links vom Leuchter und die beiden Zweige neben den zwei goldenen Röhren, die das Olivenöl vom Baum herableiten?"
13 Der Engel entgegnete: "Weißt du es wirklich nicht?" Als ich wieder verneinte,
14 erklärte er mir: "Das sind die beiden Männer, die der Herr der ganzen Welt mit Öl gesalbt hat. Er hat sie dazu erwählt, ihm zu dienen."
 

Siegeslieder im Himmel ...

1 Danach hörte ich im Himmel das laute Rufen einer großen Menge: »Halleluja – Preist den Herrn! Der Sieg und die Herrlichkeit und die Macht gehören unserem Gott!
2 Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure verurteilt, die mit ihrer Unzucht die Erde zugrunde gerichtet hat. Er hat das Blut seiner Diener und Dienerinnen1gerächt, das an ihren Händen klebte.«
3 Und wieder riefen sie: »Halleluja – Preist den Herrn! Der Rauch der brennenden Stadt steigt in alle Ewigkeit zum Himmel!«
4 Die vierundzwanzig Ältesten und die vier mächtigen Gestalten warfen sich nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß. Sie riefen: »Amen! Halleluja!«

... und auf der Erde

5 Dann sprach eine Stimme vom Thron her: »Preist unseren Gott, ihr seine Diener und Dienerinnen, ihr alle, die ihr ihn verehrt, Hohe und Niedrige miteinander!«
6 Dann hörte ich das Rufen einer großen Menge. Es klang wie das Tosen des Meeres und wie lautes Donnerrollen. Sie riefen: »Halleluja – Preist den Herrn! Der Herr hat nun die Herrschaft angetreten, er, unser Gott, der Herrscher der ganzen Welt!
7 Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben! Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen; seine Braut hat sich bereitgemacht.
8 Ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben aus reinem, leuchtendem Leinen!« Das Leinen steht für die gerechten Taten der Menschen in Gottes heiligem Volk.2
9 Dann sagte der Engel zu mir: »Schreib auf: Freuen dürfen sich alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind.« Und er fügte hinzu: »Dies alles sind Worte, die von Gott kommen; auf sie ist Verlass.«
10 Ich warf mich vor ihm nieder, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir: »Tu das nicht! Ich bin nur ein Diener wie du und wie deine Brüder und Schwestern3, die festhalten an dem, wofür Jesus als Zeuge einsteht. Bete Gott an!« Wofür Jesus als Zeuge einsteht: das ist es, was die Propheten in der Kraft des Geistes verkünden.4

Das machtvolle Erscheinen des Retters. Sein Sieg über das Tier und dessen Verbündete

11 Dann sah ich den Himmel weit geöffnet. Und ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Er urteilt und kämpft gerecht.
12 Seine Augen waren wie Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Ein Name stand auf ihm geschrieben, den nur er selbst kennt.
13 Sein Mantel war blutgetränkt, und sein Name ist »Das Wort Gottes«.
14 Die Heere des Himmels folgten ihm. Alle ritten auf weißen Pferden und waren in reines weißes Leinen gekleidet.
15 Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Er wird sie mit eisernem Zepter regieren und sie zertreten, wie man die Trauben in der Weinpresse zertritt. So vollstreckt er den glühenden Zorn Gottes, des Herrschers der ganzen Welt.
16 Auf seinem Mantel und auf seinem Schenkel stand sein Name: »König der Könige und Herr der Herren«.
17 Dann sah ich einen Engel, der stand in der Sonne. Er rief allen Vögeln, die hoch am Himmel flogen, mit lauter Stimme zu: »Kommt, versammelt euch für Gottes großes Festmahl!
18 Kommt und fresst das Fleisch von Königen, Heerführern und Kriegern! Fresst das Fleisch der Pferde und ihrer Reiter, das Fleisch von allen Menschen, von Sklaven und Freien, von Hohen und Niedrigen!«
19 Dann sah ich das Tier zusammen mit den Königen der Erde.5Ihre Heere waren angetreten, um gegen den Reiter und sein Heer zu kämpfen.
20 Das Tier wurde gefangen genommen und auch der falsche Prophet, der unter den Augen des Tieres die Wunder getan hatte. Durch diese Wunder hatte er alle verführt, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Standbild des Tieres angebetet hatten. Das Tier und der falsche Prophet wurden bei lebendigem Leib in einen See von brennendem Schwefel geworfen.
21 Alle Übrigen wurden durch das Schwert vernichtet, das aus dem Mund dessen kommt, der auf dem Pferd reitet. Alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch.

 

 

Herşey yolunda degil mi kahbe oğulları Peygamberler, sizde hiç merak etmeyin ehli-beytin piçleri, bayaği bi Lobby oluşturmuşsunuz bu arada ama anladığım kadarı ile ne söz sahibi olan, ne selamet ile yad edilen, nede esenlik ile müjdelenen aranızda değiller! Öyle değil mi, kahbe karılar, kızlar! İşte şimdi yakışırdı aynen öyle diye meslektaşınız Şeytan gibi vesveseler vermek, öyle değil mi Babasının biricik kızı! Nede olsa birbirlerine İman etmişler, imanları, inançları aynı boyutta olsa gerek! Öyle değil mi şeytanları dahil ümmetleri içinde zamanının en hayırlıları Piç Ahmed Öğütcü! Erkekliğinizi böyle insanları yatarken ırzlarına geçmeyi, kanıtlamayı, ısbatlamayı Babanızdan mı öğrendiniz, vekil olarak Allahu Teâla yeter, o ne Güzel vekildir, özü putperest, toprağı lanetli, bir Kahbe'den olma, it'in dölleri! Son Noktayı Kelamullah ile tamamlayalım, aşağılık maymunlar sizi! Almanların yahudilere yaptığı katliam sonunda Almanların dahi fidyesi kabul edildi, sizlerin fidyesi dâhi kabul edilmeyecek, kendiniz ile gurur duyuyor olmalısınız!

 

Herşey yolunda mı kahbe oğulları Peygamberler, sizde hiç merak etmeyin ehli-beytin piçleri, bayağı bi Lobby oluşturmuşsunuz bu arada ama anladığım kadarı ile ne söz sahibi olan, ne selamet ile yâd edilen, nede esenlik ile müjdelenen aranızda değiller! Öyle değil mi, kahbe karılar, kızlar! İşte şimdi yakışırdı aynen öyle diye meslektaşınız Şeytan gibi vesveseler vermek, öyle değil mi Babasının biricik kızı! Nede olsa birbirlerine İman etmişler, imanları, inançları aynı boyutta olsa gerek! Öyle değil mi şeytanları dahil ümmetleri içinde zamanının en hayırlıları Piç Ahmed Öğütcü! Erkekliğinizi böyle insanları yatarken ırzlarına geçmeyi, kanıtlamayı, ısbatlamayı Babanızdan mı öğrendiniz orosbu çocukları, vekil olarak Allahu Teâla yeter, o ne Güzel vekildir, özü putperest, toprağı lanetli, bir Kahbe'den olma, it'in dölleri! Son Noktayı Kelamullah ile tamamlayalım, aşağılık maymunlar sizi! Almanların yahudilere yaptığı katliam sonunda Almanların dahi fidyesi kabul edildi, sizlerin fidyesi dâhi kabul edilmeyecek, kendiniz ile gurur duyuyor olmalısınız, günahkârların günahını kefaretleri ile ödetmek zorunda bırakan aşağılık şerefsizler, kahbeler kitlesi! Allahu Teâla sizlere bir çocuk lütfederken size birde tapu mu verdi ne, dünya ahiret bu çocuklardan siz sorumlusunuz sizindir, ben ne yaptim ki diye ne, oysa geleneklerine, törelerine, adetlerine bakildiginda sizi dahi asmis orosbucocuklari!

Dann haben wir noch den Gekreuzigten, das Geheimnis des Herrn, halleluja.

Von einer Geist über den wir kaum etwas wissen ist ebenso die Rede, es heißt

dieser wäre Heilig und könnte sowohl mit Geist als auch mit Feuer taufen.

 

Aber eins ist von aller Ewigkeit bis in aller Ewigkeit klar, der König des Universums hat sich für seinen Lamm entschieden !

 

Hayat mucizelerle, sürprizlerle dolu.

Takdire sayan olan ise Büyük elci iken

Krallikta en kücügü oluyor fakat orda kaliyor.

Hayirdir acaba kimin yolunu temizliyor ?

Eh esenlik ile müjdelenmenin avantaji

var. Öyle degil mi sözde Ilahlar, yani

Deccal Mesih ve Ordusu ! Herseyin

bir zamani var acele etmeyin benim

Pic kurularindan olusan düsmanlarim.

Bir daha ki sefere birine musallat olursaniz

Tipki Kendiniz gibilerine bulasin. Daha

Kaarli cikarsiniz. Bundan emin olun.

Tamam mi haydutlar toplulugu ! Teker

Teker konusun, birsey anlayamiyorum.

Ne hanginiz Salih kalmayi basarmis ?

Itibarli olan selamet ile müjdelenen mi

Yoksa söz sahibi olan mi ? Bu arada birinin

Düsmanlarindan tehdit ile para koparacaksaniz,

Birilerinin arasini acacaksaniz veya soyacaksaniz

, insanlari aldatip kandirarak kendinize benzetmek icin,

Daha fazla söze gerek yok, tüm igrencliklerin Annasi

Babil´in kahbesi ve pezevenkleri kimler dersiniz ?

Birde Insü Cin Seytanlarinin Babalarini merak

Etmiyor degilim dogrusu. Istermisiniz hepsi bir

Sülaleden, bir ceteden, bir ordudan ciksin ! Birbirleri ile bir olmus olmalilar. Sonunuzun gelmesi dileklerim ile ! Allahaismarladik !

 

Ps. Karma karisik bir ortamda karmaya özendim. Bakalim secilenler kimler ve kimin mühürünü tasiyor olacaklar !

Öyle ya, ejderhaja veya canavara özenenlerde fazlasi ile

Vardir !

Der Erste Menschensohn Adam im Paradies vor dem sich alle geschöpfe Gottes niederwerfen bis auf den Satan.

Mit einer Frau entnommen von einem Mann haben wir schon die Perfekte mittel um den Satan ins Paradies zu locken damit er auch Erfolg hat.

Der Arme Adam vor dem sich alle niederwarfen ist ein Sklave von einer Frau geworden, seiner Frau.

Doch dies gehört alles der Vergangenheit. Nun wird es Besser !

 

 

Es heißt, wenn das Reich und Gerechtigkeit Gottes auf Erden ankommt wird der Herr für seinen Lamm einen Hochzeit veranstalten. Jedoch hat der Lamm Gottes viele Feinde auf Erden, er ist auch nicht Gott sondern allein sein Lamm. Nehmen wir mal an, der Hochzeit findet noch bevor er seine Feinde besiegt statt. Ebenso noch bevor das Land erneuert wird, das Heilige Lang wohl bemerkt! Hani Yahudilerin tapulu maliymis ya !  Wo könnte die Hochzeit wohl stattfinden Jesus Christus ?

Mag sein das noch sehr viel schönes und wunderbares bevorsteht doch erst einmal freue ich mich auf meinen eigenen Krieg ! 

Jesus Christus ist sowohl auf Erde wie auch im Jenseits errettet und er ist einer der dem Herrn nahe steht. Seine Gebete werden erhört und er entkam dem Kelch der Stunde. Er übergab sich seiner Schicksal mit aufrichtigkeit und wurde verschont. 

Doch wer ist der Gekreuzigte der 610 Jahre lang als Jesus Christus galt ?

Wer ist der Wiederauferstandene der nachdem er etwa 36 Stunden am Kreuz hing in einem an ihm bereitgestellten Grab verschlossen wurde ? 

Nicht zu vergessen die Aussage von einem der Jünger, du bist mein Herr und mein König und seine Niederwerfung. Nicht zu vergessen die 2 Engel an seinem Grab.

Ich weiß ja nicht mit was für Huren die Engel eine Ehe führen doch sicher haben die Huren wie etwa die beiden von Babylon ihre Finger mit im Spiel. Aber ganz ehrlich, was sollen schon zwei Huren selbst wenn sie bis ins Heilige Schrift gebracht haben alleine schon schaffen, nicht wahr ?

Ich meine durch die eine in der Jesus sie  beschützt erfahren wir die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, wie er sie erweist aber in der Offenbarung von Johannes freut sich der Himmelreich wegen der Beiden, gerade weil sie Tod umkommen. So eine Zweifache Hure die begehrt, auffallend und umziehend sein muss kann man ehrlich gesagt nicht so leicht verfehlen oder halt ihre Stänze. Vielleicht hängen ja sogar ihre Väter und Geschwister mit drin weil sie unwissend sind !

 

Internet 666 WWW eine Sache die dem Teufel und seiner Armee ganz besonders gut gefählt, ich verstehe euch alle gut !

 

Da wundern die sich noch weshalb sie ins Königreich oder zur meiner Hochheit nicht eingeladen sind, Damadin kendi dügününde huzuru kacacak degil ya. 

Gabriel an Mohammed, friede sei auf die beiden...lese...fang an zu lesen im Namen Gottes c.c.

Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gütigen.

 

Gabriel an Maria, friede sei auf die beiden...Du wird den Geist Gottes empfangen und einen Sohn gebären.

Im Namen des Vatersdes Sohnes und des Heiligen Geistes.

 

Gott, geheiligt werde sein Name zu Moses in brennenden Dornbusch, 

der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten,

 

Nun haben wir die Antichristen vondem jeder Prophet seine Gemeinde gewarnt hat.

Darüber hinaus haben wir auch den Mossiach der sich noch vorbereiten wird um gegen ihn in den Krieg zu ziehen. Doch so leid es mir auch tut der Antichrist scheint im Vorteil zu sein. Gereade deshalb sind nun die rechtschaffenen gefragt die sich mit dem Antichristen nicht mobilisiert und verbündet haben. 

 

Doch die Gläubigen in der Gemeinde von Moses, Jesus und Mohammed scheinen in ihrer Reihe selber genug Probleme zu haben, etwas besseres hättet ihr dem Ungläubigen unter der Kommando von Antichrist garnicht bieten können. 

 

Davon abgesehen Jesus und auch Mohammed muss durch die Juden anerkannt werden um rechtschaffen zu sein. Darüber hinaus müssen die auch die Lehre Jesus anerkennen und dementsprechend beten. Damit hätten wir schon eine Große Gemeinde die rechtschaffen ist natürlich unter der Bedingung das sie den Koran ebenfalls annehmen. Gottes Sohn das könnt ihr euch alle abschminken doch ein Sohn oder eine Tochter von eurem Himmlischen Vater dies könnt ihr auf alle fälle erreichen. 

 

Immerhin war er auch der Vater des Heiligen Geistes auf Erden und dazu bereit sich selber für seinen erstgeborenen Sohn am Kreuz vom Himmel aus zu opfern, das er nun mit seiner Neffen dem Mehdi und seinem erstgeborenen Sohn dem Mesih also mit Kraft und mit Macht aber ohne den Geist Gottes sich dazu entschieden hat mit ihnen den Weg zu gehen ist seine Wahl und Wille, dies ist das Werk des Mehdi´s, an seiner vorgehensweise gibt es nun wirklich jede menge zweifel doch was soll der Arme bei so vielen Teufelssöhnen schon alleine anrichten. Immerhin haben wir nun mit dem Antichristen einen ganz besonderen ungläubigen als unseren Gegner. Jesus hat den Lazarus zwar nicht ermordet doch durch Jesus und seine Worte ist er wieder auferstanden. Doch der Antichrist wird erst jemanden Umbringen und dann ihn zum Leben erwecken so das noch mehr kleingläubige ihn als Gott anerkennen und ihm folgen. In seiner Armee steht  es geschrieben werden unter anderem auch Propheten sein. Stellt euch einen Propheten vor der irregeht und einen nobody der nie einen Propheten begegnet ist aber dennoch rechtschaffen ist. Was denkt ihr welcher dieser 2 geschöpfe eher einen Lohn zu erwarten hat. 

 

 


Gott, geheiligt werde seine Namen ist ohne wenn und aber der Erste ohne Anfang und der Letzte ohne Ende, die Wege zu unserem König sind sehr verschieden. Doch sowohl Jesus als auch andere gesandte oder auserwählte wie etwa Noah, Abraham, Moses oder Mohammed  müssen versagt haben daher ein Mehdi als den letzten Imam mit seiner Vorurteil wie jeder andere Mohammedaner was den Identität des Gekreuzigten angeht, was hätten die wenn sie denn alle wieder kämen von all dem gehalten, die verschiedenen Gemeinden eines Religionsstifters und all den Konfessionen, falls sie denn überhaupt dazu zur Stellung befohlen werden. Ich kann es nicht mehr abwarten, möge Gott, geheiligt werde seine Namen den Jüngsten Tag schon sehr bald in erscheinung tretten, Amen. 

Nun ich Persönlich hab mein Sympathie für die Gesandten und Diener Gottes, den König, den Heiligen entdeckt. Als Basis würde ich die Furcht des Mohammeds nehmen der jedesmal zittert während er durch Gottes wirksames Kraft die Botschaft erhält, des Jesus Frieden der trotz seines Kraftes sowohl auf Erden wir auch im Himmelreich dem Römer und seiner selbst die ihn nicht annahmen sich selber opferte oder sich dazu entschied und dazu bereit war, dem Moses die Tafeln mit den 10 Gebote, dem Abraham das Gehorsam und dem Noah die unermüdliche Gabe des Predigst. Normalerweise meine persönliche Meinung ist dies alles andere als Verrückt aber bei der Heutigen Gesellschaft muss man manchmal so tun als wüßten sie besser.  

Religionsfreiheiten, eine Gemeinde gründen die jeden verrückten und ungläubigen Menschen respektiert

 

Ich glaube an Gott, den Erhabenen, den Allmächtigen, den Alles-Bezwinger, den Geber und Verleiher, den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Knechten, unsern Messias den Gesalbten, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten und verfolgt sein Leben lang, in den Himmel hochgefahren zu seinem Herrn unserem Gott der Einzig ist. Ichh glaube an den Heiligen Geist, an die Jünger Jesus, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, an das Jüngste Gericht und das ewige Leben. Amen.

König meiner im Himmel,
geheiligt werde deine Namem.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auch auf Erden.
Unser tägliches Bedarf gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
den wir haben vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Yas.29: 29   "Gizlilik Tanrımız RAB'be özgüdür. Ama bu yasanın bütün sözlerine uymamız için açığa çıkarılanlar sonsuza dek bize ve çocuklarımıza aittir." 

 

 29 Das Geheimnis ist des HERRN, unsers Gottes; was aber offenbart ist, das ist unser und unserer Kinder ewiglich, daß wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes.

29:29 The secret things belong unto the LORD our God: but those things which are revealed belong unto us and to our children for ever, that we may do all the words of this law.   

 

29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.

 

Les choses cachées sont pour l'Eternel notre Dieu; mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous fassions toutes les paroles de cette Loi.

Die Offenbarung vom Taner Ögüt nach Kenntnisnahme der Überlieferungen und dem Heiligen Büchern und in der Befürchtung dass es doch noch zur Jüngsten Gericht (schon sehr bald) kommen könnte, es hieß allein das Herz zählt doch mit Gedanken und dem Geist haben wir nun zwei weitere seiten um die wir uns kümmern müssen. Das Herz jedem seins, die Gedanken ebenso, ohne G-ttes Geist jedoch wären wir alle verloren. G-ttes Geist in uns Menschensöhnen oder sogar bei seiner ganzen Schöpfung ? Aber natürlich! Uns sind Heilige Bücher hinterlassen darin steht was getan werden soll und sein gelassen wird. Ich weiß ja nicht was ich bewirkt habe, wozu ich meinen Heiligen Himmelreich verließ und was genau zwischen dem der mich ansprach und und dem der im Not war abgelaufen war. Es soll geschrieben stehen der Vater im Himmel sprach den Heiligen Geist an, in seinem Gesicht war es zu erkennen das er betrübt und traurig war und sagte ; wenn du nicht gehst dann gehe ich, und begab sich auf dem Weg in die Erde. Doch dies wurde von einem Geheimnisvollen Wesen verhindert den sie bis heute noch als Jesus den Gekreuzigten sehen obwohl dies schon vor langem offenbart ist. 

Wo finden wir den Beweis, der jedes Leugnen dieses Ereignisses unmöglich macht: Vor über dreitausend Jahren sprach eine himmlische Stimme auf diese Menschenmenge herunter: "Ich bin der einzige G-tt in diesem Universum, - wendet euch an keinen anderen, und Ich will euch nicht beim Lügen, Stehlen, Morden, Begehren einer Sache, die euch nicht zusteht oder beim Geringschätzen eurer Eltern erwischen!"

 


Wahr, Recht und Einzig.

Es ist nicht Noah, Abraham, Moses, Jesus oder Mohammed, doch es sind ihre Wege. Noah könnte nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat überlegen welche Heiligen Buch er dienen könnte, dies gilt auch für Abraham. Doch bei Moses, Jesus und Mohammed müßte dies schon festgeschrieben sein. Es ist nicht nötig aus einem Land zu fliehen oder überhaupt zu fliehen. Ich habe die Verantwortung für alles und die wurde mir nach dem Tod meiner verstorbenen Vater überreicht. Ein Mann der auf seine Frau und Kinder ob auf Erde oder im Himmel sehr geneigt, ergeben und süchtig war. Eins wollte er sich sogar am Kreuz opfern wegen seiner erstgeborenen Sohn, doch dazu kam es nicht. Aber ein Prophet oder der Einzige Gott ist er deswegen noch lange nicht. Der einzige für diesen Thron der in Frage kommt ist der Gekreuzigte Ruhul-Kuddüs. Doch auch an ihm habe ich meine Zweifeln. Er ist nur Gottes Geist der Wahrheit, vollkommen im Geist, als Mensch jedoch voller Fehler und Insolvenz, nicht das die Zehntel von dem was ihr Besitz meiner ist, falls ich mich täusche da ich ja auch ein Mensch bin jedoch Euer Gott, geheiligt werde sein name sein sollte. In diesem Fall wäre dies selbstverleugnung denn ich bin davon überzeugt der Gekreuzigte Heilige Geist zu sein und nehme das ganze Druck auf mich seid gesegnet meine rechtschaffenen Propheten. Die Propehtie wird durch den Heiligen Geist erst ermöglicht steht es geschrieben. Es wird sich schon bald eine Armee bilden die so viel wie noch nie zuvor ist und nur aus reinem Gläubigen besteht. Ob Jude praktiziere deine Thora, ob Christen bleibt bei der Thora doch ergänzen könnt ihr die mit der Bibel ohne das ihr an dem Thora etwas verändert immernoch, bleibt an der Koran denn sie sind alle Heilig. Die Wege mit der Last die Offenbarungen zu Predigen die sind vorbei und es besteht auch kein Grund mehr zu Gefahr oder sie nochmal aufzulegen. Es sind Wege die zur Gott, geheiligt werde sein name führen. Gottes Himmelreich hat sehr wohl einen Vater, eine Mutter und sehr viele Kinder. Ich befürchte Väter und Mütter und sehr viele Familien ebenfalls. Das könnte ganz auf die Gemeinde ankommen wozu man angehört. Wozu Rom ein Heiliger Stadt sein soll weiß ich zwar nicht aber mit der Wahrheit und rechtschaffenheit wären die dort vielleicht in der Lage etwas zu reißen. Hier gibt es nach allem anschein sehr viele Menschen unter Dämonen und Teufelssöhnen. Doch die wenigen rechtschaffenen scheint es hier ebenfalls zu geben, ob sie erst durch reue auf mich aufmerksam worden ? Naja, wie dem auch sei meine Vorstellung ist Im Namen Des Vater´s ( Haci Mohammed, Mehmet Ögüt), Im Namen des Sohnes (Hakan Ögüt) und Im Namen des Heiligen Geistes(Taner Ögüt). Die Heilige Jungfrau Maria(Süheyla Ögüt). Ich denke viele die mir in die Augen schauen wissen genauer wer ich tatsächlich bin doch die sind dazu nicht befugt mir dies zu verraten. Es könnte sein die sind nicht einverstanden mit ihrer Schicksal und suchen wie empfohlen nach einem anderen Gott. Ein Goldenes Kalb würde euch da vielleicht weiterbringen mit Atatürk oder der Sonne könnt ihr auch mal versuchen. Da halte ich die Gemeinden, die sich vor Kreuz und dem Gekreuzigten niederknien eher für mein Volk. Amejn

 

Im Namen Allah´s, des Allerbarmers, des Barmherzigen
Sure 4, Vers 136
„Ihr Gläubigen! Glaubt an Gott und seinen Gesandten und an die Schrift, die er auf seinen Gesandten herabgeschickt hat, und an die Schrift, die er schon (früher) herabgeschickt hat! Wer an Gott, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten und den jüngsten Tag nicht glaubt, ist (damit vom rechten Weg) weit abgeirrt.“
Neben der Eigenverantwortung steht die Verantwortung für andere: Jeder Gläubige ist verpflichtet, zu „gebieten, was recht ist“ und zu „verbieten, was verwerflich ist.
 Der koranischen Offenbarung zufolge ist die Verehrung anderer Gottheiten neben Gott die einzige Sünde, die unter keinen Umständen vergeben wird.
„Gott vergibt nicht, daß man ihm (andere Götter) beigesellt. Was darunter liegt, (d. h. die weniger schweren Sünden) vergibt er, wem er (es vergeben) will. Und wenn einer (dem einen) Gott (andere Götter) beigesellt, ist er (damit vom rechten Weg) weit abgeirrt.“ 4:116;4:48,31:13
Wessen Schöpfung sind wir und wem gebürt alle respekt, ehre, liebe und hochachtung. 
Da wir nun von der Liebe schreiben vom Sex oder einer Gegenleistung wegen der Schöpfung kann nicht die Rede sein. Doch mit Glaube, Gehorsam damit nicht genug mit dementsprechenden Wirken und Taten würde man vielleicht bei so vielen Milliarden viel mehr als die angegebenen Zahlen von 144,000 oder 592,000 tausend erreichen. Davon bin ich überzeugt. Es geht hier nicht mehr um das Auserwählte Volk sondern um die gesamte Menschheit. Falls die Originalen Auflagen der Heiligen Bücher nicht nachzuforschen ist muss sich jeder mit dem Koran zufrieden geben oder sich wegen seiner Schicksal mit dem er nicht zufrieden ist einen anderen G-tt suche. Leider ! 

Meine Knechte und Mägde,

 

Ich weiß ich habe sehr wenige von euch. 

Ehrlich gesagt glaube ich selber nicht daran

G-tt zu sein obwohl ich darauf bestehe Ruhul 

Kuddüs zu sein, denn nach meiner Erkenntniss

muss mein Identität erst noch Offenbart werden.

Ohne das Sie offenbart ist kann niemand etwas wissen.

Doch auch durch raten und ahnen ist es möglich richtig zu liegen.

Mit Weißheit und Konzentration kommt man der Sache schon näher.

Es ist alles möglich und ich habe sehr wohl eine Schlüsselrolle.

Meinen Vater und seinen Sohn werde ich genauso wenig im Stich lassen

als die Rest der gesandten. Doch das Drecksreich hier schein unter meinem 

niveau zu sein. Ich muss vom Himmelreich aus tätig werden, dort meinen Platz

einnehmen. Von hier aus scheint dies bei so vielen gemeinden und konfessionen

unmöglich zu sein. Wenn man die einen gerechten wenigstens hätte aussortieren können.

Das Problem ist, es steht alles geschrieben doch es tut sich nicht.

Wenn es aber darum geht die Geheimnisse zu entschlüßeln obwohl

Sie für G-tt, geheiligt werde sein name bestimmt ist sind alle an der

Arbeit und sind sich darin sicher. An seinem Tag wird keiner mehr freude

haben als Ich. Die Barmherzigkeit und Gnade G-ttes übertrifft die von alles

auch die von dem Vater seiner Sohn gegenüber. Das müssen erst einmal

alle Juden und Christen an sich binden. Nur G-tt kann die Sünden vergeben. Amejn

 

Das G-ttes Haus der Tempel ist müßte uns jedem klar sein, Kirche und der Moschee ist

in diesem fall die Häuser des Vaters und des Sohnes. Die neue Moschee an der Venloerstr.

ist zwar noch lange nicht fertig aber auf alle fälle sie hat seinen zweck erfüllt. 

Sich nur an die Guten und Positiven sachen erinnern hilft in meinem Fall sehr.

Wären da nicht die Geschwistern, Verwandten, Nachbarn und Freunden hätte ich

an Vater und Mutter und auch an andere nichts dranzusetzen. Naja, der Tag an dem 

alles offen auf den Tisch gelegt wird steht G-tt sei dank kurz bevor. Kürzer denn je zuvor würde ich

sagen, nicht wahr ? 

 

Es gibt nur einen G-tt, G-tt ist nicht Vater und hat auch keinen Sohn. Klar ist auch seine Knechte sind ihm Lieber als seine Engel.Im Namen des Vaters und des Sohnes wo die ja beide gelästertwerden dürfen, frage ich mich nur warum oder weshalb ?Etwa dafür was Sie mir angetan, wie sie mit mir gehandelt haben oderwie Sie die Heiligen Bücher interpretiert und daran geglaubt haben.Oder doch dafür weil sie sich lebendig beguben und bloß zusehenwie alles weiter seinen lauf nimmt und nichts mehr dagegen unternommenwird. Da Scheinen wohl welche Angst um ihre Plätze zu haben falls anderedazustoßen. Ich befürchte dies alles wird nur von möchte gerne Mohammedanerngeplant. Die wahren Gläubigen egal ob durch die Gemeinde von Mohammed, Jesusoder Moses sind gefragt. Was soll ich mit einem Handvollhaufen Idioten, die denken alleine etwas reißen zu können. Also von der Familie, Verwandtschaft oder Freundschaftskreisist absolut nichts zu erwarten. Vor ihnen sollte man sich sogar in acht nehmen und aufpassendas sie bei dir nicht einbrechen und dich entführen. Nun soviel zum Thema für möchte gernegläubige G-ttesfürchtige. Ich glaube da die Mutter Erde für uns Menschen erschaffen wurde diesuns alle einwenig betrifft. Mit gib mir 20 du kriegst 200 kommt keiner an mir vorbei. Auf sowaskann ich ruhig drauf verzichten. Ich frage mich hat der Herr unser Gott der Einzig ist sowas wieeinen Mauer nötig ? Es wird nicht ewig dauern, ich spüre es. Alle die an ein G-tt glaube glauben werden erfahren und wissen wer dieser eine G-tt ist !!! 

Die Beerdiung meines Vater´s in Türkei/Malatya. Wie aus dem nichts wird es wohl nicht gewesen sein das er einer Gemeinschaft erscheint, die ihn darauf ansprechen das er Tod sei und er behauptet nein ich lebe noch, da ihr seht es doch. Ich weiß noch wie er fragte als ich ihm das Essen überreichte, nämlich das Fisch. Den von der Gekreuzigten der Körper ist das Brot und sein Blut ist das Wein. Er tauft mit Feuer und mit Licht doch er besitzt nur die Religiösen Kenntnisse von Jesus zudem sieht er ihn auch verdammt ähnlich aus, doch ich weiß nicht wie all die Bäume heißen und andere sachen werden mir womöglich genauso fremd sein. Doch um seines Liebe und Glaunbe willens da es sich um seine Vater geht oder vielleicht sogar besser ausgedrückt Schöpfers willens wenn es auch tatsächlich so ist bin ich der sich aus dem Himmelreich aus wo ich in Sicherheit war dazu breit erklärte mich zu opfern. Und es war durch mich Vollbracht. Wie können Propheten und ihre gefolgsleute und ihre Imamäten sich von der Wahrheit abwenden, das kann ich nicht verstehen und nachvollziehen schonmal garnicht. 

Ich kann mit aller zuversicht sagen ich bin nicht der Vater den mein Erstgeborener kann nicht Jesus sein.Ich bin auch nicht Jesus aber es stimmt ich ward bei ihm, die Kreuzigung ist sicher ein Beweis genug.Ich bin der Heilige Geist, vielleicht könnte ich mit meinem Vater auch gesprochen haben noch während ich bei meinem Mutters Bäuchelein war. Ahmet Ögütcü und all die anderen die mit ihm die einer Meinung sind können noch lange darauf warten mich als Schöpfer auftretten zu sehen. G-ttes Geist der Wahrheit mit all seinen Eigenschaften und dem Namen Kuddüs, das sagt schon alles. G-tt sei Dank. Hiermit wünsche ich mir die an euch Verliehene Macht und Wissen soll mit euch Ungläubigen Verschwinden aus der Welt. Amejn.

 

 

 

Spaß beiseite, aus wem bestehen jetzt die einzigen also die Einzelgänger und wieviele Gruppen gibt es die sich gepart haben. Davon abgesehen sind die Geheimnisse vom Herrn veröffentlicht. Die Mörder meines Vater´s sollen mir sowohl auf Erden wie auch im Himmel büßen, Amejn.

Ansonsten wüßte ich nicht was bis zum Jüngsten Tag nicht abzuwarten sei, ich hoffe nur das nicht ich als König richten werde denn von Miliarden nur 144,000 oder 596,000 wäre garnicht meine Art. Die Sonne kann euch ja mal in der Hölle besuchen kommen. Ob der Mond deshalb zur Asche wurde. Es ward gut  mit dem Licht doch irgendwann gehen die Lichter aus meint ihr nicht. Ob das wort Licht bei ihm bis in alle ewigkeit bestehen bleibt oder wird die schöpfung auch als Licht  den Tod kosten. 

Meine Mägde und meine Knechte, muahahahaha.

Propheten haben gelitten, die gerechten leiden

unter euch ungläubigen. Vater der Propheten und

die Engel sind alle am Leiden und Sündigen.

Doch wem gegenüber haben sie sich gesündigt ?

Inwieweit ist Vergebung möglich ?

Was sagen uns die Offenbarungen die für uns

und unseren Kindern gültigkeit haben das wir

sie tun und uns dementsprechend erziehen ?

Niemand aus meiner Familie oder Verwandschaft

würde sich für G-tt halten aber von ihrer Heiligkeit,

Glaube und Auserwählung scheinen sie überzeugt 

zu sein. Erpressung mit leid und kummer kann ich 

noch nachvollziehen, verzweifelung und einsamkeit

machen es möglich. Ich fühle mich angesprochen

und behaupte ich sei der Vater der kam ohne von

einer Frau geboren worden zu sein. Ich fühle mich

angesprochen Ruhul Kuddüs zu sein da ich gekreuzigt

worden bin. Ich selber halte mich für eine Schöpfung der 

das Licht Gottes ist, zuerst war das Wort, das Wort war bei G-tt und das

Word ward Licht und es wurd Licht. Damit nichts falsch 

verstanden oder interpretiert wird. Ich kann mich auch täuschen

doch dann denke ich eher zur meinem Gunsten.

Im schlimmsten Fall würde ich bis in alle Ewigkeit mit Luzifer

in der Hölle Joints rauchen und  Wein trinken doch 

die Barmherzigkeit und Gnade meines Schöpfers, G-ttes Geist

umfaßt die Unendlichkeit. Seinem vollkommenen Geist kann er

seinen namen entweder als Belohnung gegeben haben oder ihn zur

Schutz zu nehmen. Doch warum kann all die Lästerungen vergeben werden

sowohl an den Vater als auch an den Sohn aber nicht an den Heiligen Geist.

Ist da etwa Shirk im Spiel ? Eifriger G-tt wird seine Namen mit Eifersucht in Schutz nehmen, beschützen und reinwaschen. Engels sind auch nicht als Fleisch und Blut und sie Sündigen nicht aber die Mutter Erde braucht einen Hirten und Boten sowohl auf Erden als auch zwischen Erde und Himmelreich. Es wird nicht nach Wunsch verlaufen aber eins werden wir alle erfahren wer unser G-tt, der einzige der auswählt und sendet ist. Macht euch lieber darauf gefaßt und bereitet euch vor. Es könnte unsere letzte gelegenheit werden um doch etwas Gutes fürs jenseits zu tun. Ich bin der Heilige Geist der die Thora mit der Lehre von Jesus an die Ganze Nationen und Völker der Erde beschleunigt habe, von mir hat auch Johannes der Täufer berichtet. G-tt sendet, fehlt aus und tauft mit seinem Heiligen Geist oder mit Feuer. Die Boten und Geschöpfe sind sein Werk. Geheiligt werde sein Name. Amejn

Ob Noah, Abraham, Moses, Jesus oder Mohammed. Mehdi wird von Habibullah als der Imam der Islamisten angesehen. Vater hat sich damals vor dem Tod gefürchtet doch hätte sich um seinen Sohn zu schützen fast kreuzigen lassen, Vater´s Schutzengel im Himmelreich hat sich für Gottes Knecht eingesetzt damit sein Sohn nicht gekreuzigt wird. Wie nun die Gnade und Barmherzigkeit G-ttes seiner Geschöpfen gegenüber wird die er mit namen gerufen hat, als freund und liebster ansprach. Oder hat sich G-tt mit einem seiner Knechten in verbindung gesetzt damit dieser seine Magd von abtreibung abhält und G-tt zur Welt kommt und in einer Familie als Jüngster Sohn sich erniedriegt, leidet und nicht mehr weiterkommt doch an seiner Jüngsten Tag keineswegs zweifelt. Die Lästerung des Heiligen Geistes wird weder auf der Erde noch im Jenseits vergebung finden. Die Gemeinde Christi sollte im namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, Vater und Sohn haben sich garnicht mehr Lieb. Der Heilige Geist wird nicht anerkannt damit nicht genug auch gefoltert körperlich als auch seelisch. Ich wüßte gerne wer von sich nun behaupten kann sich erniedrigt zu haben außer dem Vater und seinem Heiligen Geist oder dem Heiligen Geist und seinem Vater ? Vater und Sohn sind doppelt doch der Heilige Geist ist Einzig, stimmt´s oder hab ich recht ? Euch ist gegeben die Macht im Himmel und auf Erde, ihr und euer Vater seit eins in euch. Doch weder ihr noch euer Vater seid dem überlegen der sich seinem Schöpfer gewidmet hat. Ich erwecke den Eindruck nicht mich nach einem der Propheten nach zu verhalten, meine sünden und fehlverhalten sind viel doch ich habe auch nie behauptet alles unter kontrolle zu haben. Doch in meiner Not und Wucht als ich beschimpfte und schrie seid ihr mir umso dämlicher entgegengekommen. Das wird sich befürchte ich gerade weil der Betroffene der Heilige Geist nicht auszahlen. Deshalb kann ich euch nur empfehlen bettet pfleht in Gemeinschaft mit eurem Herrn, ob Moses, Jesus oder Mohammed damit der Anfang und das Ende wo weder Väter noch Söhne existierten euch vergibt und mich als einen normalen gläubigen offenbart der einigermaßen einen Gesunden Menschenverstand besitzt und nicht als den Heiligen Geist. Doch nach all dem was ich erfahren habe kann ich nur der Heilige Geist sein. Amejn

Sollte ich mich nicht in meinen Gefühlen täuschen ist das Taufen mit dem Heiligen Geist etwas für Ungläubige und Weicheier. Als Gläubiger der auch rechtschaffen ist brauche ich keine Gemeinschaft oder Lehrer wo sie ja alle ohnehin nur dazu gedient haben meinen Weg zu bereiten. Das Licht und das Wort ist im moment nur einer auf der Erde. Nämlich ich da ich der Einzige bin der von den rechtschaffenen ist. Nun müßte ich nur noch so handeln und das aller wichtigste anfangen zu beten. Mein Weg ist nicht die der Mehdi und Mesih. Meine Linie ist die der sich zur Liebe seiner Vater gegenüber sich am Kreuz opferte damit das geschriebene auch vollbracht ward. Es ist eine Ehre und etwas erfreuliches sich um Heilige Schriften willens am Kreuz zu opfern. Doch schade das Heilige Jungfrau und Heilige Baby nicht meinen Glück teilen. Ein bißchen neid und eifersucht spüre ich oder haben sie nur die Kontrolle an  Judas Iskariot, Barabas und Simon Kyrene fokusiernende verloren ? Also wenn mit antichrist und nächstenliebe die Propheten eins gemeinsam erhalten haben von ihrem Herrn, dem G-tt der einzig ist dann würde ich davon mehr spüren wollen ob in form einer Warnung der Antimacht kommt oder G-tt weißt es sicher am besten, du bist der richtige für das Posten am Kreuz. Doch euch undankbaren verrätern können wir alles zutrauen nur nicht sowas. Amejn

Die Schöpfung

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 

 

Nun kommt die Stelle wo ich betroffen werde.

 

Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht. Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.

 

Der Gekreuzigte war niemand anderes als das Licht an dem keine Fehlern und Mängeln zu erkennen ist, natürlich im Geist. Die Gedanken und das Herz spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Wenn ihr weniger Fehlverhalten auszuweisen habt und weniger Sünde begangen habt dann Bravo, respekt. Von eurer Knechtschaft eurem Herrn dem Gott der Einzig ist gegenüber seit ihr wohl überzeugt.  Ich wüsste nämlich nicht das Private meinungen und Interpretationen von Bedeutung sind oder hätten wir doch darauf Aufbauen sollen ? Einen wie Jesus wird es wohl ein weiteres mal nicht geben, jemanden der dazu bereit ist sich vom Himmelreich für ihn zu Opfern ebenfalls nicht. Doch zwei werden´s nochmal erwischen aber wessen Schicksale ist dies und wird es diesmal auch um Vergebung handeln und um Vollendung ? Der der gekommen war als Licht ist eingereicht worden von einem Licht. Wessen Licht sich wohl durchsetzen wird ? Eine Rivalität zwischen der Verschiedenen Gemeinden der Heiligen Büchern scheint einen sinn zu ergeben aber nicht untereinander. Doch mit Verrat und Feindschaft möchten wir die Gesandten und auch die Gemeinden nicht ineinander geraten sehen. Die Macht die an euch vergeben ist für euch, noch mehr Verantwortung möchte ich nicht haben. Die Geheimnisse inder ich Betroffen bin für mich, das geht niemanden etwas an. Es sei denn ihr haltet euch für Götter was das Tür zur ewigen Hölle bedeuten würde. Also Achtung und Vorsicht ist angesagt. Denn es gibt auch einen Tag der Verabrechnung. Amejn

Vesvese veren Seytanlar, Insanlardan ve Cinlerden olusuyor. Sevmedigi, Düsman oldugu kisiler 

olarak elciler, resuller, peygamberler geciyor. Allahu Teala müjdeliyor, Mohammed´e Inanin, Ona Iman edin. Ondan önce indirilenlere, meleklere,  kitaplara, ahiret gününe, kadere hayir ve serrin bir olan Rabbinizdan olduguna teslim olun. Cebarile düsmanlik etmeyin. Hadislerde ise Bana Sirk kosmadikca, kul hakkina tecavüz etmedikce sizi affederim buyuruyor. Incil ve Tevrat bir bütün oldugu halde, biri Isa Mesih´i diger Üzeyr´i Allahu Teala´nin Evladi diye kabul etmis, Allahin c.c. sevgili kulu teblig ediyor, uyarip ikaz ediyor. Ne Musa´yi gördüm, ne Isa´yi, nede Mohammed´i ibadetlerine ise yine taniklik etmedim. Mohammedi Kuran´dan, Isa´yi Incil´den, Musa´yi ise Tevrat´tan taniyorum. Kutsal Kitaplar iman etmeye, dürüst insan olmaya, rabbine kullek etmeye yetmiyprsa. Hadisler´de fayda etmez. Alemlere Gönderilen Bir Nur Var Mutlaka, Gecenin Nuru Ay ama Alemlere Gönderilen Birde Isik var, Gündüzün Isigi, Günes. Musa ile Isa Yahudilere gönderildi, bu kadar Hiristiyan ve bu Hiristiyanlik nerden cikti diyorlar, onlara söyleyin ki sizi Kutsal Ruhu ile senelerdir Vaftiz eden kiliktan kiliga koyup degisik diller konusmaniza sebeb olan tabi bu imkani Isa Mesih gibi ögretmeniz olmadigi ve Havarilerden biride olmadiginiz icin nasil degerlendirip ne anlamda kullandiginizi kabul etmek zorunda kalacaginiz gün hersey daha kolay anlasilir bir hal alir. Evvelallah

Allahu Teala peygamberlere, meleklere düşmanlık edenlerin düşmandır.
Yahudiler Yakup soyundan türemiş, Yakub Peygamberin oğullarının yaptıkları
ortada veya yaptıkları yapacaklarının kanıtıdır, ne Yakuba nede Yusufa yapmadıklarını bırakmamışlar, ne mal
oldukları açıkcası belli, hatta soyları eşliginde bas bas bagırıyorlar, kıçlarını yırtarcasına haykırıyorlar.
Aşırı zalim, aşırı azgın diye bunlara denir işte, birde sözde iman ehli oluyorlar.
O iki Peygamber dışında tabi birde ufaklıkları Benjamin hariç Allahu Teala hepsinin Belasını versin!
Ama bu 3 şahisin bu alemde onlardan beter olmadıgı ne malum, zamanında salih olanlar simdi yine salih olacaklarına dair
bir delil mi ?

Allahu Teala vaadinden vazgececek degildir, bunlar Rabbin Kutsal Ruhunuda inkar ederler mutlaka,
Meryem Annaya iftira ettikleri gibi, Peygamberleri öldürdükleri ve Elcileri zorda bıraktıkları gibi.
Oysa bütün bunlardan yine bir Peygamber yüzlerce sene önce haber vermişti, uyarmisti, ikaz etmisti.
Öyle sanıyorum kendisi ibrani idi.

Ama üc, bes tane´de dahi olsa belki 144.000 tane, carmıha gerilmiş kuzunun kanı hatiri, hürmetine ile temize cıkacak
olanlar mevzubais, bunun altını Kuran´da ciziyor, pek azi müstesna cogu imana gelmezler, tabi bunlarda o bes para etmez
10 Oğul´un ve bunların 4 ecdadından sonra gelenlerden olur. Secilmiş ırktanda kurtulanlar olur Allahu Teala´nın izni ile!

Hani Az olsun, öz olsun diye bir değim vardır ya bunlarda sonunda az olacak ama degerli olacak gibi!
Artık Cehennemde, ölüler diyarinda yer mi yok, birde kendileri gibi bir Yahudi Kadından olan Meryem Oglu
Isa Mesih´in Ümmeti var veya bütün Insanlara gönderilmiş Muhammed´in ümmeti, kim Bilir belki onlara tabi
olurlar ama onlarında üstesinden gelirlerse hic şaşmam.


Nedense büyük Kralın gelecegi ana kadar hep serefsizlerin, hainlerin, nankörlerin isleri rast gidecek gibi.
Ne demisler, biri 7´sinde ne ise 70´inde yine o, bunlarda bir Peygamber Ogulları Habil ile Kabil gibi, bir Peygamber
Agabeyleri örenkleri vardır mutlaka ama nihayetinde hepsini toplasan ne bir Adam eder nede beş Kuruş!


Ama üzülmesinler, ağlayıp, zırlamasınlar kendileri gibi aşağılık maymunlar toplulugu bayağı bi coğunlukta, hatta almış
başını gidiyor!

Allahu Teala Tevrat´ta Ben Kutsalim Buyuruyor, Sizde Kutal Olun Diye Mesaj gönderiyor, sectigi, büyük Peygamber kildigi kulu Musa ile.Ümmeti Mohammed Tevrat Degistirildi, Bizim Allah c.c. gibi Kutsal Olmamiz ne Haddimize,Biz Ancak Lanetli Olabiliriz calismalarimiz, cabalarimiz Allaha c.c. Kullugumuz  bu yöndedir hareketi, mantigi ile olsa gerek.Isa Mesih, ögretileri,  tebligi, Kutsal Vaftiz olayi, üstelik Onu dogrulayan yolunu hazirlayan Yahya Peygamber, biri Esenlik icinde digeri Selamet´te.Ümmeti Mohammed ondanda habersiz, bilmiyor, inanmiyor daha dogrusu kabullenemiyor. Üstelik bu son zamanda ya$ananlardan sonra.Eh senelerdir kim bilir neler yaptilar neler, orda burda prtaligi birbirine karistirdiktan sonra kolay degil tabi ki. Aceleci olduklari her hallerinden belli oysa benim bi acelem felanda yok, ahiret´te kadar vaktimiz var Allaha Sükür. Isin asil ilginc yani artik ne hikmet ise Bütün bu uyaricilar ve ikazcilar hep Ümmeti Mohammed´in icinde toplanmis, Kurani Kerim´de süphe yok ama ibadetler, sünnetler, hadisler Kurani Kerim ile Bir mi, yoksa Tevrat ile, Zebur ile, Incil ile mi Bir. Tabi bide Kutsal Ruh gercegi var. Sanirim kendilerine inenden süphe icindeler, zamaninda teblig ettikleri yasalari, kanunlari Allah c.c. Korkusundan, Rabbin mucize vasitasi ile teblig etmeyi basarmislar.Kuran´in deyimi ile Allahu Teala Evlad edinmedigine, eh haliyla Baba´da olmadigina, en güzel isimlerin ise Onun olduguna göre ve Ismini, Birligini tüm kiskancligi ile koruyacagi Vaadi Hakk oldugu icin,  casuslarla, kilik degistirenlerle, yalancilarla cevrili bu ortamdan kurtulusu ancak ahiret gününden sonra gerceklesecegine inaniyorum. Beni Kullanip Hiristiyanlara, Yahudilere oyun oynayan zarara ugratmak isteyen Seytanlasmis Insanlardan dikkatle uzak durun, hepsi Isa Mesih´in gücüne sahip sanki.

Dafür das euch die Macht im Himmel und auf Erde verliehen ist und sowohl der Vater als auch der Heilige Geist sich um den Kreuz noch während sie im Himmelreich waren austricksten und Jesus retteten würde ich sagen wir machen bis zum Jüngsten Tag so weiter wie bisher. Ich bin gespannt wie Machtvoll und Mächtig die Kräftigen und Mächtigen mir gegenüber sein werden, trotz dem schutz Allah´s  c.c. !  Ruhul Kuddüs hätte mich jemand nicht allzulange noch vor 5 jahren darauf angesprochen würde ich ihn wohl für verrückt halten aber wenn Engel und Teufel Menschengestalt annehmen können dann müßte dies der Heilige Geist erst recht vollbringen können.

: “Allahu teala, insanların ruhlarını ölümleri sırasında, ölmeyenlerin ruhlarını da uykuları sırasında alır. Hakkında ölüm hükmü verdiği ruhu tutar, vermediği ruhu ise belirli bir süreye kadar salıverir. Muhakkak ki bunda, düşünen kimseler için alınacak ibretler vardır” (Zümer, 39/42). 

 

Allahu Teala´nin birakin Yahudisini, Hiristiyanini, Ateistini, Seytani bile Kiyamete kadar izin ile müjdeledigini okuyoruz.

 

"Biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık
 Bunlar, aldatmak maksadıyla birbirlerine yaldızlı sözler vahyederler 
"( el-En'am, 6/112

“Allah böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahiy etti
” (Fussilet, 41/12
)

Im Namen Allahs,
des Allerbarmers,

des Barmherzigen.

 

Über Moses wird im Islam berichtet das während er die Thora empfing den Wunsch hatte Gott zu sehen, 

 

Kur’ân’da İsrailoğullarının “Allah’ı açıktan görmedikçe inanmayız” demeleri zikredilir. Hz. Musa’nın (a.s) Allahu Tealayı görme isteği ise, Allah’ın (c.c) tecellisine bile dayanamayacak bir boyutta gerçekleşir. Bununla beraber, Hz. İbrahim’in (a.s), “Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?” talebine, önce “yoksa inanmadın mı?” denilmiştir. Hz. İbrahim’in (a.s) “kalbim mutmain olsun diye” karşılık vermesinden sonra ise, denileni yapması istenmiştir: “Dört kuş tut, bu kuşları kendine alıştır, akabinde onları kesip her dağın başına birer parça koy, sonra da onları çağır. O zaman, koşa koşa sana geleceklerdir” (Bakara, 2/260). 

 

İmanın esası gayba iman etmektir. Gayb yok olan değil var olduğu halde görülemeyendir. Çok şey var ki onları görmediğimiz halde kabul ediyoruz. Var olduklarını çeşitli kanıt işaret ve belirtilerden anlıyoruz. İşte Yüce Yaratıcımız melekler akıl ruh görmeden kabul ettiğimiz varlıklardır. Tabi bide kimsenin kavrayamadigi Kutsal Ruh vardir, Kutsal Vaftiz vardir. Allahu

Teala Kutsaldir, sizinde Kutsal olmanizi diler. Amejn.

 

Giden gitmistir, Rabbine dönmüstür. Rabbin Kelami ile ölüleri dirilten varsa lanetleyenlerde vardir. Herkesin kalkacagi, ahiret günü hakkiyla hesap verecegi güne iman, insanoglunun icini rahatlatiyor. 

 

Im Namen Allahs,
des Allerbarmers,

des Barmherzigen.

 

Tanrı insanlığı Nuh Tufan'ı aracılığıyla cezalandırır. Hayatta kalanların soyu, daha sonra "dünyaya dağılın" buyruğunu çiğneyip Babil Kulesi'ni inşa ederek yeniden Tanrı'ya isyan eder. Ve Tanrı orada onların dillerini karıştırır.

İlerleyen zaman boyunca dünyaya dağılan uluslar, Tanrı'dan uzak ve habersiz olarak yaşarlar. O zaman Tanrı, İbrahim'i seçti ve onu çağırdı.

Tanrı, "Bütün uluslar sende kutsanacaktır" vaadi ile bütün uluslara kurtuluş getireceğini müjdeliyordu. İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundan gelen Yakup (İsrail) ve ailesi, ilerleyen zaman içerisinde ülkede olan kıtlık sorunu yüzünden Mısır'a yerleşirler. Yakup'un soyu, İsrail adıyla anılmaya başlar.

Tanrı tek bir adamdan oluşturduğu bu ulus aracılığıyla bütün dünyayı bereketleyecekti.

 

"Mısırlılar'a ne yaptığımı, sizi kartal kanatları üzerinde taşıdığımı, nasıl buraya, kendime getirdiğimi gördünüz. Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde benim seçkin halkım olacaksınız. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Bana kâhinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız." (Çıkış 19:4-6)

 

Im Namen des Vatersdes Sohnes und des Heiligen Geistes ???

Jeder Jude oder Jüdin würde sich da fragen, wie bitte ?

Doch es ist ein Teil des Glaubenbekenntniss um Christ zu sein.

 

Im Namen Allahs,
des Allerbarmers,

des Barmherzigen.

 

Gottes geheimnisse, Vater ist er nicht doch wir sollen unsere Väter ehren. Geist oder Engel ist er auch nicht doch es ist gut an die zu Glauben. Wichtig sind auch seine Heiligen Bücher und die Glaube an seine auserwählte Propheten, seinem Jüngsten Tag und seinem Schicksal, ob Gutes oder Schlechtes.

 

Amejn.

 


 


Rahman Rahim Allah’ın adıyla
1-2-3 Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır.
4 Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.
5-6 Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.

Evvela Herkesi Hiristiyan´da olsa, Mecusi´de olsa, Müslümanda olsa evet Ataistlerde buna dahil herkesin Hakkina, Malina, Canina Saygi duymaya cagiriyor Allahu Tealanin böylelerini Islah etmesini ummuyorum. Insallah Kafirler Yüzünden Onlara Hayir Duada bulunmamdan Ötürü Günaha Girmem Cünkü kendi kendime yaptiklarim bana Günah olarak yeterde artar.

Allahu Teala Birdir Teki Sever Eger Iki Islam Ordusu Kuracaksaniz Elbette Sadece Birinden Razi Olacaktir.

Vahye dayanan tüm Dinleri Hernekadar eksik, degistirilmis ve Hurafelerle, Bidatlarla doldurulmus olsada hakk Din olarak görmeye mecburuz, nitekim Allahu Zül-Celal Nurumu Tamamlayacagim diye Buyuruyor, Hernekadar Kafirler buna engel olmaya calissada.

Isa Mesih Müjdeliyor, Baba diye Hitap ettigi Allahu Teala Bir Kadindan dogumadigi halde Yeryüzüne Inecek, Onu Görürseniz Ona Secde Edin Emrini Veriyor.
Acaba o An yasandi mi ve Secde edenlerin sayisi kac oldu?

Allahu Teala buyuruyor ve bildiriyor, Ben Isa Mesihi Ruhul Kuddüs ile destekledim, onu Carmiha gerdirmedim carmiha gerilen ona benzer bir sekilde göründü.

Islam´dan Maksat Bir Olan Allahu Tealaya Kulluk ve Vahye Dayanan Kaleme Alinmis Kutsal Kelamlara Iman Ise Kuranda Gectigi Gibi Sadece Dört Kitap Olmadigi Kanatindeyim.

Adem a.s´dan baska bir Kadindan dogmadan Dünya´ya gelen birtek kisi bile aklima gelmiyor tabi eger Carmiha gerilen Gökten inmedi ise, diyelim ki indi o halde Carmiha gerildigi sira Baba Onlari Affet onlar ne yaptiklarini bilmiyorlar ve Baba beni neden dolayi terkettin diye haykirmasinin anlami ne ve bunlar ne kadar güvenilir?

Allahu Teala Buyuruyor ben seni (Mohammede) senden önce ki Tevrati, Zeburu ve Incili dogrulayici olarak gönderdim, Bunlardan Süphe etmenin ve bu Ümmetleri gecersiz kilmanin bir anlami yok. Eger Imkaniniz varsa Yapici Olmali, düzeltmeli, kolaylastirmalisiniz.

Isa Mesihin Kuran ile Amel Edecegi Kuran Ile Hükmedecegi Önce Kendi Kitabina kendi Ögretisine Aykiri.

Hadi Diyelim O Ümmet Edinmedi, Israil Oglularina Gönderilen Örnek Bir Elciydi, Iki Milyar Hiristiyan kendi kendine bir Cemaat mi Kurdu ?

Tevrati, Zeburu, Incili Hafife Aldiginiz Gibi Kutsal Ruhu, Defalarca Vaftiz Oldugunuz Halde Kutsal Ruhun Vaftizinide Hafife Aliyorsunuz Beyler.

Isa Mesih, Nazirali Isa Yahudilere Cobanlik Edecek ise eger, Hiristiyanlik Basibos kalmayacaktir. Mehdi, Ümmeti Mohammed ile Yapsin Yapacagini, Havariler, Kesisler, Rahibler Kurani Kerimde Hicte Inkar Edilmemis.

12 Milyon Yahudiye fena odaklanmissiniz, 2 Milyar Hiristiyani iyice bastan cikariyorsunuz, 1,5 Milyar Müslümani ise Deccal Mesih´lerin fitnesi ile ic ice yaptiniz.

Bütün bu olanlari geriye almak, düzeltmek, telafi etmek tüm faliyetiniz ve emeginiz karsinda mümkün olmasada Gönüllü bir Kisi var, Allaha Sükür Iki Yüzlü Sahtekarlara, Dolandiricilara, Hirsizlara Ihtiyacim Yok, Onlar Yanimda´da Bulunmayacaklar.

Temel Olarak Sizleri Iki Gruba Ayirabiliriz, Türkiye´yi Hallettiniz, Simdi Sadece Temsilcisi Oldugunuz Kuran Ehlini degil Tüm Insanlara Mussalat Oldunuz.
Sayin Türk Hakli, Artik Cerkesi, Türkü, Lazi, Kürdü herkimseniz.

Umarim Türkiye´den Daha Basarili Olursunuz, Türkiyenin Hali Ortada, Kirk Yilin Basinda Caliskan, Cesur Bir Basbakaniniz Geldi Onuda Elinizden Gelse Kovacaksiniz. Adam Layik Türkiye Layik Ülke Diye Kendinden Geciyor Adami Dindar, Yobaz Diye Damgaliyorlar. Cahilligin Bu Kadarina Pes Yani.

Ben Taner Süphesiz Kendi Ailemin, Akrabalarimin, Komsularimin ve Türk ile Kürt Halkinin Kurbani Oldum. Ama Özellikle Türklerin. Fakat Sorun Degil, Derdi Veren Allah c.c. Dermanida Verir. Bunda Sükürler Olsun. Iyi Günde Kötü Günde Rabbim Allah´dir, Sübhanehu Teala.

Allahu Teala, Baba degildir. Isa Mesih kendini, Babasini Allah diye Tanimliyor Israrla bunun üzerinde duruyorsa
Bu Yüzden Sperme Hirsizligi, Servet Hirsizligi, Her Cesit Zulüm ve Haksizliga Basvuruyorsa Ahiret Günü Yakasina Yapisacak Magdurlari Düsünsün.

Peki, Günümüz Itibari Ile Ruhul Kuddüs Yani Ona Yardimci Tayin Edilen Birzamanlar Elinden Geldigi Kadar Dünyada Bize Babalik Eden Kisi ise, Mehdi ile Mesih beraberinde Hareket ediyorsa. Hangi Kitaba Göre Ibadet Edip Hangi Cemaati Temsil Ediyorlar. Biri Müslümanlarin Son Imami Diye Geciyor Yani Cobani, Digeri Yahudilerin Cobani Olarak.

Kaldi Hiristiyanlik, Peygamberden kendi deyimleri ile Oguldan Yoksun Kaldilar. Babalari ne Mehdi´den Vazgeciyor nede Mesih´den.
Acaba Niyetleri Ne, Neyin Pesindeler ?

Isa Mesih Gibi Marifetimiz, Hünerimiz Yok ki Iclerinden Gecenleri Ögrenelim.

Birtek Allah c.c vardir herseye Gücü yetendir, tekrar edebilirim Dünya´da eger bir Kisi bunu iddia edecek ise, bu ne Mesih olabilir, nede Mesih´in Babasi.
Ahiret Gününe Kadar Bekleyin Görün. Dünya´ya Geliyor muymus, gelebiliyor muymus, gelmiste yangina mi atilmis, Uzaya mi Postalanmis, Yoksa Kendini Kücük düsürdügü yetmemis bide inancsiz kafirler tarafindan mi kücük düsürülmüs, hersey anlasilir. Yalniz Benim O Yüce Yaratan Oldugum Hasa Estagfirullah anlamina gelmesin bu. Eger Öyle ise´de zaten günün birinde acikliga kavusur.

Sadece sizden birinin olacak olma ihtimali oldukca Imkansiz. Hiristiyanlik Basiniza Vurmus olsa. Hani neden Kendimden Süphe ediyorum diye soracak olursaniz, Kendi Haline Yasayan, Kimseye bir Zarar Vermeyen Kisiye bu Kadar Yüklenmeniz ardinda bir Neden Olsa Gerek, Oda Görünen Ruhun Ilah Benim demesinden ileri geliyor diye Düsüncelere kapildigimdan. Tabi sadece bir ihtimal bu, buna karsilik ifrit diye alaya alinmam, dalga gecilmem beraberinde. Sadece bir düsünce iste.

Allah´dan bir dilegim var tabi, sizin gibi aile, akraba ve komsulardan tüm sonsuzluklara kadar kurtulup birdaha asla karsilasmamak gibi. Bunu ve dahasini O´nun Günü Olan Ahiret Meydaninda Konusuruz, görüsürüz, kararlastiririz.

O zamana Kadar Haram Yoldan elde edilen Servetlerle, Cocuklarla, San, Söhretlerle, Gencliklerle, Gününüzü Gün Edin Cünkü Buna Birdaha Sansiniz Olmayabilir.

Suda bir Gercek Ki Biz Sadece Allahu Tealanin Bildirdigi Kadarini Biliyoruz, Hos Bircogunu Sadece Okuyoruz, Anlamaktan Dahi Aciziz Ya Neyse.

Artik Zaman Sinsi Sinsi Planlarla Kumandayi Elinde Bulunduran Mehdinin Zamani, Onun Ögretilerine Ve Adaletine Bi Bakalim. Zenginlerle, Akrabalarla, Peygamberlerin Bir Kismi Ile, Kuranin Son Imami Oldugu Halde, Yahudilerin Cobani Mesih ile ve Hiristiyanlarla Nasil Bir Basari Saglayacaktir Veyahut Dünyanin Sonunu Nasil Getirecektir.

Hepsi Ve Dahasi Cok Yakinda, Ahiret Gününde !!!

Hepiniz Davetlisiniz !!!


Scheytanlar apacik düschmanlarinizdir, nefsinizde aynen öyle, Scheytan mi verdigi vesveselerle daha tehlikeli yoksa nefsiniz mi bilemem ama Scheytanlaschmisch Insanlarin hepsinden daha tehlikeli oldugu ortada cünkü sadece vesvese vermekle, ayip günah scheyler pesine düsmekle yetinmiyor imaninizi söküp aliyor öyle gidiyor, evet sonunda gitmek zorunda kaliyor cehennemin dibine tüm sonsuzluga kadar, acaba bunlarin kutsal olmaya ihtimali olduguna, peygamber olabileceklerine, Dürüst, güvenilir birileri olabilecegine bunlar gibisinden baschka kimler bir ihtimal veriyor ? Deccal Mesihlerden daha dogrusu Antichristlerden ve Soysuz Servet Avcilari basimiza cikaranlar acaba kimler ? Güvenecek baska Adam baska bir Topluluk bulamamislar, geri zekalilar ! Artik Baba mi, Ogulu mu yoksa Annasi mi kim ve kimler oluyorsa !

Alemleri Yoktan Var Eden Rabb, Gökleri ve Göklerdekini,  Okyanuslari ve icindekileri, alcak gönüllü Topragi ve Gök gürültülerini ve tabi bütün bunlarin arasinda var olanlari Yaradan Allahu Teala, Meryem Oglu Isa Mesih olmadigina göre, Allahin Kulu Abdullah´da olmayacagina göre geriye birtek Rabbin kendisi kaliyor ? Kutsal Ruh diye Insan olup kendini asagilayan, hani kendini carmiha gerdiren veya kendini sizin gibi Allahsiz Kitapsiz Kafirlerin eline teslim eden veya sizleri Nurumdan bir Nur ile, Kelamimdan bir Kelam ile Müjdeleyen, Imtihan eden Yaradan Ben miyim, yoksa Babam mi  ? O´nun gününde yani Ahiret´te Ruh ve Melekler saf saf dizildigi zaman belli olur. Nur Ümmeti Mohammed´e uzun süre Hizmet ettim, destek oldum. Mohammed Peygamberin Duasina Icabet Allahin Aslanindan Olma Hasana destege devam. Isa Mesih ve Babasina´da aynen full destek. Tabi esas hedef Kuddüs halki ve o sehir. Musa ile, Yakup ile, Ibrahim ile olan Antlasma. Bu Nur Tamamlanacak, isterse Kafirlerle birlikte elcilerde engel olmaya calis$in, bakalim Rabbin gücü karsisinda direnmek, karsi koymak kimin haddine imis ? Seytanin neden Seytan olduguna, ne diye lanetlendigine dikkat cekmekte fayda var. 

Im Namen Allah´s, des Gnädigen, des Barmherzigen.

 

3. Dem Vergeber der Sünde und Empfänger der Reue, dem Strengen in der Bestrafung, dem Besitzer der Gnadenfülle. Es gibt keinen Gott außer Ihm. Zu Ihm ist die Heimkehr.  (40)

 

An Adam und Eva gibt es nicht zu zweifeln, Noah, Abraham, Moses, Jesus und Mohammed sind

auch alle auserwählte, gesandte Gottes. Die Propheten gelten unserem eifrigen Gott dem Herrn als Liebster bzw. Liebster Sohn, Wort, Freund, Wunder oder auch als Vater der Menschensöhne, ihre aufgabe bestand darin zu Warnen und zu Predigen natürlich auch als Vorbild zu fungieren. Sie waren alle auf ihre Art ein Lehrer. Ich nehme sie alle an.

Doch werde ich auch angenommen, der Gekreuzigte auf den fast in allen Heiligen Bücher die offenbart wurden ausdrücklich hingewiesen wurde, seine identität in den sternen steht. Von millarden gläubigen als Jesus und wieder von millarden gläubigen als Judas oder Barrabas anerkannt wird ?

Bei uns läuft etwas ganz oben schief, seien es diese dogmatisch festgelegte schriften oder das

leugen der jewaligen Heiligen Bücher an andere Gemeinden.

Ich hoffe nur das ihr diesmal mehr glück und segen haben werdet als das erste mal.  Amen

Viel Erfolg

 

 

 

Die zum teil offenbart

Vater´s Heilige Schriften, Vater´s Lieblinge, Liebster und die von ihm bevorzugte Menschen.

Die Macht und die Kraft der Heiligen Schriften. 

 

 Ey kitab ehli! Dîniniz hakkında haddi aşmayın! Allah'a karşı haktan (doğrudan, gerçekten) başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın resûlü ve O'nun kelimesidir. (Ruh'ûl Kudüs) Onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden (Ruh'ûl Kudüs'den) bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve O'nun resûllerine îmân edin! Ve "Üçtür." demeyin (baba Allah, oğul Allah ve Ruh'ûl Kudüs diye üç Allah vardır demeyin), vazgeçin, sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilâhtır. O'nu, “çocuk sahibi olmaktan” tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter.

 

Trotz allem werde ich immernoch getröstet und werde als ich frage ob er mir verzeihen hat mit Du bist mein Sohn verherrlicht, doch mit wem habe ich mich auf ein Duell eingelassen, wer war es der die Kräftigere Statue hatte aber denoch lange nicht das zu verkraften hatte. Was macht einen wiremich so stark einem Propheten gegenüber, ist es etwas allein der Glaube oder doch die Liebe in mir.

Rahmetli Babam Cocuklarini hep birarada toplamak isterdi fakat bunun artik mümkün olamayacagini ögrenmistir.  Kizi, Kizinin servet avcisi akrabalari bu isin üstesinden gelmistir. Hainlik, nankörlük acaba kimdedir ? Ne Dünya´da nede Ahirette bana bir Güc verilmedigi ortada mi yoksa benim Gücüm belirli bir günde beni verilecek mi ? Babamin Ruhu vefatindan sonra topraga verdikten sonra kimlere göründü, sen öldün diye seslenenlere nasil bir karsilik verdi, ruhu bir baskasinin bedeninde mi hayat buldu ve neden lazarus gibi kendi bedeni, zihni ve kalbi ile hayat bulmadi ? Vefat etmeden önce bana söylemeye calistigi Ziraat Bankasindaki Servet neyin nesi idi ve Banka tarafindan neden yalanlandi ?

Kimler ne icin, nasil bir cikar ugruna, kimlere kulluk edip durdu, sebeb neydi, kimleri kendilerine ortak etti, kimleri kullandi ve alet etti ? Ikinci Islam Ordusu neden ve ne icin kurulacak bilmiyorum ama muhakkak gecerli bir sebebi vardir. Birinci Islam ordusu muhtemelen baslarinda Cebrail olan Sonunda Mikail olan aralarinda Mehdi ile Mesih bulunan sözde 317 kisiden olusan kalabalik milyonlari hatta milyarlari asan bir topluluktur. Aralarinda Mesih´de olduguna göre AntiMesihi yani Deccali baska yerlerde aramali. Lakin Islam ugruna yola cikan son Imamin, Islamin garip gidecegi gerceginin ve ikinci bir Islam ordusu gerceginin hem Deccali hemde Islamin garib gidecek olmasini sizde muhalefet eden, sözünü esirgemeyen sevgisinden dolayi kendini feda edip carmiha gerdiren, sizin deyiminiz ile karni yarigin ve Babasinin sizin icin en büyük tehlike oldugunu düsünüyorum. Acaba o günde Hakimlik carmiha gerilenin mi yoksa o yufka yürekli Babanin mi ? Allahu Tealanin oldugu kesin fakat ugruna ve sevdikleri ugruna Onun rizasi icin canini döne döne feda edenin ve casuslar disinda kendi kendine yazip söylenenin bir görev üstlenmesi söz konusu olabilir sanki ? Nede Olsa Gücü yettigi halde tüm haksizliklara, haydutlara ve iftiralara karsi zihninde, kalbinde, dilinde, ruhunde düsmanlik beslesede, sesizligini koruyup sakin kalmayi tercih eden ve bunu kapilarina dayandigi halde basaran bir Taner duruyor karsinizda. Tersinden yazip, tersinden okumaya devam etse dahi !!!


Jesus Christos ist ständig geflohen, schon als Baby war er auf der Flucht vor ungläubigen. Er ist ohne jeden Zweifel eines der Größten Propheten die Gott, geheiligt werde sein name je auf Erden entsandt hat. Mit der Gemeinde die durch seine Lehre entstanden ist hat er bis zum Jüngsten Tag die Mächtigste Gemeinschaft die anhalten wird. Mit Ruhul Kuddüs eine besondere Verstärkung doch wer kann mir Versichern das dieser Heilige Geist nur dem Gesandten Jesus beiseite stand ? Die Jünger müßten es bescheid wissen, schließlich sind die durch ihm ebenfalls verstärkt wurden. Warum also soll nicht Abraham, Noah, Moses oder Mohammed Friede sei auf sie alle mit dem Heiligen Geist nicht konfrontiert gewesen sein. Jesus Christus ist gerade wegen seiner Macht mit der er Wundern vollbrachte und Weißheit aber auch durch seine Gebete sicher nicht gekreuzigt worden, er hat sich nicht opfern können auch wenn er dazu bereit und willig war.. Er ist in den Himmel hochgehoben worden ohne einem Gericht gegenüber gestanden zu haben aber was wurde aus seinem Leib wurde sein Leib durch einem Geist Gottes beschlagnahmt und war dieser Geist dem Geist Jesu ähnlich so das dieser Leib nach der Übernahme diesem Hochgehobenen Jesus ähnlich aussah ? Über den Tod, also umkommen von Jesus im Leib ist kein Bericht zu lesen im Koran, meins sind vermutungen die ich mir lieber sparen sollte doch nicht als schriftgelehrter oder Prophet sondern als der Gekreuzigte höchstpersönlich äußere ich mich darüber auch wenn ich ständig meine Meinung ändere. Jesus war ein Prophet, ein gesandter Gottes, stand in seinem schutz und wird ewig in seinem schutz stehen. Sicher war er auch nicht dumm um zwischen gerechtigkeit und ungerechtigkeit oder koscher und unkoscher sich zu täuschen, ein drei jähriger kann sie heutzutage wenn er nicht behindert ist voneinander  unterscheiden. Wenn nur die, die dazu bereit sind Frieden zu schließen mit ihren Feinden Gottes Kinder benannt werden dann müßten die Gläubigen die an seiner Lehre nicht zweifeln mit jedem ihrer Feinde frieden schließen. Auch Propheten sind erschaffen worden doch auserwählt und gesandt als Bote sind sie auf alle fälle doch wofür und weshalb, ich denke ihnen geht es nicht nur um sich selber sondern um ihre Gemeinde und um ihre Nachfahren. Es heißt am Jüngsten Tag werden viele gläubige die gesündigt haben zu Propheten laufen und sie darum bitten das sie für ihn beim Gott geheiligt werde sein name um vergebung bitten doch die werden selber wegen ihrer Sünde in betrübnis sein. Aber was zeichnet den letzten Propheten dermaßen aus das er diesen Last zu sich nehmen wird und um die die ihn darum bitten um vergeben anflehen wird ?

Ich denke niemand kann von seiner Zukunft sicher sein denn was auch immer jeder einzelne vorhat, anstiftet, sich begibt oder plant letztendlich passiert immer das was der Herr befehlt, verlangt und möchte. Jesus war dazu bereit seinen leben zu geben sich zu opfern  um des Heiligen Schriftens willen als er sagte niemand kann mir mein leben nehmen, ich gebe sie selber hin, unterstrich er das ihm eine Macht gegegen war womit er alles hätte verhindern können um weiterzuleben oder fortzufliehen. Ich vermute dass ich der Heilige Geist bin und wie ihr alle sicher erfahren habt ich bin der wahre gekreuzigte. Tatsache ist das die Erde solange stehen wird bis sich die Sonne mit dem Mond mobilisiert wird. Das Erste was erschaffen wurde war das Licht, später erst kam die Sonne, der Mond und die Sterne um die Nacht und den Tag zu beleuchten. Bei Mohammed wissen wir das er als Mond angesehen wird doch wer ist die Sonne ? Heilig Angesehene,  Einflußreiche, Wohlhabende und Schöne und Reiche Frauen könnten ihnen einiges ermöglichen , nicht zu vergessen natürlich die Macht und die Weißheit also das wahre Bibel die dem Jesus von Nazareth gegeben worden ist, ebenfalls ein wort Gottes gepredigt von seinem Licht. Damit ist auch wohl gemeint das ihm gegeben wurde die Macht auf Erden und im Himmel, bei umgläubigen wird diese Macht zu sehen sein da sie dem schweinen geworfen ist also das wissen Jesus in ungläubigen händen oder in händen anderer Gemeinden angehöriger. Jesus stillt den sturm, Jesus erweckt tote, Jesus geht über Wasser, Jesus macht aus Erde Tauben und schenkt ihnen das Leben. Jesus treibt die Dämonen aus von Menschen mit Hilfe des Heiligen Geistes und Jesus wechselt ständig seinen Körper. Als diese Gaben oder Wunder sind von ihm an seine Jünger gelehrt wurden. Bis auf Judas Iskariot sind sie alle ihm treu geblieben. Mal abgesehen davon das der Petrus dem gekreuzigten 3 mal geleugnet hat. Doch ihre Zahl war immer über Zehn Mann. Geprägt von falschem interpretationen und falscher Lehre egal welche Religion. Alles was Unzucht ist wird bis zur letzten atem oder cent praktiziert doch die Guten und gerechten taten werden außen stehengelassen. Ob ein einzelner Prophet, Schriftgelehrte oder als Heilig angesehene Person im Leib dafür inder Lage wäre mit ihnen fertig zu werden? Was ist bloß schiefgelaufen, haben die Menschen aufgehört durch ihre gerechte und ehrliche art zu profitieren. Haben die auf die Lügen, Sünden, Fehler und Unweißheit  anderer Menschen abgesehen ? Der Heilige Geist tritt nirgends mehr in den Vordergrund als bei den Christen doch die sind so ungläubig und zu blind um ihn zu erkennen oder anzunehmen stattdessen verwechseln sie ihn mit dem Jesus. Wollt ihr ihn durch jemanden ersetzen den ihr selber ausgesucht habt ?. Nach seiner Sicherheit in seiner Wohnung während er schlief, Gesundheit, Privatsphäre, dem Spermer also seiner Nachfahren und dem Vermögen müßt ihr auf etwas anderes abgesehen haben geschweige denn an seinem Leben den ihr ihm sogar mit Feuer versucht habt zu nehmen! Ihr Versager und Heuschler, über euch ungläubige brauchen wir uns wirklich nicht weiter zu unterhalten.Woher stammen diese Millionen nochmal war es das gestohlenen Spermer oder aber die folterung und mißtbrauchung meiner Person, wie eins die Juden ach ja da wir schonmal dabei sind, seid ihr dem Juden genauso ehrlich und aufrichtig gewesen und habt das Vermögen was für die entschädigung wegen dem Holocaust gedacht war dem Araber rund um Israil überwiesen ? Doch mit dieser EInstellung könnt ihr den Reich und Gerechtigkeit Gottes auf Erden vergessen. Die Gesetzlosen ungläubigen alsi die möchte gerne streng gläubigen die sich keine sekunde ohne Unzucht aufhalten können werden sicher erfreulich darüber sein.

Bis zum Jesus Christus sind alle Propheten nur an ihre Völker, Gemeinden entsandt. Also ist Jesus Christus der Prophet Gottes Knecht an die Israeliten gesandt, seine Lehre allerdings damit meine ich den Lehrer der an Juden gesandt wurde, gilf für alle Völker und Nationen. Die Jünger sind von dem Heiligen Geist beauftragt worden an alle Völker der Erde die Frohe Botschaft zu verkünden, die Macht dazu hatten sie erst nach der Heiligen Taufe, die sie durch dem Heiligen Geist empfangen haben. Jesus sagt Gott ist mein Vater, doch war es der Heilige Geist der Jesus seiner Mutter überreichte. Gabriel sollte dies bezeugen können. Jesus sagt ich muss gehen damit er kommt der noch stärker ist als ich, der Heilige Geist kommt und wird empfangen von seiner Jünger. Jesus sagt wenn ihr ihn seht der nicht von einer Frau geboren wurde kniet vor ihm nieder denn er ist euer Vater, der gekreuzigte war bis dahin nicht von einer Frau geboren worden. Ich gehe davon aus das Jesus da er ohne jede zweifel ein Bote Gottes war mit aufrichtigkeit sich kreuzigen lassen wollte und auf dem Weg dahin war, doch seine Gebete wurden erhört und er ist ohne das es ihm klar wurde also ohne seine Wissen zum Himmel hochgehoben stattdessen wurde der Heilige Geist geopfert oder er übernahm das Leib die von dem Geist Jesus besetzt war und opferte sich.  Das er die Wunden noch hat durch der Kreuzigung ist nicht der Grund weshalb er nicht bewußt heilig getauft wird sondern das er mächtiger ist als Jesus also alles genauer herausbekommt und bescheid weiß wer seine nachfahren in gewahrsam hält, wer an seine person, seine leib und seine seele gesündigt hat. Denn ihnen wird ja weder auf Erden noch im Himmel verziehen werden. Im Erde jedoch hat der Herr, unser Gott der Einzig ist das sagen und sein Geduld ist sicher nicht zu vergleichen wie mit einem seiner Geschöpfe, seine Gesetze werden sicher nicht ewig ignoriert. Was soll ich noch so großartiges dazu sagen. Wenn der Erstgeborene Sohn schwächer ist als der Vater, wenn der Vater mächtiger ist als sein Heiliger Geist, den er kurz bevor als es zum Kreuzigung kam ansprach "wenn du nicht gehst dann gehe ich jetzt" und wenn keiner der Heiligen Bücher mehr richtig interpretiert und praktiziert werden können dann müssen wir uns in in dieser Gottlosen Geselschaft die sich als Gläubig sieht irgendwie über die Runden schlagen Oder einsehen das es doch wenn auch etwas weniger wie 30 Gottesfürchtige anwesend sind die sich gerecht also nach dem Heiligen schriften nach orientieren und mit ihnen einen weg betretten um das Licht das versprochen wurde vollenden zu können. Die Frage hier ist wer vertreibt die schlechten Dämonen aus oder in  durch Körper und Leibe, wer heilt die Kranke und wer läßt tote zum leben erwecken. Sicher kommt als erstes jedem in den sinn die Heiligen Bücher (schriften) oder Offenbarungen die an Propheten offenbart worden sind und an ihre Schüler ungeändert weitergegeben wurde, aus nächsten liebe nehm ich an, Gottesfurcht und Gottes Diener wäre damals sicher auch angebracht.. Doch wenn ihr so dumm und dämlich seid sowohl den Vater als auch den Heiligen Geist nicht anerkennt und sie nicht unterscheiden könnt, übrigens mir fehlt es auch nicht leicht  von denen nur einer wenn überhaupt der Herr unser Gott der einzig sein kann, dann könnt ihr wenigstens geduldig abwarten Gottes Wort leben und darauf hoffen das dies euch offenbart wird. Amen

Seht her Die Haben Mich Gekreuzigt, doch ich bin noch da, Seht her die haben mich zum Frau gemacht um durch mich zur erde zu kommen, meinen hab und gut und meinen Leib gefoltert, geschickt, raffiniert gestohlen doch ich bin noch da, seht her die versuchen nun meinen Geist meine Seele der als Heilig gilt zu ruinieren doch ich werde ewig da sein und vor dem Haus meines Vaters im Himmelreich herrschen damit keiner schlangen zutritt gewährt wird, Amejn !

 

Ich bin nur als Ruhul Kuddüs aktiv, damals war es wegen der lehre des Yeshua´s und dem anderen Völkern willens natürlich auch wegen einem bestimmten einzigen der sich kreuzigen lassen wollte. Allein meine Liebe zu meinem Vater geheiligt werde sein name verdanke ich dies. Da er einzig ist und ein gerechter wie kein anderer leider erst an seinem jüngsten tag komme nur ich in erwähnung als Gottes Geist der Wahrheit. Doch dies ist noch längst nicht alles,  Vater Unser geheiligt werde sein name bring gute früchte mit womit er mich umzingelt hat . Wenn ihr euch einen gefallen tun wollt dann sorgt euch nicht um mich sondern um euch selber vor dieser organisation die alles andere als heilig ist oder sind das sie sich gespaltet haben,  Doch wars das schon ist das alles werden keine Völker und Nationen mehr sich ihnen anschließen, nachfolgen. Die Mächtigen und die, die im vordergrund sind haben wohl nur Feinde auf dieser Erde was ? Ich dagegen freue mich durch euch getestet zu werden, der Teufel wäre mir kein Gegner das ich ebenfalls nicht. Doch ihr auf alle fälle, allein weil euch niemand zu etwas überreden oder zwingen kann und da ihr auch auf die nicht angewiesen seid habt das zeug dazu dem Heiligen Geist einen ebenwürdigen Feind zu sein. Wer ist ein ungläubiger wenn nicht er der sich bemüht um gläubig zu vorstellen jedoch an jeder Unzucht seine Finger im spiel hatte. Ich wünsche euch gutmütigen, aufrichtigen, ehrlichen einen gesunden menschen verstand sehr viel Geduld und viel erfolg um gerecht und heilig zu werden. Amejn.

 

Gott ist Heilig, Heiliger Geist ist Heilig, die Gesandten, Hirten, auserwählten egal ob frauen oder männer sind auch mal heilig gewesen doch wenn nun alle diese Heiligkeiten im Leib auf Erden erschienen sind und zu einem der Bücher Gemeinden sich angeordnet haben, wer müßte unter ihnen am wahrscheinlichsten seinen Heiligkeit aufbewahrt haben, mit dem einen Gott der nicht geboren wurde und gebärt hat steht als einziger dessen Heiligkeit nicht zur Debatte falls er überhaupt sich erniedrigt hat und als mensch unter uns ist wie euer herr der nicht gekreuzigte jesus christus, geheiligt werde sein name Jahwe, Yehova und dem Heiligem Geist im Himmel vom himmel heruntergekommen ohne von einer frau geboren worden zu sein wie Adam, sind die das eine und das selbe doch ich weiß es noch nicht ?!?!?nein, aber einige korrekturen und deutliche offenbarrungen sind schon sehr notwendig.

 

Christentum : Ein Gesandter, eine Bote Gottes mit Gott und mit Heiligem Geist behauptet er sei der

                          gute Hirte und würde sein Leben opfern den niemand könne ihm das leben nehmen

                          nur er könne es freiwillig geben. Daß er auf dem Weg war sie zu opfern das Leben der

                          ihm verliehen wurde trotz der macht die ihm ebenfalls verliehen war und er in der lage war selbstständig gerade durch die Macht die ihm verliehen war den kelch der stunde von sich abzuwenden, das bestreite ich nicht, doch ist es nun die Angst davor gekreuzigt

                          zu werden oder das ende seiner Geschichte auf Erden vielleicht auch seine Gebete die

                          erhört worden sind, er wurde hochgehoben ins Himmelreich, wer also hat seinen Blut

                          am Kreuz fließen und seinen Leib durchlöschert lassen ? Wem ist der Christentum, der

                         bis zum jüngsten tag die stärkste Gemeinschaft bleiben wird trotz seiner zahlreichen 

                         konnfessionen und streitigkeiten innerhalb der eigenen Gemeinde zuzuschreiben ?

                         A)dem Jesus Christos , einem Propheten der sich als der gute Hirte bezeichnete ?                          B)  seinem Vater im Himmel der ständig bei ihm war und in allem mitgewirkt hat was er

                               an Wundern vollbracht hat oder doch

                         C) dem Heiligen Geist, der gekreuzigt worden ist, also sich opfern ließ und sowohl von

                               der Bibel als auch von der Koran nichts profitieren möchte !

Dreifälltigkeit,

 

Vater, Sohn, Heiliger Geist

 

Propheten : im Koran ist von Noah,Abraham,Moses,Jesus und Mohammed die Rede als die Größten Propheten. Im Bibel allerdings ist der Jesus so bescheiden und Demütig das er Johannes dem Täufer als den Größten Prophet bezeichnet. Ebenfalls Gottes gerechter Prophet.

 

Der Sohn hat uns aber gelehrt das Johannes der Täufer der Größte dieser Propheten ist zugleich der kleinste im Himmelreich obwohl er Prophet ist und ich nicht werd ich Größer sein wie er falls ich auch im Himmelreich angenommen werde. 

 

Die Heilige Taufe durch Gottes Geist der Wahrheit dem Heiligen Geist : darüber ist mir bisher nur sehr wenig bekannt, ist etwa der Heilige Geist auch in Sohn zum Mensch geworden ? Ich dachte bisher das er Heilig mit Licht oder Feuer aber seinem Geist die gläubigen tauft oder wie während der Taufe mit dem Wasser von Jesus durch Johannes  dem Täufer am Teich sich zu erkennen gibt als Licht und Taube.

 

Garnicht zu verstehen ist warum der Herr unser Gott der einzig und einmalig ist bis zum Jüngsten Tag abwarten möchte um sich zu offenbaren, wir wissen doch alle das es sich hierbei nur um einen von uns handeln kann, doch ich verzichte darauf und gebe sie dir Mein Vater Haci Mohammed alias Mehmet Ögüt ! Auf Erden wird sowas wie dein Reich und deine Gerechtigkeit nach deinen Gesetzen nicht geben, dessen bin ich mir nun sicher. Dafür bist du zu Barmherzig und zu Gnädig. Ansonsten hättest du mich davon nicht abgehalten und ich hätte die Erde in Shut und Asche gelegt. Doch deine Warnung Sakin Ha hat gereicht.

 

Ps. ich übrigens hätte dies auch nicht vollbringen können auch wenn ich es wollte denn gegen   circa 7 milliarden Menschen hätte ich einfach keine chance meine Wille durchzusetzen. Gottes Reich und Gerechtigkeit ist schön und gut doch Adam und Eva haben die Gesetze nicht einmal im Paradies erfüllen können obwohl sie nur zu zweif waren, wie soll dies auf Erden möglich sein ?

Betrübnis
Düsterheit
Trübsinn
Kümmernis
Weh
trauer

bedrücken
betrüben
Die Tatsache das die Mörder von meinem Vater unserem Herr dem einzigen, ewig lebendigem Gott unter euch befindet macht mir noch mehr Früchte, dies alles könnt ihr weil der Schöpfer seine Gedanken, seinen Herz sein komplettes leib, erinnerungen euch erlaubt hat zum Staub zu machen ebenfalls mitzählen, an der Früchte des Heiligen Geistes.
Jedoch glaube ich das alles was einmal war wieder zu dem sein wird und seinen hab und gut erhalten wird, jaaa auch seine seele und seinen Geist.
Erst dann werd ich nicht mehr bedrückt, betrübt sein, mein Trauer, die Schmerzen, der Kümmernis, der Trübsinn, die Düsterheit wird erst dann heilen.
Früher nicht.
Deshalb ist es nun an der Zeit von euch Mördern ewiglich abstand zu halten.
Mein Opa, meine Brüder, Mein ur,ur,ur,ur Opa,meine
Verwandte auf euch alle scheiß ich drauf.
Stimmt´s wir leben die Zeitalter inder keine dreizig Menschen mit
Gesundem Menschen Verstand existieren.
Hat der Vater im Himmel geheiligt werde sein name nicht ohnehin
seinen Geist und seine seele an die Menschen an alle
seine Geschöpfe angehaucht, gepustet.
Wer meinte denn er würde mit seinem Leib, seiner Herz und
seiner Gedanken eher verdienen wie ein Gott zu leben
auf Erden.
In Ihm und denen die ihm das ermöglichten haben wir den Schwindler Gott
und all die falschen Propheten und den Antichristen.